Austevoll Trelast AS
Juridisk navn:  Austevoll Trelast AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55088700
Nordeide 107 Fax: 55088717
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 963651430
Aksjekapital: 640.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 22.02.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18,55%
Resultat  
  
-481,13%
Egenkapital  
  
-6,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.281.000 50.683.000 52.707.000 68.603.000 49.307.000
Resultat: -3.495.000 917.000 10.137.000 16.945.000 5.934.000
Egenkapital: 34.993.000 37.616.000 39.164.000 31.239.000 20.316.000
Regnskap for Austevoll Trelast AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.281.000 50.683.000 52.707.000 68.603.000 49.307.000
Driftskostnader -44.891.000 -49.849.000 -50.254.000 -51.755.000 -43.587.000
Driftsresultat -3.610.000 834.000 2.453.000 16.849.000 5.720.000
Finansinntekter 345.000 338.000 7.983.000 338.000 300.000
Finanskostnader -231.000 -255.000 -299.000 -241.000 -86.000
Finans 114.000 83.000 7.684.000 97.000 214.000
Resultat før skatt -3.495.000 917.000 10.137.000 16.945.000 5.934.000
Skattekostnad 873.000 -162.000 -484.000 -4.293.000 -1.542.000
Årsresultat -2.623.000 756.000 9.653.000 12.651.000 4.392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.477.000 29.816.000 31.434.000 29.168.000 24.161.000
Sum omløpsmidler 15.975.000 22.324.000 24.238.000 21.252.000 13.459.000
Sum eiendeler 44.452.000 52.140.000 55.672.000 50.420.000 37.620.000
Sum opptjent egenkapital 34.417.000 37.040.000 38.588.000 30.663.000 19.740.000
Sum egenkapital 34.993.000 37.616.000 39.164.000 31.239.000 20.316.000
Sum langsiktig gjeld 7.066.000 9.021.000 10.467.000 12.114.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 2.394.000 5.502.000 6.042.000 7.067.000 17.078.000
Sum gjeld og egenkapital 44.453.000 52.139.000 55.673.000 50.420.000 37.619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.281.000 50.555.000 52.061.000 56.388.000 49.277.000
Andre inntekter 0 128.000 646.000 12.215.000 31.000
Driftsinntekter 41.281.000 50.683.000 52.707.000 68.603.000 49.307.000
Varekostnad -30.660.000 -36.268.000 -36.523.000 -39.401.000 -33.437.000
Lønninger -8.641.000 -8.621.000 -8.568.000 -8.334.000 -7.157.000
Avskrivning -1.587.000 -1.590.000 -1.428.000 -579.000 -404.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.003.000 -3.370.000 -3.735.000 -3.517.000 -2.657.000
Driftskostnader -44.891.000 -49.849.000 -50.254.000 -51.755.000 -43.587.000
Driftsresultat -3.610.000 834.000 2.453.000 16.849.000 5.720.000
Finansinntekter 345.000 338.000 7.983.000 338.000 300.000
Finanskostnader -231.000 -255.000 -299.000 -241.000 -86.000
Finans 114.000 83.000 7.684.000 97.000 214.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.304.000 -1.728.000 -1.728.000 -1.152.000
Årsresultat -2.623.000 756.000 9.653.000 12.651.000 4.392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.634.000 26.969.000 28.303.000 26.071.000 21.294.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 585.000 589.000 844.000 813.000 534.000
Sum varige driftsmidler 26.220.000 27.558.000 29.148.000 26.885.000 21.827.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.258.000 2.258.000 2.287.000 2.283.000 2.333.000
Sum anleggsmidler 28.477.000 29.816.000 31.434.000 29.168.000 24.161.000
Varebeholdning 10.286.000 7.667.000 7.444.000 5.050.000 3.126.000
Kundefordringer 2.437.000 4.592.000 5.433.000 3.861.000 3.174.000
Andre fordringer 628.000 1.559.000 1.353.000 2.218.000 3.406.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.624.000 8.506.000 10.008.000 10.123.000 3.753.000
Sum omløpsmidler 15.975.000 22.324.000 24.238.000 21.252.000 13.459.000
Sum eiendeler 44.452.000 52.140.000 55.672.000 50.420.000 37.620.000
Sum opptjent egenkapital 34.417.000 37.040.000 38.588.000 30.663.000 19.740.000
Sum egenkapital 34.993.000 37.616.000 39.164.000 31.239.000 20.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 566.000 1.438.000 1.967.000 2.614.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.066.000 9.021.000 10.467.000 12.114.000 225.000
Leverandørgjeld 453.000 503.000 1.420.000 1.230.000 2.790.000
Betalbar skatt 0 691.000 1.131.000 2.030.000 1.924.000
Skyldig offentlige avgifter 1.093.000 1.150.000 842.000 1.231.000 490.000
Utbytte 0 -2.304.000 -1.728.000 -1.728.000 -1.152.000
Annen kortsiktig gjeld 849.000 855.000 921.000 847.000 10.722.000
Sum kortsiktig gjeld 2.394.000 5.502.000 6.042.000 7.067.000 17.078.000
Sum gjeld og egenkapital 44.453.000 52.139.000 55.673.000 50.420.000 37.619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.581.000 16.822.000 18.196.000 14.185.000 -3.619.000
Likviditetsgrad 1 6.7 4.1 4 3.0 0.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2.7 2.8 2.3 0.7
Soliditet 78.7 72.1 70.3 62.0 54.0
Resultatgrad -8.7 1.6 4.7 24.6 11.6
Rentedekningsgrad -15.6 3.3 8.2 71.3 70.0
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet -7.3 2.2 18.7 34.1 16.0
Signatur
07.06.2006
STYREFORMANNEN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2018
PROKURA HVER FOR SEG
NILSEN ODD-IVAR
PROKURA HVER FOR SEG
STOREBØ HEINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Heine StorebøStyreleder62
Reidar VikStyremedlem68
John DrønenStyremedlem63
Knut Inge HausbergStyremedlem55
Stein Arvid HovlandStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stein Arvid Hovland20.8668
Austevoll Trelast AS9.61 
ARNE STEINAR AUSTEVOLL1.9554
Hebø AS18.28 
Magne Kolbeinsvik1.5667
Asbjørn Økland0.78 
John Drønen9.8463
Odd-Ivar Nilsen0.3941
Knut Inge Hausberg10.7055
Kåre Bjørn Fagerbakke0.1670
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00