Access Innovation AS
Juridisk navn:  Access Innovation AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55936000
C/O Bjørn Gunnar Isaksen Ravnestølen 146 C/O Bjørn Gunnar Isaksen Ravnestølen 146 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 990992428
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 05.02.2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
155,63%
Resultat  
  
268,1%
Egenkapital  
  
36,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.975.000 1.555.000 616.000 572.000 959.000
Resultat: 2.827.000 768.000 -168.000 -985.000 274.000
Egenkapital: 4.518.000 3.318.000 4.053.000 4.375.000 7.861.000
Regnskap for Access Innovation AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.975.000 1.555.000 616.000 572.000 959.000
Driftskostnader -1.208.000 -900.000 -873.000 -1.618.000 -889.000
Driftsresultat 2.767.000 654.000 -256.000 -1.048.000 70.000
Finansinntekter 60.000 365.000 106.000 396.000 239.000
Finanskostnader 0 -251.000 -19.000 -335.000 -35.000
Finans 60.000 114.000 87.000 61.000 204.000
Resultat før skatt 2.827.000 768.000 -168.000 -985.000 274.000
Skattekostnad -627.000 -3.000 8.000 0 -59.000
Årsresultat 2.200.000 765.000 -160.000 -985.000 214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 339.000 339.000 339.000 2.739.000 3.497.000
Sum omløpsmidler 5.493.000 3.421.000 4.011.000 5.078.000 5.852.000
Sum eiendeler 5.832.000 3.760.000 4.350.000 7.817.000 9.349.000
Sum opptjent egenkapital 4.418.000 3.218.000 3.953.000 4.275.000 7.761.000
Sum egenkapital 4.518.000 3.318.000 4.053.000 4.375.000 7.861.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 632.000 708.000
Sum kortsiktig gjeld 1.314.000 442.000 297.000 2.810.000 780.000
Sum gjeld og egenkapital 5.832.000 3.760.000 4.350.000 7.817.000 9.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.975.000 1.555.000 616.000 572.000 959.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.975.000 1.555.000 616.000 572.000 959.000
Varekostnad 0 0 0 0 -2.000
Lønninger -1.094.000 -782.000 -702.000 -674.000 -652.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 -686.000 0
Andre driftskostnader -114.000 -118.000 -171.000 -258.000 -235.000
Driftskostnader -1.208.000 -900.000 -873.000 -1.618.000 -889.000
Driftsresultat 2.767.000 654.000 -256.000 -1.048.000 70.000
Finansinntekter 60.000 365.000 106.000 396.000 239.000
Finanskostnader 0 -251.000 -19.000 -335.000 -35.000
Finans 60.000 114.000 87.000 61.000 204.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 -162.000 -2.500.000 0
Årsresultat 2.200.000 765.000 -160.000 -985.000 214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 300.000 300.000 300.000 2.700.000 3.386.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 300.000 300.000 300.000 2.700.000 3.386.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 39.000 39.000 39.000 110.000
Sum anleggsmidler 339.000 339.000 339.000 2.739.000 3.497.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 805.000 531.000 0 22.000
Andre fordringer 105.000 20.000 10.000 54.000 234.000
Sum investeringer 217.000 217.000 161.000 124.000 177.000
Kasse, bank 5.171.000 2.380.000 3.310.000 4.900.000 5.419.000
Sum omløpsmidler 5.493.000 3.421.000 4.011.000 5.078.000 5.852.000
Sum eiendeler 5.832.000 3.760.000 4.350.000 7.817.000 9.349.000
Sum opptjent egenkapital 4.418.000 3.218.000 3.953.000 4.275.000 7.761.000
Sum egenkapital 4.518.000 3.318.000 4.053.000 4.375.000 7.861.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 9.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 632.000 708.000
Leverandørgjeld 83.000 28.000 63.000 17.000 69.000
Betalbar skatt 627.000 3.000 0 0 59.000
Skyldig offentlige avgifter 524.000 339.000 175.000 54.000 56.000
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 -162.000 -2.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 63.000 58.000 2.739.000 596.000
Sum kortsiktig gjeld 1.314.000 442.000 297.000 2.810.000 780.000
Sum gjeld og egenkapital 5.832.000 3.760.000 4.350.000 7.817.000 9.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.179.000 2.979.000 3.714.000 2.268.000 5.072.000
Likviditetsgrad 1 4.2 7.7 13.5 1.8 7.5
Likviditetsgrad 2 4.2 7.7 13.5 1.9 7.6
Soliditet 77.5 88.2 93.2 56.0 84.1
Resultatgrad 69.6 42.1 -41.6 -183.2 7.3
Rentedekningsgrad 2.6 -13.5 -1.9 8.8
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.8 0.2
Total kapitalrentabilitet 48.5 27.1 -3.4 -8.3 3.3
Signatur
02.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Gunnar Marius IsaksenStyreleder51
Turid SørlieStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
BJØRN GUNNAR MARIUS ISAKSEN100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00