Lyder Sagensgt 19 AS
Juridisk navn:  Lyder Sagensgt 19 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jordalsveien 3 Jordalsveien 3 Fax:
5105 Eidsvåg I Åsane 5105 Eidsvåg I Åsane
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991438459
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 26.06.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bergen Data AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7,15%
Resultat  
  
-3600%
Egenkapital  
  
-74,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.561.000 2.390.000 2.323.000 2.331.000 2.272.000
Resultat: -888.000 -24.000 595.000 268.000 300.000
Egenkapital: -2.083.000 -1.195.000 -1.171.000 -1.766.000 -2.035.000
Regnskap for Lyder Sagensgt 19 AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.561.000 2.390.000 2.323.000 2.331.000 2.272.000
Driftskostnader -3.081.000 -2.272.000 -1.663.000 -1.977.000 -1.888.000
Driftsresultat -520.000 118.000 660.000 354.000 384.000
Finansinntekter 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Finanskostnader -375.000 -148.000 -71.000 -92.000 -90.000
Finans -367.000 -142.000 -65.000 -86.000 -84.000
Resultat før skatt -888.000 -24.000 595.000 268.000 300.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -888.000 -24.000 595.000 268.000 300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.366.000 7.432.000 709.000 709.000 709.000
Sum omløpsmidler 1.198.000 992.000 949.000 551.000 477.000
Sum eiendeler 8.564.000 8.424.000 1.658.000 1.260.000 1.186.000
Sum opptjent egenkapital -2.183.000 -1.295.000 -1.271.000 -1.866.000 -2.135.000
Sum egenkapital -2.083.000 -1.195.000 -1.171.000 -1.766.000 -2.035.000
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 9.000.000 2.348.000 2.777.000 2.929.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 619.000 482.000 250.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 8.564.000 8.424.000 1.659.000 1.261.000 1.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 2.561.000 2.390.000 2.323.000 2.331.000 2.272.000
Driftsinntekter 2.561.000 2.390.000 2.323.000 2.331.000 2.272.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.871.000 -1.410.000 -1.227.000 -1.491.000 -1.563.000
Avskrivning -16.000 -16.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.194.000 -846.000 -436.000 -486.000 -325.000
Driftskostnader -3.081.000 -2.272.000 -1.663.000 -1.977.000 -1.888.000
Driftsresultat -520.000 118.000 660.000 354.000 384.000
Finansinntekter 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Finanskostnader -375.000 -148.000 -71.000 -92.000 -90.000
Finans -367.000 -142.000 -65.000 -86.000 -84.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -888.000 -24.000 595.000 268.000 300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 7.240.000 7.240.000 659.000 659.000 659.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 126.000 141.000 0 0
Sum varige driftsmidler 7.366.000 7.382.000 659.000 659.000 659.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 7.366.000 7.432.000 709.000 709.000 709.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 12.000
Andre fordringer 7.000 31.000 14.000 15.000 12.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.190.000 961.000 935.000 537.000 453.000
Sum omløpsmidler 1.198.000 992.000 949.000 551.000 477.000
Sum eiendeler 8.564.000 8.424.000 1.658.000 1.260.000 1.186.000
Sum opptjent egenkapital -2.183.000 -1.295.000 -1.271.000 -1.866.000 -2.135.000
Sum egenkapital -2.083.000 -1.195.000 -1.171.000 -1.766.000 -2.035.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 9.000.000 2.348.000 2.777.000 2.929.000
Leverandørgjeld 3.000 77.000 3.000 4.000 2.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 137.000 102.000 90.000 104.000 111.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 507.000 439.000 390.000 142.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 619.000 482.000 250.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 8.564.000 8.424.000 1.659.000 1.261.000 1.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 551.000 373.000 467.000 301.000 186.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 2.0 2.2 1.6
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 2.0 2.2 1.6
Soliditet -24.3 -14.2 -70.6 -171.7
Resultatgrad -20.3 4.9 28.4 15.2 16.9
Rentedekningsgrad -1.4 0.8 9.3 3.8 4.3
Gjeldsgrad -5.1 -8.0 -2.4 -1.7 -1.6
Total kapitalrentabilitet -6.0 1.5 40.1 28.5 32.9
Signatur
07.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Roy SkadalStyreleder51
Desiree Lynn Diamon SkadalStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00