Angel Detalj AS
Juridisk navn:  Angel Detalj AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78409700
Postboks 220 Sjøgata 6-9 Fax:
9615 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 990477159
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 25.10.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
8,98%
Resultat  
  
48,44%
Egenkapital  
  
78,76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.176.000 5.667.000 5.882.000 5.767.000 5.118.000
Resultat: 380.000 256.000 171.000 -59.000 -46.000
Egenkapital: 665.000 372.000 176.000 45.000 110.000
Regnskap for Angel Detalj AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.176.000 5.667.000 5.882.000 5.767.000 5.118.000
Driftskostnader -5.726.000 -5.331.000 -5.655.000 -5.750.000 -5.088.000
Driftsresultat 449.000 336.000 227.000 17.000 31.000
Finansinntekter 2.000 0 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -71.000 -81.000 -60.000 -77.000 -78.000
Finans -69.000 -81.000 -56.000 -75.000 -77.000
Resultat før skatt 380.000 256.000 171.000 -59.000 -46.000
Skattekostnad -87.000 -60.000 -40.000 -6.000 0
Årsresultat 293.000 196.000 131.000 -65.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 70.000 99.000 113.000 156.000
Sum omløpsmidler 1.990.000 1.710.000 1.624.000 1.655.000 1.712.000
Sum eiendeler 2.037.000 1.780.000 1.723.000 1.768.000 1.868.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 -28.000 -224.000 -355.000 -290.000
Sum egenkapital 665.000 372.000 176.000 45.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 174.000 224.000 274.000 324.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 1.199.000 1.184.000 1.273.000 1.399.000 1.386.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 1.780.000 1.723.000 1.768.000 1.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.176.000 5.667.000 5.882.000 5.767.000 5.118.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.176.000 5.667.000 5.882.000 5.767.000 5.118.000
Varekostnad -3.137.000 -2.921.000 -3.114.000 -3.064.000 -2.805.000
Lønninger -1.593.000 -1.390.000 -1.507.000 -1.726.000 -1.392.000
Avskrivning -23.000 -24.000 -28.000 -28.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -973.000 -996.000 -1.006.000 -932.000 -826.000
Driftskostnader -5.726.000 -5.331.000 -5.655.000 -5.750.000 -5.088.000
Driftsresultat 449.000 336.000 227.000 17.000 31.000
Finansinntekter 2.000 0 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -71.000 -81.000 -60.000 -77.000 -78.000
Finans -69.000 -81.000 -56.000 -75.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 293.000 196.000 131.000 -65.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 66.000 90.000 109.000 125.000
Sum varige driftsmidler 43.000 66.000 90.000 109.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 9.000 4.000 31.000
Sum anleggsmidler 47.000 70.000 99.000 113.000 156.000
Varebeholdning 1.838.000 1.581.000 1.503.000 1.481.000 1.586.000
Kundefordringer 0 13.000 33.000 18.000 53.000
Andre fordringer 50.000 49.000 23.000 38.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 102.000 67.000 65.000 119.000 71.000
Sum omløpsmidler 1.990.000 1.710.000 1.624.000 1.655.000 1.712.000
Sum eiendeler 2.037.000 1.780.000 1.723.000 1.768.000 1.868.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 -28.000 -224.000 -355.000 -290.000
Sum egenkapital 665.000 372.000 176.000 45.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 212.000 184.000 237.000 261.000 324.000
Sum langsiktig gjeld 174.000 224.000 274.000 324.000 371.000
Leverandørgjeld 256.000 359.000 492.000 508.000 554.000
Betalbar skatt 87.000 60.000 40.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 437.000 359.000 297.000 375.000 298.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 207.000 221.000 207.000 248.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 1.199.000 1.184.000 1.273.000 1.399.000 1.386.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 1.780.000 1.723.000 1.768.000 1.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 791.000 526.000 351.000 256.000 326.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Soliditet 32.6 20.9 10.2 2.5 5.9
Resultatgrad 7.3 5.9 3.9 0.3 0.6
Rentedekningsgrad 6.3 4.1 3.8 0.2 0.4
Gjeldsgrad 2.1 3.8 8.8 38.3 16.0
Total kapitalrentabilitet 22.1 18.9 13.4 1.1 1.7
Signatur
23.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune Olav Angel OlsenStyreleder55
Morten Joar Angel OlsenStyremedlem59
Roger BlochStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bloch Holding As45.00 
Rune Olav Angel Olsen55.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00