Pmp-Synskirurgi As
Juridisk navn:  Pmp-Synskirurgi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97658664
Postboks 22 Kongsgata 10 Fax: 51482243
4001 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 991767150
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 20.09.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,93%
Resultat  
  
107,38%
Egenkapital  
  
74,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.154.000 12.994.000 14.711.000 12.484.000 14.169.000
Resultat: 80.000 -1.084.000 510.000 -212.000 5.428.000
Egenkapital: -38.000 -149.000 762.000 760.000 1.592.000
Regnskap for Pmp-Synskirurgi As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.154.000 12.994.000 14.711.000 12.484.000 14.169.000
Driftskostnader -14.273.000 -13.658.000 -14.172.000 -12.682.000 -8.735.000
Driftsresultat -118.000 -665.000 539.000 -197.000 5.434.000
Finansinntekter 236.000 0 13.000 1.000 5.000
Finanskostnader -38.000 -420.000 -43.000 -16.000 -11.000
Finans 198.000 -420.000 -30.000 -15.000 -6.000
Resultat før skatt 80.000 -1.084.000 510.000 -212.000 5.428.000
Skattekostnad 32.000 172.000 -87.000 0 -1.468.000
Årsresultat 111.000 -911.000 423.000 -212.000 3.960.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.093.000 757.000 1.248.000 1.259.000 2.105.000
Sum omløpsmidler 640.000 1.279.000 2.032.000 2.083.000 2.575.000
Sum eiendeler 1.733.000 2.036.000 3.280.000 3.342.000 4.680.000
Sum opptjent egenkapital -138.000 -249.000 662.000 660.000 1.492.000
Sum egenkapital -38.000 -149.000 762.000 760.000 1.592.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.771.000 2.185.000 2.518.000 2.582.000 3.087.000
Sum gjeld og egenkapital 1.733.000 2.036.000 3.280.000 3.342.000 4.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.154.000 12.994.000 14.711.000 12.484.000 14.169.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.154.000 12.994.000 14.711.000 12.484.000 14.169.000
Varekostnad -1.113.000 -875.000 -1.068.000 -820.000 -812.000
Lønninger -8.831.000 -8.426.000 -9.305.000 -8.089.000 -4.622.000
Avskrivning -175.000 -79.000 -97.000 -143.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.154.000 -4.278.000 -3.702.000 -3.630.000 -3.176.000
Driftskostnader -14.273.000 -13.658.000 -14.172.000 -12.682.000 -8.735.000
Driftsresultat -118.000 -665.000 539.000 -197.000 5.434.000
Finansinntekter 236.000 0 13.000 1.000 5.000
Finanskostnader -38.000 -420.000 -43.000 -16.000 -11.000
Finans 198.000 -420.000 -30.000 -15.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -420.000 -620.000 -700.000
Årsresultat 111.000 -911.000 423.000 -212.000 3.960.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 204.000 172.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 690.000 198.000 179.000 200.000 296.000
Sum varige driftsmidler 690.000 198.000 179.000 200.000 296.000
Sum finansielle anleggsmidler 199.000 387.000 1.069.000 1.059.000 1.809.000
Sum anleggsmidler 1.093.000 757.000 1.248.000 1.259.000 2.105.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 41.000 144.000 103.000 62.000 77.000
Andre fordringer 187.000 745.000 890.000 1.591.000 539.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 413.000 390.000 1.039.000 429.000 1.958.000
Sum omløpsmidler 640.000 1.279.000 2.032.000 2.083.000 2.575.000
Sum eiendeler 1.733.000 2.036.000 3.280.000 3.342.000 4.680.000
Sum opptjent egenkapital -138.000 -249.000 662.000 660.000 1.492.000
Sum egenkapital -38.000 -149.000 762.000 760.000 1.592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 151.000 0 0 251.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 280.000 601.000 231.000 259.000 64.000
Betalbar skatt 0 0 87.000 0 1.468.000
Skyldig offentlige avgifter 536.000 784.000 913.000 713.000 403.000
Utbytte 0 0 -420.000 -620.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 804.000 800.000 867.000 739.000 453.000
Sum kortsiktig gjeld 1.771.000 2.185.000 2.518.000 2.582.000 3.087.000
Sum gjeld og egenkapital 1.733.000 2.036.000 3.280.000 3.342.000 4.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.131.000 -906.000 -486.000 -499.000 -512.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.8 0.8 0.9
Soliditet -2.2 -7.3 23.2 22.7 34.0
Resultatgrad -0.8 -5.1 3.7 -1.6 38.4
Rentedekningsgrad -3.1 -1.6 12.5 -12.3 494.5
Gjeldsgrad -46.6 -14.7 3.3 3.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 6.8 -32.7 16.8 -5.9 116.2
Signatur
15.10.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
MONTAGU-PETTERSEN BERNARD RAC
SIGNATUR I FELLESSKAP
MONTAGU-PETTERSEN PETTER
Prokurister
15.10.2020
PROKURA
MONTAGU-PETTERSEN BERNARD RAC
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
 
Styre
NavnTittelAlder
Rachel Bernard Montagu-PettersenStyreleder46
Petter Montagu-PettersenStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Petter Montagu-Pettersen100.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00