Steigen Sjømat AS
Juridisk navn:  Steigen Sjømat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75776000
Helnesveien 27 Helnesveien 27 Fax: 75777200
8285 Leines 8285 Leines
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 990049513
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.07.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13,86%
Resultat  
  
45,85%
Egenkapital  
  
2,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.101.000 16.776.000 19.283.000 17.972.000 14.782.000
Resultat: 1.406.000 964.000 1.160.000 1.749.000 674.000
Egenkapital: 3.273.000 3.196.000 2.869.000 1.997.000 1.524.000
Regnskap for Steigen Sjømat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.101.000 16.776.000 19.283.000 17.972.000 14.782.000
Driftskostnader -17.661.000 -15.745.000 -18.060.000 -16.171.000 -14.055.000
Driftsresultat 1.440.000 1.031.000 1.224.000 1.801.000 729.000
Finansinntekter 5.000 2.000 4.000 15.000 4.000
Finanskostnader -39.000 -70.000 -68.000 -67.000 -59.000
Finans -34.000 -68.000 -64.000 -52.000 -55.000
Resultat før skatt 1.406.000 964.000 1.160.000 1.749.000 674.000
Skattekostnad -329.000 -237.000 -289.000 -476.000 -182.000
Årsresultat 1.077.000 727.000 871.000 1.273.000 492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 855.000 1.006.000 1.018.000 1.226.000 868.000
Sum omløpsmidler 4.670.000 4.099.000 3.186.000 2.897.000 2.858.000
Sum eiendeler 5.525.000 5.105.000 4.204.000 4.123.000 3.726.000
Sum opptjent egenkapital 2.969.000 2.892.000 2.565.000 1.694.000 1.220.000
Sum egenkapital 3.273.000 3.196.000 2.869.000 1.997.000 1.524.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 8.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 2.252.000 1.909.000 1.331.000 2.117.000 2.169.000
Sum gjeld og egenkapital 5.525.000 5.105.000 4.203.000 4.123.000 3.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.101.000 16.776.000 19.283.000 17.972.000 14.782.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.101.000 16.776.000 19.283.000 17.972.000 14.782.000
Varekostnad -13.140.000 -11.624.000 -13.061.000 -11.797.000 -10.048.000
Lønninger -2.091.000 -1.786.000 -2.172.000 -1.988.000 -1.923.000
Avskrivning -168.000 -209.000 -170.000 -161.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.262.000 -2.126.000 -2.657.000 -2.187.000 -1.912.000
Driftskostnader -17.661.000 -15.745.000 -18.060.000 -16.171.000 -14.055.000
Driftsresultat 1.440.000 1.031.000 1.224.000 1.801.000 729.000
Finansinntekter 5.000 2.000 4.000 15.000 4.000
Finanskostnader -39.000 -70.000 -68.000 -67.000 -59.000
Finans -34.000 -68.000 -64.000 -52.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -400.000 0 -800.000 -400.000
Årsresultat 1.077.000 727.000 871.000 1.273.000 492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 12.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 261.000 379.000 526.000 274.000 356.000
Driftsløsøre 105.000 145.000 22.000 162.000 71.000
Sum varige driftsmidler 366.000 524.000 548.000 436.000 427.000
Sum finansielle anleggsmidler 470.000 470.000 470.000 790.000 441.000
Sum anleggsmidler 855.000 1.006.000 1.018.000 1.226.000 868.000
Varebeholdning 240.000 386.000 45.000 60.000 98.000
Kundefordringer 1.553.000 714.000 861.000 1.550.000 1.992.000
Andre fordringer 424.000 497.000 515.000 622.000 678.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.453.000 2.502.000 1.764.000 665.000 90.000
Sum omløpsmidler 4.670.000 4.099.000 3.186.000 2.897.000 2.858.000
Sum eiendeler 5.525.000 5.105.000 4.204.000 4.123.000 3.726.000
Sum opptjent egenkapital 2.969.000 2.892.000 2.565.000 1.694.000 1.220.000
Sum egenkapital 3.273.000 3.196.000 2.869.000 1.997.000 1.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 8.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 8.000 33.000
Leverandørgjeld 595.000 1.191.000 350.000 249.000 920.000
Betalbar skatt 335.000 248.000 292.000 485.000 170.000
Skyldig offentlige avgifter 466.000 261.000 416.000 371.000 279.000
Utbytte -1.000.000 -400.000 0 -800.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 856.000 209.000 273.000 213.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 2.252.000 1.909.000 1.331.000 2.117.000 2.169.000
Sum gjeld og egenkapital 5.525.000 5.105.000 4.203.000 4.123.000 3.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.418.000 2.190.000 1.855.000 780.000 689.000
Likviditetsgrad 1 2 2.1 2.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 2 1.9 2.4 1.4 1.3
Soliditet 59.2 62.6 68.3 48.4 40.9
Resultatgrad 7.5 6.1 6.3 10.0 4.9
Rentedekningsgrad 36.9 14.7 1 27.1 12.4
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.5 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 26.2 20.2 29.2 44.1 19.7
Signatur
20.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore Ivar JohansenStyreleder50
Geir Børre JohansenStyremedlem55
Steinar Martin PedersenStyremedlem67
Arild Svein AasjordStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Helnessund Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00