Gangsø Bygg As
Juridisk navn:  Gangsø Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40601080
Stangeveien 81 Stangeveien 81 Fax:
3239 Sandefjord 3239 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 991109854
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 07.03.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Aktiva Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,91%
Resultat  
  
-79,66%
Egenkapital  
  
15,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.367.000 21.195.000 11.411.000 4.611.000 2.120.000
Resultat: 481.000 2.365.000 2.606.000 -1.993.000 63.000
Egenkapital: 2.638.000 2.284.000 472.000 -1.994.000 -20.000
Regnskap for Gangsø Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.367.000 21.195.000 11.411.000 4.611.000 2.120.000
Driftskostnader -19.944.000 -18.813.000 -8.738.000 -6.320.000 -1.990.000
Driftsresultat 423.000 2.382.000 2.673.000 -1.708.000 129.000
Finansinntekter 68.000 43.000 4.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -59.000 -71.000 -285.000 -66.000
Finans 59.000 -16.000 -67.000 -285.000 -66.000
Resultat før skatt 481.000 2.365.000 2.606.000 -1.993.000 63.000
Skattekostnad -127.000 -553.000 -140.000 19.000 0
Årsresultat 354.000 1.812.000 2.466.000 -1.974.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 243.000 224.000 44.000 28.000 3.934.000
Sum omløpsmidler 4.770.000 7.133.000 2.587.000 3.289.000 511.000
Sum eiendeler 5.013.000 7.357.000 2.631.000 3.317.000 4.445.000
Sum opptjent egenkapital 2.538.000 2.184.000 372.000 -2.094.000 -120.000
Sum egenkapital 2.638.000 2.284.000 472.000 -1.994.000 -20.000
Sum langsiktig gjeld 210.000 429.000 27.000 4.618.000 3.976.000
Sum kortsiktig gjeld 2.165.000 4.644.000 2.133.000 692.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 5.013.000 7.357.000 2.632.000 3.316.000 4.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.367.000 21.195.000 11.411.000 4.609.000 2.120.000
Andre inntekter 0 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 20.367.000 21.195.000 11.411.000 4.611.000 2.120.000
Varekostnad -14.596.000 -15.250.000 -5.452.000 -5.334.000 -646.000
Lønninger -3.780.000 -2.382.000 -1.976.000 -1.554.000 -1.037.000
Avskrivning -37.000 -36.000 -10.000 -10.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.531.000 -1.145.000 -1.503.000 -466.000 -301.000
Driftskostnader -19.944.000 -18.813.000 -8.738.000 -6.320.000 -1.990.000
Driftsresultat 423.000 2.382.000 2.673.000 -1.708.000 129.000
Finansinntekter 68.000 43.000 4.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -59.000 -71.000 -285.000 -66.000
Finans 59.000 -16.000 -67.000 -285.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 354.000 1.812.000 2.466.000 -1.974.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 43.000 57.000 5.000 11.000 3.912.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 106.000 12.000 17.000 21.000
Sum varige driftsmidler 160.000 163.000 18.000 28.000 3.934.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 61.000 27.000 0 0
Sum anleggsmidler 243.000 224.000 44.000 28.000 3.934.000
Varebeholdning 87.000 104.000 963.000 2.852.000 0
Kundefordringer 3.018.000 3.685.000 695.000 325.000 40.000
Andre fordringer 740.000 64.000 131.000 46.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 925.000 3.280.000 798.000 65.000 423.000
Sum omløpsmidler 4.770.000 7.133.000 2.587.000 3.289.000 511.000
Sum eiendeler 5.013.000 7.357.000 2.631.000 3.317.000 4.445.000
Sum opptjent egenkapital 2.538.000 2.184.000 372.000 -2.094.000 -120.000
Sum egenkapital 2.638.000 2.284.000 472.000 -1.994.000 -20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 210.000 429.000 27.000 0 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 210.000 429.000 27.000 4.618.000 3.976.000
Leverandørgjeld 340.000 2.598.000 1.142.000 303.000 153.000
Betalbar skatt 346.000 152.000 113.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 614.000 1.269.000 117.000 113.000 181.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 866.000 625.000 761.000 276.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 2.165.000 4.644.000 2.133.000 692.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 5.013.000 7.357.000 2.632.000 3.316.000 4.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.605.000 2.489.000 454.000 2.597.000 22.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.5 1.2 4.8 1.0
Likviditetsgrad 2 2.2 1.5 0.8 0.7 1.1
Soliditet 52.6 3 17.9 -60.1 -0.4
Resultatgrad 2.1 11.2 23.4 -37.0 6.1
Rentedekningsgrad 4 40.4 37.6 -6.0 2.0
Gjeldsgrad 0.9 2.2 4.6 -2.7 -223.3
Total kapitalrentabilitet 9.8 3 101.7 -51.5 2.9
Signatur
20.04.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn GangsøStyreleder50
Egil GangsøStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Egil Gangsø50.0052
Bjørn Gangsø50.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00