Unna AS
Juridisk navn:  Unna AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91369126
Einavegen 1926 Einavegen 1926 Fax:
2843 Eina 2843 Eina
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 992957298
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 20.06.2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-157,14%
Egenkapital  
  
-17,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.000 0 0 0 0
Resultat: -72.000 -28.000 -73.000 -44.000 -22.000
Egenkapital: 331.000 403.000 431.000 503.000 548.000
Regnskap for Unna AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.000 0 0 0 0
Driftskostnader -75.000 -28.000 -73.000 -45.000 -11.000
Driftsresultat -72.000 -28.000 -73.000 -45.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -15.000
Finans 0 0 0 1.000 -11.000
Resultat før skatt -72.000 -28.000 -73.000 -44.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -28.000 -73.000 -44.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 130.000 125.000 108.000 15.000
Sum omløpsmidler 299.000 308.000 344.000 439.000 552.000
Sum eiendeler 404.000 438.000 469.000 547.000 567.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 303.000 331.000 403.000 448.000
Sum egenkapital 331.000 403.000 431.000 503.000 548.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 35.000 39.000 44.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 404.000 438.000 470.000 547.000 567.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -25.000 -20.000 -18.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -8.000 -55.000 -37.000 -11.000
Driftskostnader -75.000 -28.000 -73.000 -45.000 -11.000
Driftsresultat -72.000 -28.000 -73.000 -45.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -15.000
Finans 0 0 0 1.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -28.000 -73.000 -44.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 115.000 110.000 93.000 0
Sum varige driftsmidler 90.000 115.000 110.000 93.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 105.000 130.000 125.000 108.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 146.000 140.000 152.000 397.000 534.000
Sum omløpsmidler 299.000 308.000 344.000 439.000 552.000
Sum eiendeler 404.000 438.000 469.000 547.000 567.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 303.000 331.000 403.000 448.000
Sum egenkapital 331.000 403.000 431.000 503.000 548.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 33.000 39.000 44.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 35.000 39.000 44.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 404.000 438.000 470.000 547.000 567.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 226.000 273.000 305.000 395.000 533.000
Likviditetsgrad 1 4.1 8.8 8.8 1 29.1
Likviditetsgrad 2 4.1 8.8 8.8 1 29.1
Soliditet 81.9 9 91.7 9 96.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -17.8 -6.4 -15.5 -1.2
Signatur
06.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Elin Kristine PaulsenStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunn Bjørg Smelror100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00