Eldshovden Barnehage Sa
Juridisk navn:  Eldshovden Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55989700
Eldshovden 11 Eldshovden 11 Fax: 55989701
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune: www.eldshovden.barneha...
Hordaland Bergen
Org.nr: 961129613
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 02.10.1990
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,61%
Resultat  
  
119,05%
Egenkapital  
  
3,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.338.000 7.458.000 7.222.000 7.136.000 6.920.000
Resultat: 52.000 -273.000 117.000 263.000 417.000
Egenkapital: 1.494.000 1.438.000 1.715.000 1.598.000 1.331.000
Regnskap for Eldshovden Barnehage Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.338.000 7.458.000 7.222.000 7.136.000 6.920.000
Driftskostnader -7.256.000 -7.691.000 -7.059.000 -6.849.000 -6.478.000
Driftsresultat 83.000 -234.000 163.000 286.000 443.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 19.000 21.000
Finanskostnader -33.000 -43.000 -51.000 -42.000 -47.000
Finans -31.000 -40.000 -46.000 -23.000 -26.000
Resultat før skatt 52.000 -273.000 117.000 263.000 417.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -273.000 117.000 263.000 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.639.000 2.755.000 2.924.000 2.875.000 2.707.000
Sum omløpsmidler 743.000 866.000 1.230.000 1.335.000 1.019.000
Sum eiendeler 3.382.000 3.621.000 4.154.000 4.210.000 3.726.000
Sum opptjent egenkapital 1.310.000 1.258.000 1.531.000 1.414.000 1.151.000
Sum egenkapital 1.494.000 1.438.000 1.715.000 1.598.000 1.331.000
Sum langsiktig gjeld 885.000 1.172.000 1.450.000 1.720.000 1.510.000
Sum kortsiktig gjeld 1.003.000 1.010.000 988.000 893.000 885.000
Sum gjeld og egenkapital 3.382.000 3.621.000 4.153.000 4.211.000 3.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.027.000 6.094.000 5.811.000 5.744.000 5.643.000
Andre inntekter 1.311.000 1.365.000 1.411.000 1.392.000 1.277.000
Driftsinntekter 7.338.000 7.458.000 7.222.000 7.136.000 6.920.000
Varekostnad -123.000 -155.000 -177.000 -150.000 -128.000
Lønninger -5.996.000 -6.451.000 -5.692.000 -5.800.000 -5.452.000
Avskrivning -171.000 -169.000 -148.000 -114.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -966.000 -916.000 -1.042.000 -785.000 -790.000
Driftskostnader -7.256.000 -7.691.000 -7.059.000 -6.849.000 -6.478.000
Driftsresultat 83.000 -234.000 163.000 286.000 443.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 19.000 21.000
Finanskostnader -33.000 -43.000 -51.000 -42.000 -47.000
Finans -31.000 -40.000 -46.000 -23.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -273.000 117.000 263.000 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.475.000 2.582.000 2.689.000 2.757.000 2.556.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 164.000 172.000 234.000 119.000 151.000
Sum varige driftsmidler 2.639.000 2.755.000 2.924.000 2.875.000 2.707.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.639.000 2.755.000 2.924.000 2.875.000 2.707.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 6.000 13.000 14.000 17.000
Andre fordringer 277.000 247.000 202.000 231.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 460.000 613.000 1.015.000 1.090.000 840.000
Sum omløpsmidler 743.000 866.000 1.230.000 1.335.000 1.019.000
Sum eiendeler 3.382.000 3.621.000 4.154.000 4.210.000 3.726.000
Sum opptjent egenkapital 1.310.000 1.258.000 1.531.000 1.414.000 1.151.000
Sum egenkapital 1.494.000 1.438.000 1.715.000 1.598.000 1.331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 885.000 1.172.000 1.450.000 1.720.000 1.510.000
Leverandørgjeld 97.000 40.000 38.000 32.000 69.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 382.000 404.000 396.000 344.000 368.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 525.000 566.000 554.000 517.000 448.000
Sum kortsiktig gjeld 1.003.000 1.010.000 988.000 893.000 885.000
Sum gjeld og egenkapital 3.382.000 3.621.000 4.153.000 4.211.000 3.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -260.000 -144.000 242.000 442.000 134.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 1.2 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.2 1.5 1.2
Soliditet 44.2 39.7 41.3 37.9 35.7
Resultatgrad 1.1 -3.1 2.3 4.0 6.4
Rentedekningsgrad 2.5 -5.4 3.2 7.3 9.9
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.4 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 2.5 -6.4 4 7.2 12.5
Signatur
05.06.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kathrine DahleStyreleder39
Vidar Min HalvorsenStyremedlem43
Jon-Filip JohannessenStyremedlem34
Kristin Walderhaug PortenStyremedlem33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00