Dava Foods Property Norway As
Juridisk navn:  Dava Foods Property Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51811965
Hegdalringen 12 Hegdalringen 12 Fax: 51811965
3261 Larvik 3261 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 991607668
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 17.08.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Credo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
342,86%
Egenkapital  
  
-1,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.000.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000 1.600.000
Resultat: 17.000 -7.000 180.000 672.000 660.000
Egenkapital: 7.922.000 8.015.000 8.074.000 8.100.000 9.765.000
Regnskap for Dava Foods Property Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.000.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000 1.600.000
Driftskostnader -756.000 -738.000 -761.000 -718.000 -714.000
Driftsresultat 244.000 262.000 389.000 882.000 886.000
Finansinntekter 0 0 5.000 9.000 8.000
Finanskostnader -227.000 -269.000 -213.000 -220.000 -234.000
Finans -227.000 -269.000 -208.000 -211.000 -226.000
Resultat før skatt 17.000 -7.000 180.000 672.000 660.000
Skattekostnad 15.000 0 -23.000 -137.000 -178.000
Årsresultat 32.000 16.000 157.000 535.000 482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.566.000 14.236.000 14.906.000 15.576.000 16.246.000
Sum omløpsmidler 69.000 73.000 613.000 394.000 2.648.000
Sum eiendeler 13.635.000 14.309.000 15.519.000 15.970.000 18.894.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 633.000 693.000 719.000 2.384.000
Sum egenkapital 7.922.000 8.015.000 8.074.000 8.100.000 9.765.000
Sum langsiktig gjeld 4.296.000 4.669.000 5.035.000 5.392.000 5.762.000
Sum kortsiktig gjeld 1.416.000 1.625.000 2.410.000 2.477.000 3.367.000
Sum gjeld og egenkapital 13.635.000 14.309.000 15.520.000 15.970.000 18.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.000.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000 1.600.000
Driftsinntekter 1.000.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000 1.600.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -670.000 -670.000 -670.000 -670.000 -670.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -68.000 -91.000 -48.000 -44.000
Driftskostnader -756.000 -738.000 -761.000 -718.000 -714.000
Driftsresultat 244.000 262.000 389.000 882.000 886.000
Finansinntekter 0 0 5.000 9.000 8.000
Finanskostnader -227.000 -269.000 -213.000 -220.000 -234.000
Finans -227.000 -269.000 -208.000 -211.000 -226.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.200.000 0
Årsresultat 32.000 16.000 157.000 535.000 482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.566.000 14.236.000 14.906.000 15.576.000 16.246.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.566.000 14.236.000 14.906.000 15.576.000 16.246.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.566.000 14.236.000 14.906.000 15.576.000 16.246.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 24.000 44.000 0 0
Andre fordringer 22.000 0 0 20.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 49.000 569.000 373.000 1.270.000
Sum omløpsmidler 69.000 73.000 613.000 394.000 2.648.000
Sum eiendeler 13.635.000 14.309.000 15.519.000 15.970.000 18.894.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 633.000 693.000 719.000 2.384.000
Sum egenkapital 7.922.000 8.015.000 8.074.000 8.100.000 9.765.000
Sum avsetninger til forpliktelser 423.000 476.000 522.000 559.000 609.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 3.025.000
Sum langsiktig gjeld 4.296.000 4.669.000 5.035.000 5.392.000 5.762.000
Leverandørgjeld 9.000 0 6.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 186.000 170.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 40.000 40.000 64.000 66.000
Utbytte 0 0 0 -2.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.368.000 1.585.000 2.364.000 27.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 1.416.000 1.625.000 2.410.000 2.477.000 3.367.000
Sum gjeld og egenkapital 13.635.000 14.309.000 15.520.000 15.970.000 18.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.347.000 -1.552.000 -1.797.000 -2.083.000 -719.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.3 0.2 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0.2 0.8
Soliditet 58.1 5 5 50.7 51.7
Resultatgrad 24.4 26.2 33.8 55.1 55.4
Rentedekningsgrad 1.1 1 1.8 4.0 3.8
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 1.0 0.9
Total kapitalrentabilitet 1.8 1.8 2.5 5.6 4.7
Signatur
11.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
SIGNATUR I FELLESSKAP
JØRGENSEN IVAN NOES
HENNUM RUNE
Prokurister
11.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ivan Noes JørgensenStyreleder54
Mogens Juul JensenStyremedlem52
Henning HaahrStyremedlem49
Jorunn KolnesStyremedlem51
Grethe Kolnes BergoStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dava Foods Norway As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00