Sorgenfri Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Sorgenfri Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97175179
C/O Veidekke Eiendom As Sluppenvegen 19 Sluppenvegen 19 Fax: 72893611
7037 Trondheim 7037 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992539763
Aksjekapital: 73.373 NOK
Etableringsdato: 02.04.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
95,93%
Egenkapital  
  
-80,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 23.000 301.000 1.409.000
Resultat: -108.000 -2.653.000 -370.000 -674.000 0
Egenkapital: 5.439.000 28.145.000 36.202.000 36.689.000 -14.417.000
Regnskap for Sorgenfri Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 23.000 301.000 1.409.000
Driftskostnader -87.000 -2.618.000 -414.000 -962.000 -867.000
Driftsresultat -87.000 -2.618.000 -391.000 -661.000 542.000
Finansinntekter 0 23.000 6.000 27.000 22.000
Finanskostnader -22.000 -58.000 15.000 -41.000 -564.000
Finans -22.000 -35.000 21.000 -14.000 -542.000
Resultat før skatt -108.000 -2.653.000 -370.000 -674.000 0
Skattekostnad 6.000 439.000 -117.000 -229.000 0
Årsresultat -102.000 -2.214.000 -487.000 -904.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.846.000 21.947.000 34.173.000 62.451.000 62.681.000
Sum omløpsmidler 219.838.000 60.795.000 54.331.000 17.464.000 7.383.000
Sum eiendeler 269.684.000 82.742.000 88.504.000 79.915.000 70.064.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 0 -15.908.000 -15.421.000 -14.517.000
Sum egenkapital 5.439.000 28.145.000 36.202.000 36.689.000 -14.417.000
Sum langsiktig gjeld 25.161.000 10.097.000 0 0 35.221.000
Sum kortsiktig gjeld 239.084.000 44.500.000 52.301.000 43.226.000 49.260.000
Sum gjeld og egenkapital 269.683.000 82.742.000 88.503.000 79.915.000 70.064.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 23.000 301.000 1.409.000
Driftsinntekter 0 0 23.000 301.000 1.409.000
Varekostnad 0 -2.460.000 -243.000 0 -53.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -235.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -158.000 -171.000 -962.000 -579.000
Driftskostnader -87.000 -2.618.000 -414.000 -962.000 -867.000
Driftsresultat -87.000 -2.618.000 -391.000 -661.000 542.000
Finansinntekter 0 23.000 6.000 27.000 22.000
Finanskostnader -22.000 -58.000 15.000 -41.000 -564.000
Finans -22.000 -35.000 21.000 -14.000 -542.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 -2.214.000 -487.000 -904.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 405.000 4.545.000 5.024.000 5.140.000 5.370.000
Fast eiendom 49.441.000 17.401.000 29.149.000 57.311.000 57.311.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 49.441.000 17.401.000 29.149.000 57.311.000 57.311.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.846.000 21.947.000 34.173.000 62.451.000 62.681.000
Varebeholdning 0 57.627.000 47.086.000 9.294.000 6.321.000
Kundefordringer 0 0 0 0 153.000
Andre fordringer 214.774.000 0 1.215.000 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.064.000 3.168.000 6.030.000 8.170.000 899.000
Sum omløpsmidler 219.838.000 60.795.000 54.331.000 17.464.000 7.383.000
Sum eiendeler 269.684.000 82.742.000 88.504.000 79.915.000 70.064.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 0 -15.908.000 -15.421.000 -14.517.000
Sum egenkapital 5.439.000 28.145.000 36.202.000 36.689.000 -14.417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 201.256.000 42.952.000 52.000.000 43.020.000 49.200.000
Sum langsiktig gjeld 25.161.000 10.097.000 0 0 35.221.000
Leverandørgjeld 37.828.000 1.518.000 271.000 131.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 30.000 30.000 73.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 239.084.000 44.500.000 52.301.000 43.226.000 49.260.000
Sum gjeld og egenkapital 269.683.000 82.742.000 88.503.000 79.915.000 70.064.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.246.000 16.295.000 2.030.000 -25.762.000 -41.877.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 1 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.1 0.1 0.2 0.1
Soliditet 2 3 40.9 45.9 -20.6
Resultatgrad -219.6 38.5
Rentedekningsgrad -45.1 26.1 -15.5 1.0
Gjeldsgrad 48.6 1.9 1.4 1.2 -5.9
Total kapitalrentabilitet -3.1 -0.4 -0.8 0.8
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders TeodorsenStyreleder40
Rune PedersenStyremedlem45
Arne Marius DjønneStyremedlem48
Rigmor FrostStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Veidekke Eiendom AS50.00 
Frost Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00