Konah Invest As
Juridisk navn:  Konah Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22341000
Postboks 1159 Sentrum Fred. Olsens Gate 2 Fax:
0107 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991989269
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 20.11.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Mehren Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1001,54%
Egenkapital  
  
-17,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.432.000 -130.000 15.000 34.000 58.000
Egenkapital: 6.777.000 8.208.000 338.000 323.000 289.000
Regnskap for Konah Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Driftsresultat -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Finansinntekter 57.000 36.000 27.000 25.000 32.000
Finanskostnader -1.465.000 -138.000 0 21.000 42.000
Finans -1.408.000 -102.000 27.000 46.000 74.000
Resultat før skatt -1.432.000 -130.000 15.000 34.000 58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.432.000 -130.000 15.000 34.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.740.000 3.195.000 181.000 181.000 160.000
Sum omløpsmidler 1.037.000 5.013.000 1.157.000 2.352.000 2.339.000
Sum eiendeler 6.777.000 8.208.000 1.338.000 2.533.000 2.499.000
Sum opptjent egenkapital -1.323.000 108.000 238.000 223.000 189.000
Sum egenkapital 6.777.000 8.208.000 338.000 323.000 289.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000.000 2.209.000 2.209.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.777.000 8.208.000 1.338.000 2.532.000 2.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Driftskostnader -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Driftsresultat -24.000 -26.000 -13.000 -12.000 -16.000
Finansinntekter 57.000 36.000 27.000 25.000 32.000
Finanskostnader -1.465.000 -138.000 0 21.000 42.000
Finans -1.408.000 -102.000 27.000 46.000 74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.432.000 -130.000 15.000 34.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.740.000 3.195.000 181.000 181.000 160.000
Sum anleggsmidler 5.740.000 3.195.000 181.000 181.000 160.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.037.000 5.013.000 1.157.000 2.352.000 2.339.000
Sum omløpsmidler 1.037.000 5.013.000 1.157.000 2.352.000 2.339.000
Sum eiendeler 6.777.000 8.208.000 1.338.000 2.533.000 2.499.000
Sum opptjent egenkapital -1.323.000 108.000 238.000 223.000 189.000
Sum egenkapital 6.777.000 8.208.000 338.000 323.000 289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000.000 2.209.000 2.209.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.777.000 8.208.000 1.338.000 2.532.000 2.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.037.000 5.013.000 1.157.000 2.352.000 2.339.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 25.3 12.8 11.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 0.6 -0.4
Gjeldsgrad 0 0 3 6.8 7.6
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.1 1 0.5 0.6
Signatur
09.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav Alexander NergaardStyreleder37
Anne Gro RikheimStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Olav Alexander Nergaard100.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00