Slagmaskin AS
Juridisk navn:  Slagmaskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97018325
Dammen 153 Dammen 153 Fax:
3652 Hovin I Telemark 3652 Hovin I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 963432984
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 29.01.1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,51%
Resultat  
  
366,29%
Egenkapital  
  
11,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.562.000 1.653.000 1.662.000 1.663.000 1.438.000
Resultat: 237.000 -89.000 -93.000 -148.000 -217.000
Egenkapital: 903.000 813.000 887.000 963.000 1.080.000
Regnskap for Slagmaskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.562.000 1.653.000 1.662.000 1.663.000 1.438.000
Driftskostnader -1.324.000 -1.740.000 -1.763.000 -1.821.000 -1.666.000
Driftsresultat 237.000 -87.000 -102.000 -157.000 -229.000
Finansinntekter 0 0 10.000 9.000 12.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 0 0
Finans 0 -3.000 8.000 9.000 12.000
Resultat før skatt 237.000 -89.000 -93.000 -148.000 -217.000
Skattekostnad -147.000 15.000 18.000 31.000 58.000
Årsresultat 90.000 -74.000 -76.000 -117.000 -158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 838.000 1.026.000 943.000 919.000 1.177.000
Sum omløpsmidler 473.000 199.000 562.000 265.000 173.000
Sum eiendeler 1.311.000 1.225.000 1.505.000 1.184.000 1.350.000
Sum opptjent egenkapital 803.000 713.000 787.000 863.000 980.000
Sum egenkapital 903.000 813.000 887.000 963.000 1.080.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 409.000 413.000 618.000 221.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 1.312.000 1.226.000 1.505.000 1.184.000 1.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.173.000 1.653.000 1.635.000 1.663.000 1.438.000
Andre inntekter 388.000 0 27.000 0 0
Driftsinntekter 1.562.000 1.653.000 1.662.000 1.663.000 1.438.000
Varekostnad -317.000 -147.000 -205.000 -43.000 -24.000
Lønninger -201.000 -546.000 -588.000 -583.000 -429.000
Avskrivning -151.000 -239.000 -235.000 -247.000 -249.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -655.000 -808.000 -735.000 -948.000 -964.000
Driftskostnader -1.324.000 -1.740.000 -1.763.000 -1.821.000 -1.666.000
Driftsresultat 237.000 -87.000 -102.000 -157.000 -229.000
Finansinntekter 0 0 10.000 9.000 12.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 0 0
Finans 0 -3.000 8.000 9.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 -74.000 -76.000 -117.000 -158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 147.000 132.000 114.000 83.000
Fast eiendom 0 111.000 252.000 393.000 534.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 184.000 281.000 282.000 357.000
Sum varige driftsmidler 32.000 295.000 533.000 675.000 891.000
Sum finansielle anleggsmidler 806.000 585.000 277.000 131.000 203.000
Sum anleggsmidler 838.000 1.026.000 943.000 919.000 1.177.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 401.000 17.000 453.000 329.000 213.000
Andre fordringer 63.000 182.000 98.000 -65.000 -60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 0 11.000 1.000 20.000
Sum omløpsmidler 473.000 199.000 562.000 265.000 173.000
Sum eiendeler 1.311.000 1.225.000 1.505.000 1.184.000 1.350.000
Sum opptjent egenkapital 803.000 713.000 787.000 863.000 980.000
Sum egenkapital 903.000 813.000 887.000 963.000 1.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 34.000 311.000 33.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 82.000 93.000 77.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 268.000 296.000 215.000 111.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 413.000 618.000 221.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 1.312.000 1.226.000 1.505.000 1.184.000 1.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 -214.000 -56.000 44.000 -96.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.5 0.9 1.2 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 0.5 0.9 1.2 0.7
Soliditet 68.8 66.3 58.9 81.3 80.1
Resultatgrad 15.2 -5.3 -6.1 -9.4 -15.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 18.1 -7.1 -6.1 -12.5 -16.1
Signatur
08.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2016
PROKURA HVER FOR SEG
RAMSJØ RONALD KOLBJØRN VILHEL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ronald Kolbjørn Vilhelm RamsjøStyreleder64
Ulrik Martinius JensenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ronald Kolbjørn Vilhelm Ramsjø100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00