Arkitektene Mnal Fosse Og Aasen AS
Juridisk navn:  Arkitektene Mnal Fosse Og Aasen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22474240
Skippergata 33 Skippergata 33 Fax: 22474241
0154 Oslo 154 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962385915
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 01.07.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Jøntvedt AS
Regnskapsfører: Synopus As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,6%
Resultat  
  
425,58%
Egenkapital  
  
19,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.380.000 12.125.000 13.206.000 15.489.000 13.949.000
Resultat: 1.960.000 -602.000 1.015.000 1.912.000 1.397.000
Egenkapital: 1.606.000 1.343.000 2.814.000 2.045.000 1.215.000
Regnskap for Arkitektene Mnal Fosse Og Aasen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.380.000 12.125.000 13.206.000 15.489.000 13.949.000
Driftskostnader -12.431.000 -12.728.000 -12.194.000 -13.596.000 -12.551.000
Driftsresultat 1.949.000 -602.000 1.013.000 1.892.000 1.398.000
Finansinntekter 13.000 4.000 4.000 21.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -2.000 -1.000 -6.000
Finans 11.000 -1.000 2.000 20.000 0
Resultat før skatt 1.960.000 -602.000 1.015.000 1.912.000 1.397.000
Skattekostnad -447.000 131.000 -247.000 -482.000 -380.000
Årsresultat 1.513.000 -471.000 769.000 1.430.000 1.017.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.000 217.000 126.000 99.000 101.000
Sum omløpsmidler 7.331.000 5.782.000 5.360.000 6.269.000 4.535.000
Sum eiendeler 7.478.000 5.999.000 5.486.000 6.368.000 4.636.000
Sum opptjent egenkapital 1.506.000 1.243.000 2.714.000 1.945.000 1.115.000
Sum egenkapital 1.606.000 1.343.000 2.814.000 2.045.000 1.215.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.872.000 4.656.000 2.673.000 4.323.000 3.422.000
Sum gjeld og egenkapital 7.478.000 5.999.000 5.487.000 6.368.000 4.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.380.000 12.125.000 13.206.000 15.469.000 13.949.000
Andre inntekter 0 0 0 20.000 0
Driftsinntekter 14.380.000 12.125.000 13.206.000 15.489.000 13.949.000
Varekostnad -279.000 -484.000 -911.000 -1.577.000 -3.673.000
Lønninger -10.212.000 -10.473.000 -9.748.000 -10.348.000 -7.492.000
Avskrivning -44.000 -59.000 -59.000 -30.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.896.000 -1.712.000 -1.476.000 -1.641.000 -1.380.000
Driftskostnader -12.431.000 -12.728.000 -12.194.000 -13.596.000 -12.551.000
Driftsresultat 1.949.000 -602.000 1.013.000 1.892.000 1.398.000
Finansinntekter 13.000 4.000 4.000 21.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -2.000 -1.000 -6.000
Finans 11.000 -1.000 2.000 20.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -600.000 0
Årsresultat 1.513.000 -471.000 769.000 1.430.000 1.017.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 59.000 162.000 30.000 30.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 88.000 55.000 96.000 69.000 79.000
Sum varige driftsmidler 88.000 55.000 96.000 69.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 147.000 217.000 126.000 99.000 101.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.691.000 2.288.000 2.119.000 1.831.000 1.830.000
Andre fordringer 1.470.000 1.290.000 1.343.000 2.026.000 581.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.171.000 2.203.000 1.899.000 2.411.000 2.124.000
Sum omløpsmidler 7.331.000 5.782.000 5.360.000 6.269.000 4.535.000
Sum eiendeler 7.478.000 5.999.000 5.486.000 6.368.000 4.636.000
Sum opptjent egenkapital 1.506.000 1.243.000 2.714.000 1.945.000 1.115.000
Sum egenkapital 1.606.000 1.343.000 2.814.000 2.045.000 1.215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 321.000 283.000 287.000 227.000 925.000
Betalbar skatt 344.000 0 247.000 490.000 381.000
Skyldig offentlige avgifter 1.487.000 1.960.000 1.053.000 1.779.000 1.024.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.720.000 1.414.000 1.085.000 1.227.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 5.872.000 4.656.000 2.673.000 4.323.000 3.422.000
Sum gjeld og egenkapital 7.478.000 5.999.000 5.487.000 6.368.000 4.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.459.000 1.126.000 2.687.000 1.946.000 1.113.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 2 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 2 1.5 1.4
Soliditet 21.5 22.4 51.3 32.1 26.2
Resultatgrad 13.6 7.7 12.2 10.0
Rentedekningsgrad 974.5 -120.4 506.5 1 234.0
Gjeldsgrad 3.7 3.5 0.9 2.1 2.8
Total kapitalrentabilitet 26.2 18.5 3 30.3
Signatur
29.02.2012
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn GlomsrødStyreleder73
Raymond AasStyremedlem45
Noralf Aleksander KlevenStyremedlem34
Stefan David LooStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stefan David Loo16.0035
Bjørn Glomsrød52.0073
Raymond Aas16.0045
Noralf Aleksander Kleven16.0034
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00