B Bersvendsen AS
Juridisk navn:  B Bersvendsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73842250
Pir Ii 3 Pir Ii 3 Fax: 73842255
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune: www.bbersvendsen.no/
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 961165555
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 01.04.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Lade Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,34%
Resultat  
  
-13,17%
Egenkapital  
  
4,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.681.000 27.604.000 26.750.000 18.781.000 18.515.000
Resultat: 1.240.000 1.428.000 2.988.000 846.000 1.003.000
Egenkapital: 3.223.000 3.081.000 2.901.000 2.511.000 2.564.000
Regnskap for B Bersvendsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.681.000 27.604.000 26.750.000 18.781.000 18.515.000
Driftskostnader -25.425.000 -26.153.000 -23.767.000 -17.945.000 -17.524.000
Driftsresultat 1.257.000 1.451.000 2.984.000 836.000 990.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 11.000 14.000
Finanskostnader -21.000 -26.000 0 -1.000 -1.000
Finans -18.000 -23.000 4.000 10.000 13.000
Resultat før skatt 1.240.000 1.428.000 2.988.000 846.000 1.003.000
Skattekostnad -297.000 -349.000 -756.000 -239.000 -283.000
Årsresultat 942.000 1.080.000 2.232.000 607.000 720.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 608.000 747.000 369.000 324.000 364.000
Sum omløpsmidler 9.944.000 9.955.000 10.292.000 6.113.000 5.684.000
Sum eiendeler 10.552.000 10.702.000 10.661.000 6.437.000 6.048.000
Sum opptjent egenkapital 3.123.000 2.981.000 2.801.000 2.411.000 2.464.000
Sum egenkapital 3.223.000 3.081.000 2.901.000 2.511.000 2.564.000
Sum langsiktig gjeld 314.000 419.000 0 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 7.015.000 7.202.000 7.759.000 3.926.000 3.475.000
Sum gjeld og egenkapital 10.552.000 10.702.000 10.660.000 6.437.000 6.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.510.000 27.422.000 26.745.000 18.781.000 18.515.000
Andre inntekter 171.000 182.000 5.000 0 0
Driftsinntekter 26.681.000 27.604.000 26.750.000 18.781.000 18.515.000
Varekostnad -7.457.000 -9.099.000 -8.684.000 -4.501.000 -3.868.000
Lønninger -14.697.000 -13.971.000 -12.611.000 -11.175.000 -11.435.000
Avskrivning -144.000 -172.000 -66.000 -51.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.127.000 -2.921.000 -2.456.000 -2.180.000 -2.146.000
Driftskostnader -25.425.000 -26.153.000 -23.767.000 -17.945.000 -17.524.000
Driftsresultat 1.257.000 1.451.000 2.984.000 836.000 990.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 11.000 14.000
Finanskostnader -21.000 -26.000 0 -1.000 -1.000
Finans -18.000 -23.000 4.000 10.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -900.000 -1.842.000 -600.000 -440.000
Årsresultat 942.000 1.080.000 2.232.000 607.000 720.000
Balanse detaljer          
Goodwill 155.000 206.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 205.000 248.000 14.000 11.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 237.000 314.000 135.000 132.000 144.000
Sum varige driftsmidler 237.000 314.000 135.000 132.000 144.000
Sum finansielle anleggsmidler 166.000 185.000 219.000 182.000 208.000
Sum anleggsmidler 608.000 747.000 369.000 324.000 364.000
Varebeholdning 90.000 90.000 80.000 30.000 68.000
Kundefordringer 6.172.000 7.271.000 4.681.000 2.664.000 3.413.000
Andre fordringer 599.000 469.000 511.000 912.000 784.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.083.000 2.126.000 5.019.000 2.506.000 1.419.000
Sum omløpsmidler 9.944.000 9.955.000 10.292.000 6.113.000 5.684.000
Sum eiendeler 10.552.000 10.702.000 10.661.000 6.437.000 6.048.000
Sum opptjent egenkapital 3.123.000 2.981.000 2.801.000 2.411.000 2.464.000
Sum egenkapital 3.223.000 3.081.000 2.901.000 2.511.000 2.564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 314.000 419.000 0 0 9.000
Leverandørgjeld 2.464.000 2.074.000 2.623.000 566.000 537.000
Betalbar skatt 306.000 376.000 760.000 238.000 304.000
Skyldig offentlige avgifter 1.484.000 1.782.000 1.137.000 1.299.000 1.026.000
Utbytte -800.000 -900.000 -1.842.000 -600.000 -440.000
Annen kortsiktig gjeld 1.961.000 2.070.000 1.398.000 1.223.000 1.168.000
Sum kortsiktig gjeld 7.015.000 7.202.000 7.759.000 3.926.000 3.475.000
Sum gjeld og egenkapital 10.552.000 10.702.000 10.660.000 6.437.000 6.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.929.000 2.753.000 2.533.000 2.187.000 2.209.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 1.6 1.7
Soliditet 30.5 28.8 27.2 39.0 42.4
Resultatgrad 4.7 5.3 11.2 4.5 5.3
Rentedekningsgrad 59.9 55.8 847.0 1004.0
Gjeldsgrad 2.3 2.5 2.7 1.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 11.9 13.6 2 13.2 16.6
Signatur
16.01.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
JAKOBSEN ARNE
SANDBERG LARS ERIK
Prokurister
25.03.2013
PROKURA HVER FOR SEG
LARS ERIK SANDBERG
ASTRID BERSVENDSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne JakobsenStyreleder58
Jan-Tore SingstadStyremedlem52
Anders BersvendsenStyremedlem40
Børge BersvendsenStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Børge Bersvendsen20.0044
Anders Bersvendsen20.0040
Bersvendsen Holding AS20.00 
Jan-tore Singstad20.0052
Lars Erik Sandberg20.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00