M S Eiendom As
Juridisk navn:  M S Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72470660
C/O Admento As Orkdalsveien 100 Orkdalsveien 100 Fax: 72484061
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 990223009
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 25.08.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
75,44%
Egenkapital  
  
-107,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 42.000 0 0 1.000 0
Resultat: -14.000 -57.000 -58.000 -154.000 -30.000
Egenkapital: -1.000 13.000 40.000 -2.000 39.000
Regnskap for M S Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 42.000 0 0 1.000 0
Driftskostnader -20.000 -22.000 -25.000 -79.000 -19.000
Driftsresultat 22.000 -22.000 -25.000 -78.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -35.000 -35.000 -33.000 -77.000 -11.000
Finans -35.000 -35.000 -33.000 -76.000 -11.000
Resultat før skatt -14.000 -57.000 -58.000 -154.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 25.000 28.000 0
Årsresultat -14.000 -57.000 -33.000 -126.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.169.000 1.169.000 2.819.000
Sum omløpsmidler 1.183.000 1.197.000 87.000 15.000 52.000
Sum eiendeler 1.183.000 1.197.000 1.256.000 1.184.000 2.871.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -89.000 -62.000 -104.000 -63.000
Sum egenkapital -1.000 13.000 40.000 -2.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 1.184.000 1.184.000 1.216.000 1.185.000 2.819.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000 2.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 1.183.000 1.198.000 1.257.000 1.185.000 2.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 1.000 0
Andre inntekter 42.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.000 0 0 1.000 0
Varekostnad 0 0 0 -15.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -22.000 -25.000 -64.000 -19.000
Driftskostnader -20.000 -22.000 -25.000 -79.000 -19.000
Driftsresultat 22.000 -22.000 -25.000 -78.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -35.000 -35.000 -33.000 -77.000 -11.000
Finans -35.000 -35.000 -33.000 -76.000 -11.000
Konsernbidrag 0 30.000 75.000 84.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -57.000 -33.000 -126.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.169.000 1.169.000 2.819.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 1.169.000 1.169.000 2.819.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 1.169.000 1.169.000 2.819.000
Varebeholdning 1.169.000 1.169.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 28.000 87.000 15.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.183.000 1.197.000 87.000 15.000 52.000
Sum eiendeler 1.183.000 1.197.000 1.256.000 1.184.000 2.871.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -89.000 -62.000 -104.000 -63.000
Sum egenkapital -1.000 13.000 40.000 -2.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.184.000 1.184.000 1.216.000 1.185.000 2.819.000
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 2.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000 2.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 1.183.000 1.198.000 1.257.000 1.185.000 2.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.183.000 1.196.000 86.000 13.000 39.000
Likviditetsgrad 1 1 8 7.5 4.0
Likviditetsgrad 2 0 2 8 7.6 4.1
Soliditet -0.1 1.1 3.2 -0.2 1.4
Resultatgrad 52.4 -7800.0
Rentedekningsgrad 0.6 -0.6 -0.8 -1.0 -1.7
Gjeldsgrad 91.2 30.4 -593.5 72.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 -1.8 -6.5 -0.7
Signatur
15.10.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
15.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Odd Ivar BjørnliStyreleder64
Tore GjerstadStyremedlem48
Arnt ReeStyremedlem63
Ellen StoråsStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Orkla Sparebank100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00