Hht- Osler Foreningen, Norge
Juridisk navn:  Hht- Osler Foreningen, Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98234804
Postboks 141 C/O Tone Karin Søderman Karlsvikveien 25 Fax:
8455 Stokmarknes 3150 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 992598360
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 31.12.2007
Foretakstype: FLI
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,33%
Resultat  
  
357,5%
Egenkapital  
  
55,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 351.000 343.000 316.000 322.000 323.000
Resultat: 103.000 -40.000 75.000 32.000 -106.000
Egenkapital: 292.000 188.000 228.000 153.000 121.000
Regnskap for Hht- Osler Foreningen, Norge
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 351.000 343.000 316.000 322.000 323.000
Driftskostnader -250.000 -383.000 -241.000 -290.000 -429.000
Driftsresultat 101.000 -40.000 75.000 32.000 -106.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 103.000 -40.000 75.000 32.000 -106.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 -40.000 75.000 32.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 296.000 192.000 254.000 171.000 121.000
Sum eiendeler 296.000 192.000 254.000 171.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 292.000 188.000 228.000 153.000 121.000
Sum egenkapital 292.000 188.000 228.000 153.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 26.000 18.000 0
Sum gjeld og egenkapital 296.000 191.000 254.000 171.000 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.000 19.000 14.000 15.000 12.000
Andre inntekter 327.000 324.000 302.000 307.000 311.000
Driftsinntekter 351.000 343.000 316.000 322.000 323.000
Varekostnad -38.000 -199.000 0 0 0
Lønninger -79.000 -66.000 -70.000 -84.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -118.000 -171.000 -206.000 -429.000
Driftskostnader -250.000 -383.000 -241.000 -290.000 -429.000
Driftsresultat 101.000 -40.000 75.000 32.000 -106.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 -40.000 75.000 32.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 296.000 192.000 254.000 171.000 115.000
Sum omløpsmidler 296.000 192.000 254.000 171.000 121.000
Sum eiendeler 296.000 192.000 254.000 171.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 292.000 188.000 228.000 153.000 121.000
Sum egenkapital 292.000 188.000 228.000 153.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 26.000 18.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 26.000 18.000 0
Sum gjeld og egenkapital 296.000 191.000 254.000 171.000 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 292.000 189.000 228.000 153.000 121.000
Likviditetsgrad 1 7 6 9.8 9.5
Likviditetsgrad 2 7 6 9.8 9.6 0.0
Soliditet 98.6 98.4 89.8 89.5 100.0
Resultatgrad 28.8 -11.7 23.7 9.9 -32.8
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 34.8 -20.9 29.5 18.7 -87.6
Signatur
18.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nils Kristian MortensenStyreleder68
Kjell Arne NilsenStyremedlem51
Anna Elisabeth BorrebækStyremedlem73
Anne Drøpping AndersenStyremedlem62
Oddbjørn OlsenStyremedlem63
Thea SolbakkenStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00