Printz Eiendommer AS
Juridisk navn:  Printz Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56156750
Skarholmen Skarholmen Fax:
5302 Strusshamn 5302 Strusshamn
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 991284435
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 15.05.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ultima Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-98,87%
Egenkapital  
  
-2,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 13.550.000 0 6.000 0
Resultat: 47.000 4.141.000 -43.000 -184.000 -25.000
Egenkapital: 1.567.000 1.600.000 123.000 166.000 349.000
Regnskap for Printz Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 13.550.000 0 6.000 0
Driftskostnader 48.000 -9.413.000 -43.000 -190.000 -24.000
Driftsresultat 48.000 4.137.000 -43.000 -184.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 5.000 0 0 4.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -5.000
Finans -1.000 4.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 47.000 4.141.000 -43.000 -184.000 -25.000
Skattekostnad -17.000 -1.052.000 0 0 -66.000
Årsresultat 30.000 3.089.000 -43.000 -184.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.950.000 2.423.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 289.000 3.108.000 8.346.000 6.545.000 2.845.000
Sum eiendeler 4.239.000 5.531.000 8.346.000 6.545.000 2.845.000
Sum opptjent egenkapital 1.355.000 1.387.000 -90.000 -47.000 137.000
Sum egenkapital 1.567.000 1.600.000 123.000 166.000 349.000
Sum langsiktig gjeld 1.993.000 678.000 4.255.000 5.922.000 2.046.000
Sum kortsiktig gjeld 679.000 3.254.000 3.968.000 457.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 4.240.000 5.532.000 8.346.000 6.545.000 2.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 13.550.000 0 6.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 13.550.000 0 6.000 0
Varekostnad 0 -8.464.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -50.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 98.000 -949.000 -43.000 -190.000 -24.000
Driftskostnader 48.000 -9.413.000 -43.000 -190.000 -24.000
Driftsresultat 48.000 4.137.000 -43.000 -184.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 5.000 0 0 4.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -5.000
Finans -1.000 4.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 3.089.000 -43.000 -184.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.967.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.967.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.984.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.984.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.423.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.950.000 2.423.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 8.255.000 6.462.000 2.478.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 21.000 41.000 0 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 289.000 3.087.000 49.000 83.000 293.000
Sum omløpsmidler 289.000 3.108.000 8.346.000 6.545.000 2.845.000
Sum eiendeler 4.239.000 5.531.000 8.346.000 6.545.000 2.845.000
Sum opptjent egenkapital 1.355.000 1.387.000 -90.000 -47.000 137.000
Sum egenkapital 1.567.000 1.600.000 123.000 166.000 349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 542.000 678.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.993.000 678.000 4.255.000 5.922.000 2.046.000
Leverandørgjeld 410.000 400.000 417.000 456.000 339.000
Betalbar skatt 0 570.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 2.284.000 3.551.000 0 111.000
Sum kortsiktig gjeld 679.000 3.254.000 3.968.000 457.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 4.240.000 5.532.000 8.346.000 6.545.000 2.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -390.000 -146.000 4.378.000 6.088.000 2.395.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1 2 14. 6.3
Likviditetsgrad 2 0.4 1 0 0.2 0.9
Soliditet 3 28.9 1.5 2.5 12.3
Resultatgrad 30.5 -3066.7
Rentedekningsgrad 2 4 -4.0
Gjeldsgrad 1.7 2.5 66.9 38.4 7.2
Total kapitalrentabilitet 1.2 74.9 -0.5 -2.8 -0.7
Signatur
28.04.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jarle PrintzlowStyreleder53
Janne Elisabeth PrintzlowStyremedlem62
Fredrik PrintzlowStyremedlem29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jp 1991 Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00