Unicut Frisør
Juridisk navn:  Unicut Frisør
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66803931
Sønsterudveien 2B Sønsterudveien 2B Fax:
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 991442499
Aksjekapital: 5.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 17.07.2007
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Saga Regnskap Skien As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,88%
Resultat  
  
75,52%
Egenkapital  
  
-16,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.666.000 2.894.000 2.970.000 2.698.000 2.443.000
Resultat: -71.000 -290.000 156.000 196.000 82.000
Egenkapital: -492.000 -421.000 -131.000 -243.000 -378.000
Regnskap for Unicut Frisør
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.666.000 2.894.000 2.970.000 2.698.000 2.443.000
Driftskostnader -2.705.000 -3.169.000 -2.801.000 -2.498.000 -2.348.000
Driftsresultat -40.000 -275.000 169.000 201.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -14.000 -13.000 -4.000 -13.000
Finans -31.000 -14.000 -13.000 -4.000 -13.000
Resultat før skatt -71.000 -290.000 156.000 196.000 82.000
Skattekostnad 0 0 -44.000 -61.000 -40.000
Årsresultat -71.000 -290.000 112.000 135.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.000 122.000 147.000 234.000 267.000
Sum omløpsmidler 285.000 293.000 336.000 308.000 230.000
Sum eiendeler 375.000 415.000 483.000 542.000 497.000
Sum opptjent egenkapital -492.000 -421.000 -131.000 -243.000 -378.000
Sum egenkapital -492.000 -421.000 -131.000 -243.000 -378.000
Sum langsiktig gjeld 0 254.000 113.000 223.000 393.000
Sum kortsiktig gjeld 867.000 582.000 502.000 563.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 375.000 415.000 484.000 543.000 496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.615.000 2.835.000 2.917.000 2.690.000 2.430.000
Andre inntekter 51.000 59.000 53.000 8.000 13.000
Driftsinntekter 2.666.000 2.894.000 2.970.000 2.698.000 2.443.000
Varekostnad -421.000 -312.000 -394.000 -339.000 -250.000
Lønninger -1.532.000 -2.094.000 -1.662.000 -1.361.000 -1.350.000
Avskrivning -32.000 -25.000 -43.000 -48.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -720.000 -738.000 -702.000 -750.000 -708.000
Driftskostnader -2.705.000 -3.169.000 -2.801.000 -2.498.000 -2.348.000
Driftsresultat -40.000 -275.000 169.000 201.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -14.000 -13.000 -4.000 -13.000
Finans -31.000 -14.000 -13.000 -4.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 -290.000 112.000 135.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 44.000 105.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 122.000 147.000 191.000 162.000
Sum varige driftsmidler 90.000 122.000 147.000 191.000 162.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 90.000 122.000 147.000 234.000 267.000
Varebeholdning 127.000 177.000 176.000 204.000 115.000
Kundefordringer 26.000 13.000 16.000 14.000 0
Andre fordringer 58.000 34.000 36.000 33.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 68.000 109.000 58.000 101.000
Sum omløpsmidler 285.000 293.000 336.000 308.000 230.000
Sum eiendeler 375.000 415.000 483.000 542.000 497.000
Sum opptjent egenkapital -492.000 -421.000 -131.000 -243.000 -378.000
Sum egenkapital -492.000 -421.000 -131.000 -243.000 -378.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 254.000 113.000 223.000 393.000
Leverandørgjeld 71.000 49.000 62.000 208.000 105.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 225.000 320.000 288.000 230.000 186.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 570.000 213.000 151.000 124.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 867.000 582.000 502.000 563.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 375.000 415.000 484.000 543.000 496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -582.000 -289.000 -166.000 -255.000 -251.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.7 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
Soliditet -131.2 -101.4 -27.1 -44.8 -76.2
Resultatgrad -1.5 -9.5 5.7 7.4 3.9
Rentedekningsgrad -1.3 -19.6 1 50.3 7.3
Gjeldsgrad -1.8 -4.7 -3.2 -2.3
Total kapitalrentabilitet -10.7 -66.3 34.9 37.0 19.2
Signatur
29.06.2012
CECILIE HEGG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Cecilie HeggStyreleder43
Unn Magna Lovise HeggStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00