Tvedestrand Elektro Eiendom AS
Juridisk navn:  Tvedestrand Elektro Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37161530
Vestervei 9 Vestervei 9 Fax: 37161531
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 990518939
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.11.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Agder AS
Regnskapsfører: Ring Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42,68%
Resultat  
  
-150,42%
Egenkapital  
  
-9,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 360.000 628.000 360.000 1.126.000 360.000
Resultat: -119.000 236.000 32.000 635.000 10.000
Egenkapital: 278.000 308.000 127.000 164.000 108.000
Regnskap for Tvedestrand Elektro Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 360.000 628.000 360.000 1.126.000 360.000
Driftskostnader -232.000 -223.000 -212.000 -229.000 -114.000
Driftsresultat 128.000 405.000 148.000 898.000 246.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -247.000 -169.000 -116.000 -263.000 -235.000
Finans -247.000 -169.000 -116.000 -263.000 -235.000
Resultat før skatt -119.000 236.000 32.000 635.000 10.000
Skattekostnad 28.000 -55.000 -6.000 -166.000 0
Årsresultat -91.000 181.000 26.000 469.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.846.000 1.915.000 3.544.000 2.111.000 3.630.000
Sum omløpsmidler 4.169.000 2.347.000 626.000 753.000 492.000
Sum eiendeler 6.015.000 4.262.000 4.170.000 2.864.000 4.122.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 208.000 27.000 64.000 8.000
Sum egenkapital 278.000 308.000 127.000 164.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 5.080.000 3.392.000 3.885.000 2.619.000 3.905.000
Sum kortsiktig gjeld 657.000 562.000 157.000 81.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 6.014.000 4.262.000 4.169.000 2.864.000 4.122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 12.000 0 0 0
Andre inntekter 360.000 616.000 360.000 1.126.000 360.000
Driftsinntekter 360.000 628.000 360.000 1.126.000 360.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -104.000 -106.000 -111.000 -121.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -117.000 -101.000 -108.000 -77.000
Driftskostnader -232.000 -223.000 -212.000 -229.000 -114.000
Driftsresultat 128.000 405.000 148.000 898.000 246.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -247.000 -169.000 -116.000 -263.000 -235.000
Finans -247.000 -169.000 -116.000 -263.000 -235.000
Konsernbidrag 0 0 -64.000 -413.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 181.000 26.000 469.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.804.000 1.898.000 3.544.000 2.111.000 3.630.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 17.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.846.000 1.915.000 3.544.000 2.111.000 3.630.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.846.000 1.915.000 3.544.000 2.111.000 3.630.000
Varebeholdning 3.989.000 1.401.000 0 0 0
Kundefordringer 0 19.000 38.000 19.000 0
Andre fordringer 9.000 889.000 0 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 38.000 246.000 726.000 67.000
Sum omløpsmidler 4.169.000 2.347.000 626.000 753.000 492.000
Sum eiendeler 6.015.000 4.262.000 4.170.000 2.864.000 4.122.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 208.000 27.000 64.000 8.000
Sum egenkapital 278.000 308.000 127.000 164.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 39.000 51.000 67.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 579.000 169.000 85.000 55.000 0
Sum langsiktig gjeld 5.080.000 3.392.000 3.885.000 2.619.000 3.905.000
Leverandørgjeld 59.000 304.000 55.000 6.000 78.000
Betalbar skatt 0 67.000 0 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 14.000 6.000 14.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 8.000 10.000 5.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 657.000 562.000 157.000 81.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 6.014.000 4.262.000 4.169.000 2.864.000 4.122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.512.000 1.785.000 469.000 672.000 383.000
Likviditetsgrad 1 6.3 4.2 4 9.3 4.5
Likviditetsgrad 2 0.3 1.7 4 9.3 4.6
Soliditet 4.6 7.2 3 5.7 2.6
Resultatgrad 35.6 64.5 41.1 79.8 68.3
Rentedekningsgrad 0.5 2.4 1.3 3.4 1.0
Gjeldsgrad 20.6 12.8 31.8 16.5 37.2
Total kapitalrentabilitet 2.1 9.5 3.6 31.4 6.0
Signatur
15.03.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar Sandvad SalvesenStyreleder47
Nils-Martin LundStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tvedestrand Elektro AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00