Nærøysund Entreprenør As
Juridisk navn:  Nærøysund Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97158608
Bjørknesveien 141 Bjørknesveien 141 Fax: 74273401
7970 Kolvereid 7970 Kolvereid
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 992421541
Aksjekapital: 2.160.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 26.02.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22,47%
Resultat  
  
12,24%
Egenkapital  
  
23,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.288.000 41.063.000 28.533.000 22.351.000 18.458.000
Resultat: 2.366.000 2.108.000 1.134.000 1.064.000 -1.225.000
Egenkapital: 9.757.000 7.879.000 6.240.000 5.330.000 4.689.000
Regnskap for Nærøysund Entreprenør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.288.000 41.063.000 28.533.000 22.351.000 18.458.000
Driftskostnader -47.732.000 -38.790.000 -27.239.000 -21.059.000 -19.563.000
Driftsresultat 2.556.000 2.273.000 1.294.000 1.292.000 -1.105.000
Finansinntekter 10.000 8.000 5.000 2.000 14.000
Finanskostnader -200.000 -173.000 -166.000 -231.000 -135.000
Finans -190.000 -165.000 -161.000 -229.000 -121.000
Resultat før skatt 2.366.000 2.108.000 1.134.000 1.064.000 -1.225.000
Skattekostnad -489.000 -468.000 -224.000 -223.000 330.000
Årsresultat 1.877.000 1.640.000 909.000 841.000 -895.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.608.000 5.017.000 6.146.000 6.388.000 7.781.000
Sum omløpsmidler 32.837.000 18.151.000 11.272.000 8.119.000 7.115.000
Sum eiendeler 36.445.000 23.168.000 17.418.000 14.507.000 14.896.000
Sum opptjent egenkapital 3.609.000 1.732.000 92.000 441.000 0
Sum egenkapital 9.757.000 7.879.000 6.240.000 5.330.000 4.689.000
Sum langsiktig gjeld 2.624.000 3.184.000 4.814.000 5.819.000 6.792.000
Sum kortsiktig gjeld 24.063.000 12.104.000 6.364.000 3.357.000 3.413.000
Sum gjeld og egenkapital 36.444.000 23.168.000 17.418.000 14.506.000 14.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.983.000 39.950.000 28.051.000 22.253.000 18.168.000
Andre inntekter 2.306.000 1.113.000 482.000 97.000 290.000
Driftsinntekter 50.288.000 41.063.000 28.533.000 22.351.000 18.458.000
Varekostnad -28.180.000 -18.746.000 -11.626.000 -8.713.000 -7.828.000
Lønninger -7.804.000 -8.609.000 -6.478.000 -4.764.000 -4.916.000
Avskrivning -984.000 -1.339.000 -1.316.000 -1.404.000 -956.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.764.000 -10.096.000 -7.819.000 -6.178.000 -5.863.000
Driftskostnader -47.732.000 -38.790.000 -27.239.000 -21.059.000 -19.563.000
Driftsresultat 2.556.000 2.273.000 1.294.000 1.292.000 -1.105.000
Finansinntekter 10.000 8.000 5.000 2.000 14.000
Finanskostnader -200.000 -173.000 -166.000 -231.000 -135.000
Finans -190.000 -165.000 -161.000 -229.000 -121.000
Konsernbidrag 0 0 -1.259.000 -400.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.877.000 1.640.000 909.000 841.000 -895.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 5.000 888.000
Maskiner anlegg 2.530.000 3.910.000 5.078.000 6.363.000 6.873.000
Driftsløsøre 1.058.000 1.087.000 1.048.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.588.000 4.997.000 6.126.000 6.368.000 7.761.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 3.608.000 5.017.000 6.146.000 6.388.000 7.781.000
Varebeholdning 1.123.000 656.000 738.000 361.000 195.000
Kundefordringer 12.707.000 10.331.000 9.137.000 6.439.000 3.095.000
Andre fordringer 718.000 1.202.000 965.000 872.000 3.616.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.287.000 5.962.000 431.000 447.000 209.000
Sum omløpsmidler 32.837.000 18.151.000 11.272.000 8.119.000 7.115.000
Sum eiendeler 36.445.000 23.168.000 17.418.000 14.507.000 14.896.000
Sum opptjent egenkapital 3.609.000 1.732.000 92.000 441.000 0
Sum egenkapital 9.757.000 7.879.000 6.240.000 5.330.000 4.689.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.400.000 911.000 1.491.000 847.000 550.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.369.000 0 623.000
Sum langsiktig gjeld 2.624.000 3.184.000 4.814.000 5.819.000 6.792.000
Leverandørgjeld 14.636.000 8.179.000 2.626.000 1.407.000 1.729.000
Betalbar skatt 4.000 1.048.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.576.000 536.000 861.000 774.000 405.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.847.000 2.341.000 1.507.000 1.176.000 657.000
Sum kortsiktig gjeld 24.063.000 12.104.000 6.364.000 3.357.000 3.413.000
Sum gjeld og egenkapital 36.444.000 23.168.000 17.418.000 14.506.000 14.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.774.000 6.047.000 4.908.000 4.762.000 3.702.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.8 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.7 2.4 2.1
Soliditet 26.8 3 35.8 36.7 31.5
Resultatgrad 5.1 5.5 4.5 5.8 -6.0
Rentedekningsgrad 12.8 13.1 7.8 5.6 -8.1
Gjeldsgrad 2.7 1.9 1.8 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 7 9.8 7.5 8.9 -7.3
Signatur
01.10.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Prokurister
01.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Ivar LarsenStyreleder70
Jørn Otto RøedStyremedlem43
Olga MyrvoldStyremedlem41
Lill Tove RøedStyremedlem42
Stein OkstadStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nærøysund Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00