Beliza Vestkanten AS
Juridisk navn:  Beliza Vestkanten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55935090
Postboks 60 Loddefjord Bjørndalsstølen 34 Fax:
5881 Bergen 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991651055
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.08.2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inventa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,69%
Resultat  
  
152,02%
Egenkapital  
  
71,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.076.000 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000
Resultat: 257.000 -494.000 -89.000 117.000 185.000
Egenkapital: -144.000 -497.000 -112.000 -23.000 -140.000
Regnskap for Beliza Vestkanten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.076.000 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000
Driftskostnader -3.733.000 -4.207.000 -4.445.000 -3.998.000 -3.457.000
Driftsresultat 343.000 -423.000 25.000 197.000 260.000
Finansinntekter 14.000 4.000 3.000 12.000 11.000
Finanskostnader -100.000 -75.000 -117.000 -92.000 -85.000
Finans -86.000 -71.000 -114.000 -80.000 -74.000
Resultat før skatt 257.000 -494.000 -89.000 117.000 185.000
Skattekostnad 0 109.000 0 0 0
Årsresultat 257.000 -385.000 -89.000 117.000 185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 109.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.157.000 1.037.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Sum eiendeler 1.362.000 1.146.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Sum opptjent egenkapital -478.000 -831.000 -446.000 -357.000 -474.000
Sum egenkapital -144.000 -497.000 -112.000 -23.000 -140.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 91.000 160.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 1.551.000 985.000 1.053.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 1.363.000 1.145.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.076.000 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.076.000 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000
Varekostnad -2.171.000 -2.523.000 -2.536.000 -2.479.000 -2.138.000
Lønninger -924.000 -961.000 -906.000 -870.000 -644.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -638.000 -723.000 -1.003.000 -649.000 -675.000
Driftskostnader -3.733.000 -4.207.000 -4.445.000 -3.998.000 -3.457.000
Driftsresultat 343.000 -423.000 25.000 197.000 260.000
Finansinntekter 14.000 4.000 3.000 12.000 11.000
Finanskostnader -100.000 -75.000 -117.000 -92.000 -85.000
Finans -86.000 -71.000 -114.000 -80.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 257.000 -385.000 -89.000 117.000 185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 205.000 109.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 205.000 109.000 0 0 0
Varebeholdning 1.105.000 942.000 997.000 962.000 774.000
Kundefordringer 18.000 9.000 10.000 11.000 13.000
Andre fordringer 13.000 60.000 3.000 51.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 26.000 23.000 6.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.157.000 1.037.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Sum eiendeler 1.362.000 1.146.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Sum opptjent egenkapital -478.000 -831.000 -446.000 -357.000 -474.000
Sum egenkapital -144.000 -497.000 -112.000 -23.000 -140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 205.000 223.000 276.000 272.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 91.000 160.000 0 0
Leverandørgjeld 781.000 1.017.000 423.000 609.000 405.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 256.000 156.000 162.000 106.000 208.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 155.000 124.000 66.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 1.551.000 985.000 1.053.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 1.363.000 1.145.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -227.000 -514.000 48.000 -23.000 -140.000
Likviditetsgrad 1 0 0.7 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet -10.6 -43.4 -10.8 -2.2 -16.5
Resultatgrad 8.4 -11.2 0.6 4.7 7.0
Rentedekningsgrad 3.4 -5.6 0.2 2.1 3.2
Gjeldsgrad -10.5 -3.3 -10.2 -45.8 -7.1
Total kapitalrentabilitet 26.2 -36.6 2.7 20.3 31.9
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bente WågsætherStyreleder64
Bjørn UrStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Ur22.7366
Bente Wågsæther68.1864
Hege Elin Vassenden Mehl9.0943
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00