Sørbøe Holding AS
Juridisk navn:  Sørbøe Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48045558
Langøyveien 115A Langøyveien 115A Fax:
1679 Kråkerøy 1679 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 991960813
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 16.10.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Grøm & Gluppe Revisjon As
Regnskapsfører: Bta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
202,67%
Resultat  
  
1473,86%
Egenkapital  
  
-0,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.037.000 673.000 300.000 976.000 360.000
Resultat: 1.385.000 88.000 111.000 488.000 174.000
Egenkapital: 3.944.000 3.958.000 3.891.000 3.808.000 3.452.000
Regnskap for Sørbøe Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.037.000 673.000 300.000 976.000 360.000
Driftskostnader -432.000 -360.000 -59.000 -359.000 -47.000
Driftsresultat 1.606.000 313.000 242.000 618.000 313.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -222.000 -226.000 -132.000 -131.000 -141.000
Finans -222.000 -226.000 -131.000 -130.000 -139.000
Resultat før skatt 1.385.000 88.000 111.000 488.000 174.000
Skattekostnad -308.000 -21.000 -28.000 -132.000 -34.000
Årsresultat 1.077.000 67.000 83.000 356.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.867.000 10.194.000 9.752.000 6.174.000 6.159.000
Sum omløpsmidler 540.000 781.000 1.157.000 1.596.000 1.062.000
Sum eiendeler 8.407.000 10.975.000 10.909.000 7.770.000 7.221.000
Sum opptjent egenkapital 3.844.000 3.858.000 3.791.000 3.708.000 3.352.000
Sum egenkapital 3.944.000 3.958.000 3.891.000 3.808.000 3.452.000
Sum langsiktig gjeld 4.165.000 6.007.000 5.973.000 2.812.000 2.826.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 1.009.000 1.044.000 1.149.000 944.000
Sum gjeld og egenkapital 8.408.000 10.974.000 10.908.000 7.769.000 7.222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.037.000 673.000 300.000 976.000 360.000
Driftsinntekter 2.037.000 673.000 300.000 976.000 360.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -11.000 -11.000 -11.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -421.000 -349.000 -48.000 -359.000 -47.000
Driftskostnader -432.000 -360.000 -59.000 -359.000 -47.000
Driftsresultat 1.606.000 313.000 242.000 618.000 313.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -222.000 -226.000 -132.000 -131.000 -141.000
Finans -222.000 -226.000 -131.000 -130.000 -139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.092.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.077.000 67.000 83.000 356.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.968.000 6.284.000 5.851.000 2.316.000 2.316.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 32.000 43.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.990.000 6.316.000 5.894.000 2.316.000 2.316.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.878.000 3.878.000 3.858.000 3.858.000 3.843.000
Sum anleggsmidler 7.867.000 10.194.000 9.752.000 6.174.000 6.159.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 0 0 0 0
Andre fordringer 38.000 38.000 26.000 26.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 463.000 743.000 1.131.000 1.570.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 540.000 781.000 1.157.000 1.596.000 1.062.000
Sum eiendeler 8.407.000 10.975.000 10.909.000 7.770.000 7.221.000
Sum opptjent egenkapital 3.844.000 3.858.000 3.791.000 3.708.000 3.352.000
Sum egenkapital 3.944.000 3.958.000 3.891.000 3.808.000 3.452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 241.000 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.165.000 6.007.000 5.973.000 2.812.000 2.826.000
Leverandørgjeld 40.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 67.000 22.000 27.000 132.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.092.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 191.000 987.000 1.017.000 1.017.000 910.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 1.009.000 1.044.000 1.149.000 944.000
Sum gjeld og egenkapital 8.408.000 10.974.000 10.908.000 7.769.000 7.222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 241.000 -228.000 113.000 447.000 118.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.8 1.1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.8 0.8 1.1 1.4 1.2
Soliditet 46.9 36.1 35.7 49.0 47.8
Resultatgrad 78.8 46.5 80.7 63.3 86.9
Rentedekningsgrad 7.2 1.4 1.8 4.7 2.2
Gjeldsgrad 1.1 1.8 1.8 1.0 1.1
Total kapitalrentabilitet 19.1 2.9 2.2 8.0 4.4
Signatur
11.12.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.12.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frede SørbøeStyreleder65
June Ragnhild SørbøeStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frede Michael Sørbøe25.0045
Mads Alexander Sørbøe25.0039
Frede Sørbøe25.0065
June Ragnhild Sørbøe25.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00