Beliza Vestkanten AS
Juridisk navn:  Beliza Vestkanten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55935090
Postboks 60 Loddefjord Bjørndalsstølen 34 Fax:
5881 Bergen 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 991651055
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.08.2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap & Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,32%
Resultat  
  
-455,06%
Egenkapital  
  
-343,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000 4.110.000
Resultat: -494.000 -89.000 117.000 185.000 114.000
Egenkapital: -497.000 -112.000 -23.000 -140.000 -325.000
Regnskap for Beliza Vestkanten AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000 4.110.000
Driftskostnader -4.207.000 -4.445.000 -3.998.000 -3.457.000 -3.913.000
Driftsresultat -423.000 25.000 197.000 260.000 197.000
Finansinntekter 4.000 3.000 12.000 11.000 1.000
Finanskostnader -75.000 -117.000 -92.000 -85.000 -84.000
Finans -71.000 -114.000 -80.000 -74.000 -83.000
Resultat før skatt -494.000 -89.000 117.000 185.000 114.000
Skattekostnad 109.000 0 0 0 0
Årsresultat -385.000 -89.000 117.000 185.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.037.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Sum eiendeler 1.146.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Sum opptjent egenkapital -831.000 -446.000 -357.000 -474.000 -659.000
Sum egenkapital -497.000 -112.000 -23.000 -140.000 -325.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 160.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.551.000 985.000 1.053.000 989.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000 4.110.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000 4.110.000
Varekostnad -2.523.000 -2.536.000 -2.479.000 -2.138.000 -2.617.000
Lønninger -961.000 -906.000 -870.000 -644.000 -702.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -723.000 -1.003.000 -649.000 -675.000 -594.000
Driftskostnader -4.207.000 -4.445.000 -3.998.000 -3.457.000 -3.913.000
Driftsresultat -423.000 25.000 197.000 260.000 197.000
Finansinntekter 4.000 3.000 12.000 11.000 1.000
Finanskostnader -75.000 -117.000 -92.000 -85.000 -84.000
Finans -71.000 -114.000 -80.000 -74.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -385.000 -89.000 117.000 185.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 109.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 109.000 0 0 0 0
Varebeholdning 942.000 997.000 962.000 774.000 707.000
Kundefordringer 9.000 10.000 11.000 13.000 6.000
Andre fordringer 60.000 3.000 51.000 53.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 23.000 6.000 9.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.037.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Sum eiendeler 1.146.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Sum opptjent egenkapital -831.000 -446.000 -357.000 -474.000 -659.000
Sum egenkapital -497.000 -112.000 -23.000 -140.000 -325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 223.000 276.000 272.000 281.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 160.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.017.000 423.000 609.000 405.000 620.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 162.000 106.000 208.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 124.000 66.000 95.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 1.551.000 985.000 1.053.000 989.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 1.033.000 1.030.000 849.000 762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -514.000 48.000 -23.000 -140.000 -325.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -43.4 -10.8 -2.2 -16.5 -42.7
Resultatgrad -11.2 0.6 4.7 7.0 4.8
Rentedekningsgrad -5.6 0.2 2.1 3.2 2.4
Gjeldsgrad -3.3 -10.2 -45.8 -7.1 -3.3
Total kapitalrentabilitet -36.6 2.7 20.3 31.9 26.0
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bente WågsætherStyreleder63
Bjørn UrStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Ur22.7365
Hege Elin Vassenden Mehl9.0942
Bente Wågsæther68.1863
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00