Trento Kjeller As
Juridisk navn:  Trento Kjeller As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94011195
Postboks 66 Gunnar Randers' Vei 14 Fax:
1921 Sørumsand 2007 Kjeller
Fylke: Kommune: www.trento.no
Viken Lillestrøm
Org.nr: 992361751
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 14.02.2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kunnskapsbyen treningsenter as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13,09%
Resultat  
  
480,08%
Egenkapital  
  
103,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.243.000 3.752.000 3.557.000 3.223.000 3.397.000
Resultat: 916.000 -241.000 -210.000 -1.013.000 -1.264.000
Egenkapital: 78.000 -2.042.000 -2.218.000 -2.799.000 -2.246.000
Regnskap for Trento Kjeller As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.243.000 3.752.000 3.557.000 3.223.000 3.397.000
Driftskostnader -3.232.000 -3.852.000 -3.612.000 -4.085.000 -4.569.000
Driftsresultat 1.010.000 -100.000 -55.000 -862.000 -1.172.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -96.000 -141.000 -156.000 -152.000 -93.000
Finans -94.000 -141.000 -156.000 -152.000 -92.000
Resultat før skatt 916.000 -241.000 -210.000 -1.013.000 -1.264.000
Skattekostnad 1.204.000 96.000 190.000 0 0
Årsresultat 2.120.000 -145.000 -20.000 -1.013.000 -1.264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.759.000 612.000 554.000 714.000 879.000
Sum omløpsmidler 121.000 583.000 818.000 654.000 197.000
Sum eiendeler 1.880.000 1.195.000 1.372.000 1.368.000 1.076.000
Sum opptjent egenkapital -4.003.000 -6.124.000 -5.979.000 -5.959.000 -4.946.000
Sum egenkapital 78.000 -2.042.000 -2.218.000 -2.799.000 -2.246.000
Sum langsiktig gjeld 1.325.000 2.632.000 3.028.000 3.586.000 2.471.000
Sum kortsiktig gjeld 477.000 604.000 563.000 581.000 851.000
Sum gjeld og egenkapital 1.881.000 1.194.000 1.373.000 1.368.000 1.076.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.184.000 3.670.000 3.557.000 3.223.000 3.395.000
Andre inntekter 59.000 82.000 0 0 2.000
Driftsinntekter 4.243.000 3.752.000 3.557.000 3.223.000 3.397.000
Varekostnad -274.000 -253.000 -281.000 -244.000 -579.000
Lønninger -899.000 -1.529.000 -1.676.000 -1.814.000 -1.411.000
Avskrivning -217.000 -257.000 -214.000 -210.000 -218.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.842.000 -1.813.000 -1.441.000 -1.817.000 -2.361.000
Driftskostnader -3.232.000 -3.852.000 -3.612.000 -4.085.000 -4.569.000
Driftsresultat 1.010.000 -100.000 -55.000 -862.000 -1.172.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -96.000 -141.000 -156.000 -152.000 -93.000
Finans -94.000 -141.000 -156.000 -152.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.120.000 -145.000 -20.000 -1.013.000 -1.264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.204.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 555.000 612.000 554.000 714.000 879.000
Sum varige driftsmidler 555.000 612.000 554.000 714.000 879.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.759.000 612.000 554.000 714.000 879.000
Varebeholdning 14.000 8.000 7.000 12.000 21.000
Kundefordringer 20.000 46.000 -47.000 24.000 15.000
Andre fordringer 21.000 54.000 2.000 460.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 58.000 64.000 158.000 85.000
Sum omløpsmidler 121.000 583.000 818.000 654.000 197.000
Sum eiendeler 1.880.000 1.195.000 1.372.000 1.368.000 1.076.000
Sum opptjent egenkapital -4.003.000 -6.124.000 -5.979.000 -5.959.000 -4.946.000
Sum egenkapital 78.000 -2.042.000 -2.218.000 -2.799.000 -2.246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.325.000 2.632.000 3.028.000 3.586.000 2.471.000
Leverandørgjeld 255.000 338.000 129.000 220.000 494.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 46.000 85.000 83.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 220.000 348.000 279.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 477.000 604.000 563.000 581.000 851.000
Sum gjeld og egenkapital 1.881.000 1.194.000 1.373.000 1.368.000 1.076.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -356.000 -21.000 255.000 73.000 -654.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1 1.5 1.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 1 1.4 1.1 0.3
Soliditet 4.1 -161.5 -204.6 -208.7
Resultatgrad 23.8 -2.7 -1.5 -26.7 -34.5
Rentedekningsgrad 10.5 -0.7 -0.4 -5.7 -12.6
Gjeldsgrad 23.1 -1.6 -1.6 -1.5 -1.5
Total kapitalrentabilitet 53.8 -8.4 -108.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stig NyengenStyreleder48
Elise NyengenStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trentino AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00