Dolvik Båtbyggeri AS
Juridisk navn:  Dolvik Båtbyggeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56144314
Marikoven Maikoven Fax: 56144313
5302 Strusshamn 5302 Strusshamn
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 962053084
Aksjekapital: 135.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 31.10.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10,93%
Resultat  
  
-900%
Egenkapital  
  
-37,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.158.000 7.354.000 7.512.000 7.016.000 7.546.000
Resultat: -616.000 77.000 40.000 130.000 576.000
Egenkapital: 1.007.000 1.622.000 1.545.000 1.505.000 1.375.000
Regnskap for Dolvik Båtbyggeri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.158.000 7.354.000 7.512.000 7.016.000 7.546.000
Driftskostnader -8.756.000 -7.264.000 -7.484.000 -6.860.000 -6.938.000
Driftsresultat -599.000 91.000 28.000 157.000 608.000
Finansinntekter 1.000 3.000 34.000 1.000 0
Finanskostnader -18.000 -17.000 -23.000 -27.000 -33.000
Finans -17.000 -14.000 11.000 -26.000 -33.000
Resultat før skatt -616.000 77.000 40.000 130.000 576.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -616.000 77.000 40.000 130.000 576.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 121.000 173.000 247.000 353.000
Sum omløpsmidler 2.753.000 3.095.000 2.783.000 2.769.000 2.809.000
Sum eiendeler 2.838.000 3.216.000 2.956.000 3.016.000 3.162.000
Sum opptjent egenkapital 872.000 1.487.000 1.410.000 1.370.000 1.240.000
Sum egenkapital 1.007.000 1.622.000 1.545.000 1.505.000 1.375.000
Sum langsiktig gjeld 366.000 361.000 425.000 492.000 554.000
Sum kortsiktig gjeld 1.466.000 1.233.000 986.000 1.020.000 1.233.000
Sum gjeld og egenkapital 2.839.000 3.216.000 2.956.000 3.017.000 3.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.174.000 7.557.000 7.177.000 6.819.000 7.256.000
Andre inntekter 983.000 -203.000 335.000 198.000 291.000
Driftsinntekter 8.158.000 7.354.000 7.512.000 7.016.000 7.546.000
Varekostnad -2.495.000 -1.224.000 -1.497.000 -1.019.000 -1.029.000
Lønninger -5.261.000 -5.235.000 -5.077.000 -4.819.000 -4.779.000
Avskrivning -36.000 -52.000 -74.000 -106.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -962.000 -886.000 -835.000 -889.000 -936.000
Driftskostnader -8.756.000 -7.264.000 -7.484.000 -6.860.000 -6.938.000
Driftsresultat -599.000 91.000 28.000 157.000 608.000
Finansinntekter 1.000 3.000 34.000 1.000 0
Finanskostnader -18.000 -17.000 -23.000 -27.000 -33.000
Finans -17.000 -14.000 11.000 -26.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -616.000 77.000 40.000 130.000 576.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.000 11.000 16.000 23.000 33.000
Maskiner anlegg 73.000 105.000 149.000 214.000 314.000
Driftsløsøre 4.000 5.000 8.000 11.000 7.000
Sum varige driftsmidler 85.000 121.000 173.000 247.000 353.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 85.000 121.000 173.000 247.000 353.000
Varebeholdning 2.489.000 1.589.000 1.778.000 1.614.000 1.477.000
Kundefordringer 142.000 464.000 438.000 629.000 218.000
Andre fordringer 41.000 118.000 84.000 42.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 923.000 483.000 485.000 1.080.000
Sum omløpsmidler 2.753.000 3.095.000 2.783.000 2.769.000 2.809.000
Sum eiendeler 2.838.000 3.216.000 2.956.000 3.016.000 3.162.000
Sum opptjent egenkapital 872.000 1.487.000 1.410.000 1.370.000 1.240.000
Sum egenkapital 1.007.000 1.622.000 1.545.000 1.505.000 1.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 342.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 366.000 361.000 425.000 492.000 554.000
Leverandørgjeld 143.000 159.000 65.000 173.000 181.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 523.000 622.000 463.000 402.000 653.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 457.000 452.000 458.000 445.000 399.000
Sum kortsiktig gjeld 1.466.000 1.233.000 986.000 1.020.000 1.233.000
Sum gjeld og egenkapital 2.839.000 3.216.000 2.956.000 3.017.000 3.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.287.000 1.862.000 1.797.000 1.749.000 1.576.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 2 2.7 2.3
Likviditetsgrad 2 0.2 1.2 1 1.2 1.1
Soliditet 35.5 50.4 52.3 49.9 43.5
Resultatgrad -7.3 1.2 0.4 2.2 8.1
Rentedekningsgrad -33.3 5.4 1.2 5.9 18.4
Gjeldsgrad 1.8 1 0.9 1.0 1.3
Total kapitalrentabilitet -21.1 2.9 2.1 5.2 19.2
Signatur
26.08.2011
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stein Erik SavlandStyreleder57
Trond SavlandStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Savland30.0055
Rcj Holding As40.00 
Stein Erik Savland30.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00