Bioprawns AS
Juridisk navn:  Bioprawns AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77713130
Bekkjarviksundet 19 Hamneset Fax: 77713313
5397 Bekkjarvik 9068 Nord-Lenangen
Fylke: Kommune: www.bioprawns.no
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 964077398
Aksjekapital: 166.600 NOK
Etableringsdato: 06.05.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-88,55%
Resultat  
  
-39,01%
Egenkapital  
  
-11,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.000 227.000 3.220.000 4.181.000 4.004.000
Resultat: -449.000 -323.000 -2.182.000 -622.000 -837.000
Egenkapital: -4.336.000 -3.887.000 -3.564.000 -1.382.000 -772.000
Regnskap for Bioprawns AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.000 227.000 3.220.000 4.181.000 4.004.000
Driftskostnader -408.000 -533.000 -5.322.000 -4.796.000 -4.793.000
Driftsresultat -381.000 -306.000 -2.103.000 -615.000 -789.000
Finansinntekter 2.000 24.000 44.000 101.000 30.000
Finanskostnader -70.000 -41.000 -123.000 -109.000 -79.000
Finans -68.000 -17.000 -79.000 -8.000 -49.000
Resultat før skatt -449.000 -323.000 -2.182.000 -622.000 -837.000
Skattekostnad 0 0 0 3.000 0
Årsresultat -449.000 -323.000 -2.182.000 -619.000 -837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 363.000 450.000 540.000 670.000
Sum omløpsmidler 350.000 703.000 1.784.000 2.999.000 1.674.000
Sum eiendeler 650.000 1.066.000 2.234.000 3.539.000 2.344.000
Sum opptjent egenkapital -4.503.000 -4.054.000 -3.731.000 -1.549.000 -939.000
Sum egenkapital -4.336.000 -3.887.000 -3.564.000 -1.382.000 -772.000
Sum langsiktig gjeld 2.552.000 4.913.000 3.831.000 3.280.000 1.853.000
Sum kortsiktig gjeld 2.434.000 40.000 1.967.000 1.640.000 1.263.000
Sum gjeld og egenkapital 650.000 1.066.000 2.234.000 3.538.000 2.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 227.000 3.220.000 4.181.000 3.976.000
Andre inntekter 0 0 0 0 28.000
Driftsinntekter 26.000 227.000 3.220.000 4.181.000 4.004.000
Varekostnad -71.000 -204.000 -841.000 -1.530.000 -1.135.000
Lønninger 0 -2.000 -460.000 -626.000 -628.000
Avskrivning -63.000 -87.000 -90.000 -130.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -240.000 -3.201.000 -3.296.000 -2.411.000
Driftskostnader -408.000 -533.000 -5.322.000 -4.796.000 -4.793.000
Driftsresultat -381.000 -306.000 -2.103.000 -615.000 -789.000
Finansinntekter 2.000 24.000 44.000 101.000 30.000
Finanskostnader -70.000 -41.000 -123.000 -109.000 -79.000
Finans -68.000 -17.000 -79.000 -8.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -449.000 -323.000 -2.182.000 -619.000 -837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 300.000 350.000 400.000 450.000 540.000
Maskiner anlegg 0 13.000 50.000 90.000 130.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 300.000 363.000 450.000 540.000 670.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 300.000 363.000 450.000 540.000 670.000
Varebeholdning 107.000 246.000 401.000 1.131.000 345.000
Kundefordringer 0 0 614.000 983.000 776.000
Andre fordringer 18.000 16.000 262.000 218.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 225.000 441.000 507.000 473.000 191.000
Sum omløpsmidler 350.000 703.000 1.784.000 2.999.000 1.674.000
Sum eiendeler 650.000 1.066.000 2.234.000 3.539.000 2.344.000
Sum opptjent egenkapital -4.503.000 -4.054.000 -3.731.000 -1.549.000 -939.000
Sum egenkapital -4.336.000 -3.887.000 -3.564.000 -1.382.000 -772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.552.000 4.913.000 3.831.000 3.280.000 1.853.000
Leverandørgjeld 2.434.000 40.000 1.892.000 1.537.000 1.171.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 19.000 27.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 55.000 76.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 2.434.000 40.000 1.967.000 1.640.000 1.263.000
Sum gjeld og egenkapital 650.000 1.066.000 2.234.000 3.538.000 2.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.084.000 663.000 -183.000 1.359.000 411.000
Likviditetsgrad 1 0.1 17.6 0.9 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.1 11.4 0.7 1.2 1.1
Soliditet -667.1 -364.6 -159.5 -39.1 -32.9
Resultatgrad -1465.4 -134.8 -65.3 -14.7 -19.7
Rentedekningsgrad -5.4 -7.5 -17.1 -4.7 -9.6
Gjeldsgrad -1.1 -1.3 -1.6 -3.6 -4.0
Total kapitalrentabilitet -58.3 -26.5 -92.2 -14.5 -32.4
Signatur
10.10.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ola Amandus OlsenStyreleder58
Anette Karina OlsenStyremedlem30
Anne Lise GrønåsStyremedlem58
Ola Christian OlsenStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lupus AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00