Sameiget Hamnegata Terrasse
Juridisk navn:  Sameiget Hamnegata Terrasse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
C/O Solveig Alvsaker Søreide 14 C/O Styreleiar Solveig Alvsaker Søreide 14 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 992915870
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 05.08.2008
Foretakstype: ESEK
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
1,12%
Resultat  
  
1216,67%
Egenkapital  
  
117,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 452.000 447.000 408.000 541.000 366.000
Resultat: 237.000 18.000 68.000 -27.000 37.000
Egenkapital: 439.000 202.000 184.000 117.000 106.000
Regnskap for Sameiget Hamnegata Terrasse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 452.000 447.000 408.000 541.000 366.000
Driftskostnader -215.000 -433.000 -342.000 -569.000 -333.000
Driftsresultat 236.000 14.000 66.000 -28.000 34.000
Finansinntekter 1.000 4.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 4.000 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 237.000 18.000 68.000 -27.000 37.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 237.000 18.000 68.000 -27.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 476.000 515.000 446.000 400.000 431.000
Sum eiendeler 476.000 515.000 446.000 400.000 431.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 202.000 184.000 117.000 106.000
Sum egenkapital 439.000 202.000 184.000 117.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 243.000 243.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 313.000 19.000 41.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 476.000 515.000 446.000 401.000 431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 452.000 447.000 408.000 541.000 366.000
Driftsinntekter 452.000 447.000 408.000 541.000 366.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -23.000 0 -8.000 -8.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -410.000 -342.000 -561.000 -325.000
Driftskostnader -215.000 -433.000 -342.000 -569.000 -333.000
Driftsresultat 236.000 14.000 66.000 -28.000 34.000
Finansinntekter 1.000 4.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 4.000 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 237.000 18.000 68.000 -27.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 20.000 5.000 11.000 0
Andre fordringer 0 0 7.000 7.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 475.000 495.000 434.000 383.000 426.000
Sum omløpsmidler 476.000 515.000 446.000 400.000 431.000
Sum eiendeler 476.000 515.000 446.000 400.000 431.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 202.000 184.000 117.000 106.000
Sum egenkapital 439.000 202.000 184.000 117.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 243.000 243.000 280.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 243.000 243.000 280.000
Leverandørgjeld 27.000 55.000 0 27.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 258.000 19.000 14.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 313.000 19.000 41.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 476.000 515.000 446.000 401.000 431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 439.000 202.000 427.000 359.000 386.000
Likviditetsgrad 1 12.9 1.6 23.5 9.8 9.6
Likviditetsgrad 2 12.9 1.6 23.5 9.8 9.6
Soliditet 92.2 39.2 41.3 29.2 24.6
Resultatgrad 52.2 3.1 16.2 -5.2 9.3
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.1 1.5 1.4 2.4 3.1
Total kapitalrentabilitet 49.8 3.5 1 -6.5 8.6
Signatur
09.12.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2020
PROKURA
LOSVIK TROND ÅGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jonas Meyer EldøyStyreleder80
Bjarne ØstensenStyremedlem72
Agnes Andrea MyhreStyremedlem81
Kirsten Helen RommetveitVaramedlem61
Solveig AlvsakerVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00