Ask Power AS
Juridisk navn:  Ask Power AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90649904
Vestmarkavegen 629 Stangnes Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 990478287
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.11.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Olav Sæbø
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
22,02%
Egenkapital  
  
-2,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -85.000 -109.000 -132.000 -124.000 126.000
Egenkapital: 3.348.000 3.433.000 3.541.000 3.673.000 3.797.000
Regnskap for Ask Power AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -50.000 -71.000 -83.000 -64.000 -85.000
Driftsresultat -50.000 -71.000 -83.000 -64.000 -85.000
Finansinntekter 6.000 6.000 9.000 14.000 305.000
Finanskostnader -40.000 -44.000 -58.000 -75.000 -94.000
Finans -34.000 -38.000 -49.000 -61.000 211.000
Resultat før skatt -85.000 -109.000 -132.000 -124.000 126.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -85.000 -109.000 -132.000 -124.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.930.000 4.608.000 4.694.000 4.788.000 5.543.000
Sum omløpsmidler 486.000 632.000 1.072.000 1.174.000 588.000
Sum eiendeler 5.416.000 5.240.000 5.766.000 5.962.000 6.131.000
Sum opptjent egenkapital 3.248.000 3.333.000 3.441.000 3.573.000 3.697.000
Sum egenkapital 3.348.000 3.433.000 3.541.000 3.673.000 3.797.000
Sum langsiktig gjeld 1.204.000 1.204.000 1.624.000 1.914.000 2.203.000
Sum kortsiktig gjeld 863.000 603.000 601.000 376.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 5.415.000 5.240.000 5.766.000 5.963.000 6.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -71.000 -83.000 -64.000 -85.000
Driftskostnader -50.000 -71.000 -83.000 -64.000 -85.000
Driftsresultat -50.000 -71.000 -83.000 -64.000 -85.000
Finansinntekter 6.000 6.000 9.000 14.000 305.000
Finanskostnader -40.000 -44.000 -58.000 -75.000 -94.000
Finans -34.000 -38.000 -49.000 -61.000 211.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -85.000 -109.000 -132.000 -124.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.930.000 4.608.000 4.694.000 4.788.000 5.543.000
Sum anleggsmidler 4.930.000 4.608.000 4.694.000 4.788.000 5.543.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 250.000 250.000 250.000 274.000 298.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 236.000 382.000 822.000 900.000 289.000
Sum omløpsmidler 486.000 632.000 1.072.000 1.174.000 588.000
Sum eiendeler 5.416.000 5.240.000 5.766.000 5.962.000 6.131.000
Sum opptjent egenkapital 3.248.000 3.333.000 3.441.000 3.573.000 3.697.000
Sum egenkapital 3.348.000 3.433.000 3.541.000 3.673.000 3.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.204.000 1.204.000 1.624.000 1.914.000 2.203.000
Leverandørgjeld 0 5.000 0 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 863.000 598.000 601.000 372.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 863.000 603.000 601.000 376.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 5.415.000 5.240.000 5.766.000 5.963.000 6.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -377.000 29.000 471.000 798.000 457.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 1.8 3.1 4.5
Likviditetsgrad 2 0.6 1 1.8 3.2 4.5
Soliditet 61.8 65.5 61.4 61.6 61.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.3 -1.6 -1.4 -0.7 2.3
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.8 -1.2 -1.3 -0.8 3.6
Signatur
04.01.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Torgrim Grani FinsrudStyreleder49
Ingunn FossmellemStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Torgrim Grani Finsrud100.0049
Torgrim Grani Finsrud100.0049
Torgrim Grani Finsrud100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00