Scal Eiendommer AS
Juridisk navn:  Scal Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55130454
Vossegården 6A Vossegården 6A Fax: 55130481
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991647252
Aksjekapital: 459.369 NOK
Etableringsdato: 27.08.2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-27,43%
Resultat  
  
-15,13%
Egenkapital  
  
-80,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.474.000 3.409.000 2.050.000 2.208.000 1.964.000
Resultat: 1.694.000 1.996.000 -2.908.000 246.000 -3.000
Egenkapital: 657.000 3.406.000 1.869.000 4.807.000 4.833.000
Regnskap for Scal Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.474.000 3.409.000 2.050.000 2.208.000 1.964.000
Driftskostnader -615.000 -1.054.000 -4.685.000 -1.859.000 -1.837.000
Driftsresultat 1.859.000 2.356.000 -2.635.000 349.000 127.000
Finansinntekter 0 0 49.000 2.000 7.000
Finanskostnader -164.000 -360.000 -321.000 -105.000 -137.000
Finans -164.000 -360.000 -272.000 -103.000 -130.000
Resultat før skatt 1.694.000 1.996.000 -2.908.000 246.000 -3.000
Skattekostnad -373.000 -459.000 678.000 -60.000 5.000
Årsresultat 1.321.000 1.537.000 -2.229.000 186.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.055.000 8.817.000 13.131.000 8.603.000 8.636.000
Sum omløpsmidler 63.000 191.000 937.000 667.000 703.000
Sum eiendeler 5.118.000 9.008.000 14.068.000 9.270.000 9.339.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 2.726.000 1.189.000 3.818.000 3.844.000
Sum egenkapital 657.000 3.406.000 1.869.000 4.807.000 4.833.000
Sum langsiktig gjeld 2.485.000 5.245.000 11.637.000 3.361.000 3.548.000
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 357.000 562.000 1.102.000 959.000
Sum gjeld og egenkapital 5.118.000 9.008.000 14.068.000 9.270.000 9.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.474.000 3.409.000 2.050.000 2.208.000 1.964.000
Driftsinntekter 2.474.000 3.409.000 2.050.000 2.208.000 1.964.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -553.000 -1.033.000 -1.144.000
Avskrivning 0 0 0 -32.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -615.000 -1.054.000 -4.132.000 -794.000 -660.000
Driftskostnader -615.000 -1.054.000 -4.685.000 -1.859.000 -1.837.000
Driftsresultat 1.859.000 2.356.000 -2.635.000 349.000 127.000
Finansinntekter 0 0 49.000 2.000 7.000
Finanskostnader -164.000 -360.000 -321.000 -105.000 -137.000
Finans -164.000 -360.000 -272.000 -103.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 613.000 -212.000 -30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.321.000 1.537.000 -2.229.000 186.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 449.000 0 0
Fast eiendom 5.055.000 8.817.000 8.324.000 8.603.000 8.630.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 5.055.000 8.817.000 8.324.000 8.603.000 8.635.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 4.358.000 0 1.000
Sum anleggsmidler 5.055.000 8.817.000 13.131.000 8.603.000 8.636.000
Varebeholdning 0 0 0 0 4.000
Kundefordringer -10.000 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 0 0 92.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 191.000 131.000 575.000 592.000
Sum omløpsmidler 63.000 191.000 937.000 667.000 703.000
Sum eiendeler 5.118.000 9.008.000 14.068.000 9.270.000 9.339.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 2.726.000 1.189.000 3.818.000 3.844.000
Sum egenkapital 657.000 3.406.000 1.869.000 4.807.000 4.833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 10.000 0 36.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.642.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.485.000 5.245.000 11.637.000 3.361.000 3.548.000
Leverandørgjeld 38.000 10.000 196.000 30.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 90.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 296.000 347.000 366.000 982.000 828.000
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 357.000 562.000 1.102.000 959.000
Sum gjeld og egenkapital 5.118.000 9.008.000 14.068.000 9.270.000 9.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.913.000 -166.000 375.000 -435.000 -256.000
Likviditetsgrad 1 0 0.5 1.7 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.5 1.7 0.6 0.8
Soliditet 12.8 37.8 13.3 51.9 51.7
Resultatgrad 75.1 69.1 -128.5 15.8 6.5
Rentedekningsgrad 11.3 6.5 -8.2 3.3 1.0
Gjeldsgrad 6.8 1.6 6.5 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 36.3 26.2 -18.4 3.8 1.4
Signatur
20.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lasse HøyemStyreleder58
Ketil Wiik JohnsenStyremedlem61
Christer Mads Brudvik NesttunStyremedlem34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bergensgruppen Sentrum As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00