Jostav Holding As
Juridisk navn:  Jostav Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98232432
Syrinvegen 14 Syrinvegen 14 Fax:
5535 Haugesund 5535 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 990523223
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.11.2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: cobra holding as
Regnskapsfører: At-H As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
16850%
Egenkapital  
  
116,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 335.000 -2.000 -32.000 84.000 405.000
Egenkapital: 813.000 376.000 378.000 410.000 325.000
Regnskap for Jostav Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -22.000 -32.000 -16.000 -12.000
Driftsresultat -15.000 -22.000 -32.000 -16.000 -12.000
Finansinntekter 350.000 19.000 0 100.000 442.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -25.000
Finans 350.000 19.000 0 100.000 417.000
Resultat før skatt 335.000 -2.000 -32.000 84.000 405.000
Skattekostnad 3.000 0 0 0 0
Årsresultat 338.000 -2.000 -32.000 84.000 405.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 857.000 665.000 550.000 450.000 573.000
Sum omløpsmidler 1.000 12.000 604.000 209.000 64.000
Sum eiendeler 858.000 677.000 1.154.000 659.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 713.000 276.000 278.000 310.000 225.000
Sum egenkapital 813.000 376.000 378.000 410.000 325.000
Sum langsiktig gjeld 44.000 283.000 774.000 250.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 18.000 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 859.000 677.000 1.154.000 660.000 637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -22.000 -32.000 -16.000 -12.000
Driftskostnader -15.000 -22.000 -32.000 -16.000 -12.000
Driftsresultat -15.000 -22.000 -32.000 -16.000 -12.000
Finansinntekter 350.000 19.000 0 100.000 442.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -25.000
Finans 350.000 19.000 0 100.000 417.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 338.000 -2.000 -32.000 84.000 405.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 854.000 665.000 550.000 450.000 573.000
Sum anleggsmidler 857.000 665.000 550.000 450.000 573.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 600.000 190.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 8.000 4.000 20.000 50.000
Sum omløpsmidler 1.000 12.000 604.000 209.000 64.000
Sum eiendeler 858.000 677.000 1.154.000 659.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 713.000 276.000 278.000 310.000 225.000
Sum egenkapital 813.000 376.000 378.000 410.000 325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.000 283.000 774.000 250.000 312.000
Leverandørgjeld 2.000 18.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 18.000 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 859.000 677.000 1.154.000 660.000 637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 -6.000 602.000 209.000 64.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 3 0.0 0.0
Soliditet 94.6 55.5 32.8 62.1 51.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 17.2
Gjeldsgrad 0.1 0.8 2.1 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 3 -0.4 -2.8 12.7 67.5
Signatur
07.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jostein StavelandStyreleder41
Kjell StavelandStyremedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jostein Staveland100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00