7-Fjell Kapital Holding AS
Juridisk navn:  7-Fjell Kapital Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55334500
Postboks 1047 Sentrum Markeveien 1C Fax: 55334501
5808 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990539286
Aksjekapital: 19.000.000 NOK
Etableringsdato: 29.09.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Preses Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
56,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 0 0 -12.000 -26.000
Egenkapital: -638.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.469.000
Regnskap for 7-Fjell Kapital Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 0 0 -12.000 -26.000
Driftsresultat -14.000 0 0 -12.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 0 0 -12.000 -26.000
Skattekostnad 189.000 0 0 0 0
Årsresultat 174.000 0 0 -12.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 863.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 863.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -20.307.000 -20.481.000 -20.481.000 -20.481.000 -20.469.000
Sum egenkapital -638.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.469.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 1.488.000 1.482.000 1.482.000 1.470.000
Sum gjeld og egenkapital 864.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 0 0 -12.000 -26.000
Driftskostnader -14.000 0 0 -12.000 -26.000
Driftsresultat -14.000 0 0 -12.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 174.000 0 0 -12.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 863.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 863.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -20.307.000 -20.481.000 -20.481.000 -20.481.000 -20.469.000
Sum egenkapital -638.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.495.000 1.488.000 1.482.000 1.482.000 1.470.000
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 1.488.000 1.482.000 1.482.000 1.470.000
Sum gjeld og egenkapital 864.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -639.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.469.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0 0 0.1 0.1
Soliditet -73.8 -21157.1 ******** ********
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.4 -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -1.6 0 0 -1200.0 -2600.0
Signatur
30.12.2019
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om tapt aksjekapital
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørn VikøyrStyreleder46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sarepta Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00