Kvernmo Motor Sa
Juridisk navn:  Kvernmo Motor Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94131119
Postboks 1557 Ørmelen Kvernmovegen Fax:
7658 Verdal 7660 Vuku
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 991639594
Aksjekapital: 92.000 NOK
Etableringsdato: 04.07.2007
Foretakstype: SA
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-47,19%
Resultat  
  
89,09%
Egenkapital  
  
-9,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.195.000 2.263.000 2.435.000
Resultat: -30.000 -275.000 610.000
Egenkapital: 300.000 330.000 340.000
Regnskap for Kvernmo Motor Sa
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.195.000 2.263.000 2.435.000
Driftskostnader -1.230.000 -2.542.000 -1.997.000
Driftsresultat -34.000 -279.000 438.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 168.000
Finans 4.000 5.000 172.000
Resultat før skatt -30.000 -275.000 610.000
Skattekostnad 0 0 -232.000
Årsresultat -30.000 -275.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.260.000 6.776.000 10.886.000
Sum omløpsmidler 372.000 394.000 438.000
Sum eiendeler 6.632.000 7.170.000 11.324.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 238.000 248.000
Sum egenkapital 300.000 330.000 340.000
Sum langsiktig gjeld 2.519.000 2.569.000 5.569.000
Sum kortsiktig gjeld 3.812.000 4.271.000 5.414.000
Sum gjeld og egenkapital 6.631.000 7.170.000 11.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 192.000 906.000 1.341.000
Andre inntekter 1.004.000 1.357.000 1.094.000
Driftsinntekter 1.195.000 2.263.000 2.435.000
Varekostnad -116.000 -469.000 -473.000
Lønninger -24.000 -132.000 -26.000
Avskrivning -517.000 -782.000 -817.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -573.000 -1.159.000 -681.000
Driftskostnader -1.230.000 -2.542.000 -1.997.000
Driftsresultat -34.000 -279.000 438.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 168.000
Finans 4.000 5.000 172.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -30.000 -275.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 997.000 1.070.000 1.984.000
Maskiner anlegg 5.217.000 5.607.000 8.734.000
Driftsløsøre 46.000 99.000 168.000
Sum varige driftsmidler 6.260.000 6.776.000 10.886.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.260.000 6.776.000 10.886.000
Varebeholdning 21.000 35.000 5.000
Kundefordringer 279.000 37.000 -10.000
Andre fordringer 9.000 43.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 63.000 278.000 400.000
Sum omløpsmidler 372.000 394.000 438.000
Sum eiendeler 6.632.000 7.170.000 11.324.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 238.000 248.000
Sum egenkapital 300.000 330.000 340.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.519.000 2.569.000 5.569.000
Leverandørgjeld 66.000 126.000 773.000
Betalbar skatt 0 0 232.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 79.000 29.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.729.000 4.065.000 4.380.000
Sum kortsiktig gjeld 3.812.000 4.271.000 5.414.000
Sum gjeld og egenkapital 6.631.000 7.170.000 11.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.440.000 -3.877.000 -4.976.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1
Soliditet 4.5 4.6 3
Resultatgrad -2.8 -12.3 1
Rentedekningsgrad -2.6
Gjeldsgrad 21.1 20.7 32.3
Total kapitalrentabilitet -0.4 -3.8 3.9
Signatur
20.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Åsmund Ivar VangstadStyremedlem65
Jørgen Hybertsen StenbergStyremedlem28
Frode ErikssonStyremedlem47
Hans E Wist MortensenStyremedlem49
Geir Ove SellægStyremedlem58
Pål Martin BrovoldStyremedlem57
Anita HagaStyremedlem49
Eli VangstadStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00