Ringsakfjellet Drift AS
Juridisk navn:  Ringsakfjellet Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48170440
Sjusjøen Infosenter Sjusjøen Infosenter Fax: 62334970
2612 Sjusjøen 2612 Sjusjøen
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 990881138
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 30.01.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,9%
Resultat  
  
-74,59%
Egenkapital  
  
4,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.085.000 43.637.000 42.245.000 38.042.000 35.335.000
Resultat: 1.000.000 3.935.000 4.734.000 1.820.000 1.000.000
Egenkapital: 14.359.000 13.729.000 10.760.000 7.220.000 5.914.000
Regnskap for Ringsakfjellet Drift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.085.000 43.637.000 42.245.000 38.042.000 35.335.000
Driftskostnader -44.976.000 -39.720.000 -37.403.000 -35.983.000 -34.094.000
Driftsresultat 2.109.000 3.917.000 4.842.000 2.059.000 1.240.000
Finansinntekter 49.000 82.000 17.000 42.000 16.000
Finanskostnader -1.158.000 -64.000 -125.000 -281.000 -256.000
Finans -1.109.000 18.000 -108.000 -239.000 -240.000
Resultat før skatt 1.000.000 3.935.000 4.734.000 1.820.000 1.000.000
Skattekostnad -370.000 -967.000 -1.194.000 -514.000 -270.000
Årsresultat 630.000 2.969.000 3.540.000 1.306.000 730.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.437.000 30.537.000 7.444.000 6.785.000 5.660.000
Sum omløpsmidler 18.485.000 19.465.000 17.029.000 15.505.000 13.007.000
Sum eiendeler 54.922.000 50.002.000 24.473.000 22.290.000 18.667.000
Sum opptjent egenkapital 13.359.000 12.729.000 9.760.000 6.220.000 4.914.000
Sum egenkapital 14.359.000 13.729.000 10.760.000 7.220.000 5.914.000
Sum langsiktig gjeld 21.236.000 466.000 1.528.000 2.151.000 2.957.000
Sum kortsiktig gjeld 19.327.000 35.806.000 12.185.000 12.918.000 9.795.000
Sum gjeld og egenkapital 54.922.000 50.001.000 24.473.000 22.289.000 18.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.514.000 43.637.000 40.990.000 37.577.000 35.304.000
Andre inntekter 571.000 0 1.255.000 465.000 31.000
Driftsinntekter 47.085.000 43.637.000 42.245.000 38.042.000 35.335.000
Varekostnad -8.819.000 -8.780.000 -9.521.000 -9.894.000 -7.929.000
Lønninger -24.872.000 -21.462.000 -18.859.000 -17.429.000 -19.205.000
Avskrivning -2.011.000 -1.612.000 -1.605.000 -1.968.000 -1.930.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.274.000 -7.866.000 -7.418.000 -6.692.000 -5.030.000
Driftskostnader -44.976.000 -39.720.000 -37.403.000 -35.983.000 -34.094.000
Driftsresultat 2.109.000 3.917.000 4.842.000 2.059.000 1.240.000
Finansinntekter 49.000 82.000 17.000 42.000 16.000
Finanskostnader -1.158.000 -64.000 -125.000 -281.000 -256.000
Finans -1.109.000 18.000 -108.000 -239.000 -240.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 630.000 2.969.000 3.540.000 1.306.000 730.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.364.000 23.005.000 0 0 0
Maskiner anlegg 2.492.000 4.156.000 4.929.000 5.374.000 4.725.000
Driftsløsøre 193.000 346.000 473.000 445.000 650.000
Sum varige driftsmidler 31.050.000 27.734.000 5.649.000 6.085.000 5.660.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.387.000 2.802.000 1.795.000 700.000 0
Sum anleggsmidler 36.437.000 30.537.000 7.444.000 6.785.000 5.660.000
Varebeholdning 1.194.000 1.111.000 1.201.000 539.000 355.000
Kundefordringer 15.288.000 11.525.000 9.637.000 13.075.000 8.411.000
Andre fordringer 835.000 3.500.000 1.179.000 613.000 504.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.168.000 3.328.000 5.012.000 1.277.000 3.737.000
Sum omløpsmidler 18.485.000 19.465.000 17.029.000 15.505.000 13.007.000
Sum eiendeler 54.922.000 50.002.000 24.473.000 22.290.000 18.667.000
Sum opptjent egenkapital 13.359.000 12.729.000 9.760.000 6.220.000 4.914.000
Sum egenkapital 14.359.000 13.729.000 10.760.000 7.220.000 5.914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 61.000 46.000 268.000 51.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.236.000 466.000 1.528.000 2.151.000 2.957.000
Leverandørgjeld 13.450.000 14.008.000 6.352.000 7.009.000 4.913.000
Betalbar skatt 355.000 1.189.000 976.000 462.000 389.000
Skyldig offentlige avgifter 974.000 0 0 180.000 312.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.548.000 20.609.000 4.856.000 5.268.000 4.182.000
Sum kortsiktig gjeld 19.327.000 35.806.000 12.185.000 12.918.000 9.795.000
Sum gjeld og egenkapital 54.922.000 50.001.000 24.473.000 22.289.000 18.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -842.000 -16.341.000 4.844.000 2.587.000 3.212.000
Likviditetsgrad 1 1 0.5 1.4 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 1.3 1.2 1.3
Soliditet 26.1 27.5 4 32.4 31.7
Resultatgrad 4.5 9 11.5 5.4 3.5
Rentedekningsgrad 1.8 61.2 38.7 7.5 4.9
Gjeldsgrad 2.8 2.6 1.3 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 3.9 8 19.9 9.4 6.7
Signatur
06.07.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Mathias NeraasenStyreleder59
Johannes HaukåssveenStyremedlem57
Einar StorlienStyremedlem55
Bjørnstad Tore LienStyremedlem49
Per Kristian TaugStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
J Haukåssveen AS30.00 
Nes Almenning30.00 
Ringsaker Almenning40.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00