As Aqua
Juridisk navn:  As Aqua
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74392490
C/O Sinkaberg-Hansen Marøya Fax: 74390723
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 836014952
Aksjekapital: 2.375.000 NOK
Etableringsdato: 30.04.1984
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18,79%
Resultat  
  
19,58%
Egenkapital  
  
1,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 198.764.000 167.327.000 148.350.000 163.615.000 107.693.000
Resultat: 61.634.000 51.544.000 36.278.000 70.122.000 28.046.000
Egenkapital: 34.333.000 33.666.000 33.647.000 5.496.000 41.285.000
Regnskap for As Aqua
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 198.764.000 167.327.000 148.350.000 163.615.000 107.693.000
Driftskostnader -137.553.000 -115.696.000 -112.099.000 -93.572.000 -79.712.000
Driftsresultat 61.212.000 51.631.000 36.252.000 70.042.000 27.982.000
Finansinntekter 540.000 1.000 173.000 158.000 162.000
Finanskostnader -118.000 -88.000 -146.000 -79.000 -98.000
Finans 422.000 -87.000 27.000 79.000 64.000
Resultat før skatt 61.634.000 51.544.000 36.278.000 70.122.000 28.046.000
Skattekostnad -13.967.000 -11.225.000 -8.128.000 -16.996.000 -6.538.000
Årsresultat 47.666.000 40.320.000 28.151.000 53.126.000 21.508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.422.000 14.869.000 11.029.000 8.476.000 8.156.000
Sum omløpsmidler 98.383.000 83.822.000 58.418.000 94.946.000 51.299.000
Sum eiendeler 113.805.000 98.691.000 69.447.000 103.422.000 59.455.000
Sum opptjent egenkapital 31.958.000 31.291.000 31.272.000 3.121.000 38.910.000
Sum egenkapital 34.333.000 33.666.000 33.647.000 5.496.000 41.285.000
Sum langsiktig gjeld 13.877.000 13.875.000 13.500.000 12.851.000 12.943.000
Sum kortsiktig gjeld 65.595.000 51.150.000 22.300.000 85.075.000 5.226.000
Sum gjeld og egenkapital 113.805.000 98.691.000 69.447.000 103.422.000 59.454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 198.764.000 167.327.000 148.225.000 163.615.000 107.693.000
Andre inntekter 0 0 125.000 0 0
Driftsinntekter 198.764.000 167.327.000 148.350.000 163.615.000 107.693.000
Varekostnad -94.784.000 -81.036.000 -82.795.000 -66.599.000 -60.009.000
Lønninger -8.044.000 -7.167.000 -5.800.000 -5.535.000 -4.460.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.823.000 -31.977.000 -28.674.000 -23.368.000 -19.539.000
Driftskostnader -137.553.000 -115.696.000 -112.099.000 -93.572.000 -79.712.000
Driftsresultat 61.212.000 51.631.000 36.252.000 70.042.000 27.982.000
Finansinntekter 540.000 1.000 173.000 158.000 162.000
Finanskostnader -118.000 -88.000 -146.000 -79.000 -98.000
Finans 422.000 -87.000 27.000 79.000 64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -47.000.000 -40.300.000 0 -67.416.000 0
Årsresultat 47.666.000 40.320.000 28.151.000 53.126.000 21.508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.840.000 3.840.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.582.000 11.029.000 11.029.000 8.476.000 8.156.000
Sum anleggsmidler 15.422.000 14.869.000 11.029.000 8.476.000 8.156.000
Varebeholdning 62.782.000 62.684.000 58.200.000 53.030.000 51.100.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 1.000 0 0 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 89.000 0 0 37.000
Sum omløpsmidler 98.383.000 83.822.000 58.418.000 94.946.000 51.299.000
Sum eiendeler 113.805.000 98.691.000 69.447.000 103.422.000 59.455.000
Sum opptjent egenkapital 31.958.000 31.291.000 31.272.000 3.121.000 38.910.000
Sum egenkapital 34.333.000 33.666.000 33.647.000 5.496.000 41.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.877.000 13.875.000 13.500.000 12.851.000 12.943.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.623.000 0 14.821.000 572.000 278.000
Sum langsiktig gjeld 13.877.000 13.875.000 13.500.000 12.851.000 12.943.000
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 13.965.000 10.850.000 7.478.000 17.087.000 4.949.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -47.000.000 -40.300.000 0 -67.416.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 65.595.000 51.150.000 22.300.000 85.075.000 5.226.000
Sum gjeld og egenkapital 113.805.000 98.691.000 69.447.000 103.422.000 59.454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.788.000 32.672.000 36.118.000 9.871.000 46.073.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 2 1.1 9.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0 0.5 0.1
Soliditet 30.2 34.1 48.4 5.3 69.4
Resultatgrad 30.8 30.9 24.4 42.8 26.0
Rentedekningsgrad 518.7 586.7 248.3 886.6 287.2
Gjeldsgrad 2.3 1.9 1.1 17.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 54.3 52.3 52.5 67.9 47.3
Signatur
17.04.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lasse TyldumStyreleder62
Svein Gustav SinkabergStyremedlem46
John-Ove SinkabergStyremedlem49
Finn Wilhelm SinkabergStyremedlem69
Øyvind PettersenStyremedlem57
Per Terje PettersenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
As Rørvik Fisk & Fiskmatforretning50.00 
Sinkaberg-Hansen AS50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00