Maskin Importøren As
Juridisk navn:  Maskin Importøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64953500
Gneisveien 2C Gneisveien 2C Fax:
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune: www.maskinimp.no
Viken Enebakk
Org.nr: 960993365
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 14.06.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
41,67%
Resultat  
  
303,3%
Egenkapital  
  
14,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 25.375.000 17.911.000 17.904.000 14.563.000 13.908.000
Resultat: 367.000 91.000 718.000 372.000 85.000
Egenkapital: 2.203.000 1.920.000 2.050.000 1.491.000 1.202.000
Regnskap for Maskin Importøren As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 25.375.000 17.911.000 17.904.000 14.563.000 13.908.000
Driftskostnader -24.527.000 -17.572.000 -16.419.000 -13.913.000 -13.714.000
Driftsresultat 848.000 339.000 1.485.000 650.000 194.000
Finansinntekter 149.000 34.000 26.000 51.000 121.000
Finanskostnader -629.000 -282.000 -793.000 -329.000 -230.000
Finans -480.000 -248.000 -767.000 -278.000 -109.000
Resultat før skatt 367.000 91.000 718.000 372.000 85.000
Skattekostnad -84.000 -21.000 -158.000 -83.000 -45.000
Årsresultat 283.000 70.000 560.000 289.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 379.000 400.000 272.000 85.000 101.000
Sum omløpsmidler 7.748.000 6.030.000 4.737.000 6.232.000 5.068.000
Sum eiendeler 8.127.000 6.430.000 5.009.000 6.317.000 5.169.000
Sum opptjent egenkapital 1.903.000 1.620.000 1.750.000 1.191.000 902.000
Sum egenkapital 2.203.000 1.920.000 2.050.000 1.491.000 1.202.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 8.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 5.924.000 4.509.000 2.959.000 4.818.000 3.940.000
Sum gjeld og egenkapital 8.127.000 6.430.000 5.009.000 6.317.000 5.170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.375.000 17.902.000 17.904.000 14.563.000 13.921.000
Andre inntekter 10.000 0 0 -13.000
Driftsinntekter 25.375.000 17.911.000 17.904.000 14.563.000 13.908.000
Varekostnad -17.039.000 -11.431.000 -11.309.000 -8.953.000 -8.860.000
Lønninger -2.549.000 -2.470.000 -2.394.000 -2.267.000 -2.219.000
Avskrivning -116.000 -103.000 -50.000 -33.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.823.000 -3.568.000 -2.666.000 -2.661.000 -2.602.000
Driftskostnader -24.527.000 -17.572.000 -16.419.000 -13.913.000 -13.714.000
Driftsresultat 848.000 339.000 1.485.000 650.000 194.000
Finansinntekter 149.000 34.000 26.000 51.000 121.000
Finanskostnader -629.000 -282.000 -793.000 -329.000 -230.000
Finans -480.000 -248.000 -767.000 -278.000 -109.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 283.000 70.000 560.000 289.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 1.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 377.000 400.000 271.000 84.000 101.000
Sum varige driftsmidler 377.000 400.000 271.000 84.000 101.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 379.000 400.000 272.000 85.000 101.000
Varebeholdning 4.418.000 3.760.000 3.439.000 4.191.000 3.440.000
Kundefordringer 2.660.000 2.035.000 988.000 1.634.000 1.352.000
Andre fordringer 172.000 83.000 89.000 175.000 140.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 497.000 152.000 221.000 231.000 136.000
Sum omløpsmidler 7.748.000 6.030.000 4.737.000 6.232.000 5.068.000
Sum eiendeler 8.127.000 6.430.000 5.009.000 6.317.000 5.169.000
Sum opptjent egenkapital 1.903.000 1.620.000 1.750.000 1.191.000 902.000
Sum egenkapital 2.203.000 1.920.000 2.050.000 1.491.000 1.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.530.000 1.273.000 790.000 1.492.000 1.264.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 8.000 28.000
Leverandørgjeld 1.285.000 424.000 531.000 751.000 58.000
Betalbar skatt 88.000 19.000 158.000 85.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 703.000 749.000 385.000 632.000 572.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.318.000 2.044.000 1.095.000 1.858.000 2.021.000
Sum kortsiktig gjeld 5.924.000 4.509.000 2.959.000 4.818.000 3.940.000
Sum gjeld og egenkapital 8.127.000 6.430.000 5.009.000 6.317.000 5.170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.824.000 1.521.000 1.778.000 1.414.000 1.128.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.6 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Soliditet 27.1 29.9 40.9 23.6 23.2
Resultatgrad 3.3 1.9 8.3 4.5 1.4
Rentedekningsgrad 1.3 1.2 1.9 2 0.8
Gjeldsgrad 2.7 2.3 1.4 3.2 3.3
Total kapitalrentabilitet 12.3 5.8 30.2 11.1 6.1
Signatur
02.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Ole GabrielsenStyreleder67
Preben Kjos GabrielsenStyremedlem37
Bjørn GabrielsenStyremedlem61
Per SlettenStyremedlem71
Inger Kjos GabrielsenStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00