Endre Årreberg AS
Juridisk navn:  Arkitektfirma Årreberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51521207
Pittervegen Pittervegen Fax: 51521462
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune: ads.gulesider.no/aarre...
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 837313902
Aksjekapital: 375.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 02.05.1985
Foretakstype: AS
Tidligere navn: endre årreberg as
Regnskapsfører: John Skårland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-57,83%
Resultat  
  
77,78%
Egenkapital  
  
12,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 549.000 1.302.000 1.257.000 129.000 559.000
Resultat: 112.000 63.000 112.000 -526.000 -28.000
Egenkapital: 996.000 883.000 820.000 708.000 1.235.000
Regnskap for Endre Årreberg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 549.000 1.302.000 1.257.000 129.000 559.000
Driftskostnader -439.000 -1.244.000 -1.149.000 -659.000 -592.000
Driftsresultat 110.000 60.000 109.000 -530.000 -34.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 4.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 2.000 3.000 4.000 3.000 6.000
Resultat før skatt 112.000 63.000 112.000 -526.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 63.000 112.000 -526.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.073.000 1.205.000 1.314.000 927.000 1.362.000
Sum eiendeler 1.073.000 1.205.000 1.314.000 927.000 1.362.000
Sum opptjent egenkapital 896.000 783.000 720.000 608.000 1.135.000
Sum egenkapital 996.000 883.000 820.000 708.000 1.235.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 321.000 494.000 219.000 127.000
Sum gjeld og egenkapital 1.073.000 1.204.000 1.314.000 927.000 1.362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 549.000 1.302.000 1.257.000 129.000 559.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 549.000 1.302.000 1.257.000 129.000 559.000
Varekostnad -8.000 -12.000 -3.000 0 0
Lønninger -134.000 -1.064.000 -913.000 -512.000 -452.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -168.000 -233.000 -147.000 -140.000
Driftskostnader -439.000 -1.244.000 -1.149.000 -659.000 -592.000
Driftsresultat 110.000 60.000 109.000 -530.000 -34.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 4.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 2.000 3.000 4.000 3.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 63.000 112.000 -526.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 396.000 147.000 0 140.000
Andre fordringer 0 20.000 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.073.000 788.000 1.167.000 925.000 1.222.000
Sum omløpsmidler 1.073.000 1.205.000 1.314.000 927.000 1.362.000
Sum eiendeler 1.073.000 1.205.000 1.314.000 927.000 1.362.000
Sum opptjent egenkapital 896.000 783.000 720.000 608.000 1.135.000
Sum egenkapital 996.000 883.000 820.000 708.000 1.235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 33.000 22.000 13.000 16.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 225.000 166.000 37.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 74.000 315.000 166.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 321.000 494.000 219.000 127.000
Sum gjeld og egenkapital 1.073.000 1.204.000 1.314.000 927.000 1.362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 996.000 884.000 820.000 708.000 1.235.000
Likviditetsgrad 1 13.9 3.8 2.7 4.2 10.7
Likviditetsgrad 2 13.9 3.8 2.7 4.2 10.8
Soliditet 92.8 73.3 62.4 76.4 90.7
Resultatgrad 2 4.6 8.7 -410.9 -6.1
Rentedekningsgrad 1 -27.0
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.6 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.5 5.2 8.6 -56.7 -2.0
Signatur
07.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Karl Emil SødergrenStyreleder71
Kari Irene SødergrenStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Karl Emil Sødergren50.0071
Karl Emil Sødergren50.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00