Rådhusplassen Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Rådhusplassen Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73844050
Hornebergvegen 9 Hornebergvegen 9 Fax: 73844060
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune: www.frostentreprenor.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990934010
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 31.01.2007
Foretakstype: AS
Revisor: E.K. Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,27%
Resultat  
  
-92,78%
Egenkapital  
  
-52,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.185.000 1.037.000 1.099.000 982.000 1.151.000
Resultat: -1.602.000 -831.000 -308.000 -200.000 -118.000
Egenkapital: -4.630.000 -3.028.000 -2.197.000 -1.889.000 -1.203.000
Regnskap for Rådhusplassen Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.185.000 1.037.000 1.099.000 982.000 1.151.000
Driftskostnader -706.000 -640.000 -636.000 -568.000 -602.000
Driftsresultat 478.000 398.000 463.000 414.000 550.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -2.081.000 -1.230.000 -771.000 -614.000 -669.000
Finans -2.081.000 -1.230.000 -771.000 -614.000 -667.000
Resultat før skatt -1.602.000 -831.000 -308.000 -200.000 -118.000
Skattekostnad 0 0 0 -486.000 32.000
Årsresultat -1.602.000 -831.000 -308.000 -686.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.619.000 8.044.000 8.256.000 8.378.000 9.048.000
Sum omløpsmidler 436.000 54.000 180.000 158.000 231.000
Sum eiendeler 9.055.000 8.098.000 8.436.000 8.536.000 9.279.000
Sum opptjent egenkapital -4.730.000 -3.128.000 -2.297.000 -1.989.000 -1.303.000
Sum egenkapital -4.630.000 -3.028.000 -2.197.000 -1.889.000 -1.203.000
Sum langsiktig gjeld 13.635.000 10.358.000 10.358.000 10.358.000 10.358.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 768.000 275.000 67.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 9.055.000 8.098.000 8.436.000 8.536.000 9.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.177.000 1.037.000 0 0 0
Andre inntekter 8.000 0 1.099.000 982.000 1.151.000
Driftsinntekter 1.185.000 1.037.000 1.099.000 982.000 1.151.000
Varekostnad -2.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -219.000 -213.000 -207.000 -184.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -485.000 -427.000 -429.000 -384.000 -418.000
Driftskostnader -706.000 -640.000 -636.000 -568.000 -602.000
Driftsresultat 478.000 398.000 463.000 414.000 550.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -2.081.000 -1.230.000 -771.000 -614.000 -669.000
Finans -2.081.000 -1.230.000 -771.000 -614.000 -667.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.602.000 -831.000 -308.000 -686.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 486.000
Fast eiendom 7.825.000 8.009.000 8.194.000 8.378.000 8.562.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 794.000 34.000 63.000 0 0
Sum varige driftsmidler 8.619.000 8.044.000 8.256.000 8.378.000 8.562.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.619.000 8.044.000 8.256.000 8.378.000 9.048.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 240.000 54.000 71.000 110.000 17.000
Andre fordringer 11.000 0 108.000 34.000 198.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 0 0 15.000 16.000
Sum omløpsmidler 436.000 54.000 180.000 158.000 231.000
Sum eiendeler 9.055.000 8.098.000 8.436.000 8.536.000 9.279.000
Sum opptjent egenkapital -4.730.000 -3.128.000 -2.297.000 -1.989.000 -1.303.000
Sum egenkapital -4.630.000 -3.028.000 -2.197.000 -1.889.000 -1.203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 111.000 43.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.635.000 10.358.000 10.358.000 10.358.000 10.358.000
Leverandørgjeld 0 35.000 169.000 26.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 2.000 0 0 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 620.000 63.000 41.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 768.000 275.000 67.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 9.055.000 8.098.000 8.436.000 8.536.000 9.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 386.000 -714.000 -95.000 91.000 108.000
Likviditetsgrad 1 8.7 0.1 0.7 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 8.7 0.1 0.7 2.4 1.9
Soliditet -51.1 -37.4 -22.1 -13.0
Resultatgrad 40.3 38.4 42.1 42.2 47.8
Rentedekningsgrad 0.2 0.3 0.6 0.7 0.8
Gjeldsgrad -3.7 -4.8 -5.5 -8.7
Total kapitalrentabilitet 5.3 4.9 5.5 4.9 5.9
Signatur
24.06.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Thomas KarlsenStyreleder68
Lars Erik Wigum-KarlsenStyremedlem48
Ola HogstadStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Horneberg Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00