Timing Eiendom As
Juridisk navn:  Timing Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98232432
Rogalandgata 66 Rogalandgata 66 Fax:
5531 Haugesund 5531 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 991336052
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 16.04.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,43%
Resultat  
  
-157,97%
Egenkapital  
  
-7,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.021.000 1.103.000 1.153.000 1.252.000 1.611.000
Resultat: -80.000 138.000 180.000 120.000 39.000
Egenkapital: 1.174.000 1.268.000 1.300.000 1.289.000 1.446.000
Regnskap for Timing Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.021.000 1.103.000 1.153.000 1.252.000 1.611.000
Driftskostnader -924.000 -721.000 -749.000 -834.000 -1.048.000
Driftsresultat 97.000 382.000 404.000 418.000 563.000
Finansinntekter 97.000 0 6.000 1.000 1.000
Finanskostnader -274.000 -244.000 -231.000 -298.000 -525.000
Finans -177.000 -244.000 -225.000 -297.000 -524.000
Resultat før skatt -80.000 138.000 180.000 120.000 39.000
Skattekostnad 21.000 -29.000 -41.000 -77.000 -38.000
Årsresultat -59.000 109.000 139.000 43.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.443.000 6.422.000 6.426.000 6.566.000 6.666.000
Sum omløpsmidler 582.000 1.182.000 602.000 608.000 824.000
Sum eiendeler 9.025.000 7.604.000 7.028.000 7.174.000 7.490.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 168.000 200.000 189.000 346.000
Sum egenkapital 1.174.000 1.268.000 1.300.000 1.289.000 1.446.000
Sum langsiktig gjeld 7.056.000 5.819.000 5.251.000 5.479.000 5.712.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 516.000 477.000 406.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 9.025.000 7.603.000 7.028.000 7.174.000 7.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.021.000 1.103.000 1.153.000 1.249.000 1.449.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000 161.000
Driftsinntekter 1.021.000 1.103.000 1.153.000 1.252.000 1.611.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -32.000 -29.000 -43.000 -40.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -892.000 -692.000 -706.000 -794.000 -992.000
Driftskostnader -924.000 -721.000 -749.000 -834.000 -1.048.000
Driftsresultat 97.000 382.000 404.000 418.000 563.000
Finansinntekter 97.000 0 6.000 1.000 1.000
Finanskostnader -274.000 -244.000 -231.000 -298.000 -525.000
Finans -177.000 -244.000 -225.000 -297.000 -524.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat -59.000 109.000 139.000 43.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.716.000 3.716.000 3.716.000 3.716.000 3.716.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 106.000 110.000 250.000 350.000
Sum varige driftsmidler 3.791.000 3.822.000 3.826.000 3.966.000 4.066.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.652.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Sum anleggsmidler 8.443.000 6.422.000 6.426.000 6.566.000 6.666.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 238.000 297.000 226.000 199.000 162.000
Andre fordringer 0 850.000 373.000 0 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 344.000 35.000 3.000 409.000 635.000
Sum omløpsmidler 582.000 1.182.000 602.000 608.000 824.000
Sum eiendeler 9.025.000 7.604.000 7.028.000 7.174.000 7.490.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 168.000 200.000 189.000 346.000
Sum egenkapital 1.174.000 1.268.000 1.300.000 1.289.000 1.446.000
Sum avsetninger til forpliktelser 56.000 88.000 103.000 105.000 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.056.000 5.819.000 5.251.000 5.479.000 5.712.000
Leverandørgjeld -2.000 35.000 13.000 32.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 796.000 481.000 463.000 174.000 316.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 516.000 477.000 406.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 9.025.000 7.603.000 7.028.000 7.174.000 7.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -213.000 666.000 125.000 202.000 491.000
Likviditetsgrad 1 0.7 2.3 1.3 1.5 2.5
Likviditetsgrad 2 0.7 2.3 1.3 1.5 2.5
Soliditet 1 16.7 18.5 18.0 19.3
Resultatgrad 9.5 34.6 3 33.4 34.9
Rentedekningsgrad 0.4 1.6 1.7 1.4 1.1
Gjeldsgrad 6.7 5 4.4 4.6 4.2
Total kapitalrentabilitet 2.1 5 5.8 5.8 7.5
Signatur
07.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell StavelandStyreleder70
Jostein StavelandStyremedlem41
Kristi StakkestadStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ks Holding AS50.00 
Jostav Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00