Sivilarkitekt Mnal Peder Blindheim As
Juridisk navn:  Sivilarkitekt Mnal Peder Blindheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32269420
C/o Gummifabrikken Grønland 57 C/o Gummifabrikken Grønland 57 Fax: 32269421
3045 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 989847724
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.04.2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sivilarkitekt mnal peder m. blindheim as
Regnskapsfører: Adimpleo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,1%
Resultat  
  
-124,46%
Egenkapital  
  
-26,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 976.000 1.062.000 1.028.000 1.168.000 1.159.000
Resultat: -45.000 184.000 -8.000 -11.000 0
Egenkapital: 119.000 163.000 -6.000 1.000 12.000
Regnskap for Sivilarkitekt Mnal Peder Blindheim As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 976.000 1.062.000 1.028.000 1.168.000 1.159.000
Driftskostnader -1.020.000 -879.000 -1.035.000 -1.181.000 -1.158.000
Driftsresultat -44.000 184.000 -6.000 -14.000 0
Finansinntekter 0 0 0 3.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 2.000 0
Resultat før skatt -45.000 184.000 -8.000 -11.000 0
Skattekostnad 0 -15.000 0 0 0
Årsresultat -45.000 170.000 -8.000 -11.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 22.000 16.000 31.000 31.000
Sum omløpsmidler 261.000 301.000 160.000 165.000 167.000
Sum eiendeler 280.000 323.000 176.000 196.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 63.000 -106.000 -99.000 -88.000
Sum egenkapital 119.000 163.000 -6.000 1.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 160.000 183.000 195.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 281.000 323.000 177.000 196.000 199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 976.000 1.062.000 1.028.000 1.174.000 1.229.000
Andre inntekter 0 0 0 -5.000 -71.000
Driftsinntekter 976.000 1.062.000 1.028.000 1.168.000 1.159.000
Varekostnad -85.000 -71.000 -96.000 -103.000 -139.000
Lønninger -724.000 -589.000 -752.000 -855.000 -774.000
Avskrivning -8.000 -20.000 -4.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -203.000 -199.000 -183.000 -219.000 -245.000
Driftskostnader -1.020.000 -879.000 -1.035.000 -1.181.000 -1.158.000
Driftsresultat -44.000 184.000 -6.000 -14.000 0
Finansinntekter 0 0 0 3.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 170.000 -8.000 -11.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 18.000 12.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 10.000 18.000 12.000 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 5.000 5.000 15.000 31.000
Sum anleggsmidler 19.000 22.000 16.000 31.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 162.000 115.000 42.000 103.000
Andre fordringer 29.000 34.000 4.000 5.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 169.000 104.000 42.000 119.000 47.000
Sum omløpsmidler 261.000 301.000 160.000 165.000 167.000
Sum eiendeler 280.000 323.000 176.000 196.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 63.000 -106.000 -99.000 -88.000
Sum egenkapital 119.000 163.000 -6.000 1.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 9.000 11.000 4.000 8.000
Betalbar skatt 0 15.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 75.000 85.000 95.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 61.000 87.000 95.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 162.000 160.000 183.000 195.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 281.000 323.000 177.000 196.000 199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 141.000 -23.000 -30.000 -20.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 0.9 0.8 0.9
Soliditet 42.3 50.5 -3.4 0.5 6.0
Resultatgrad -4.5 17.3 -0.6 -1.2 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1 -30.5 1 15.6
Total kapitalrentabilitet -15.7 5 -3.4 -5.6 0.0
Signatur
03.02.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG
Prokurister
03.02.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Peder Morten BlindheimStyreleder64
Marte Blindheim DahlStyremedlem38
Jonas Torstenson Wiger BlindheimStyremedlem33
Hege Torstenson BlindheimStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hege Torstenson Blindheim20.0065
MARTE BLINDHEIM DAHL10.0038
Jonas Torstenson Wiger Blindheim10.0033
Peder Morten Blindheim60.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00