Strand Bilsenter AS
Juridisk navn:  Strand Bilsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41744100
Nedre Barkvedvegen 19 Nedre Barkvedvegen 19 Fax: 51749150
4100 Jørpeland 4100 Jørpeland
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 964517991
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 19.06.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-49,13%
Resultat  
  
-226,73%
Egenkapital  
  
-31,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.490.000 12.759.000 2.887.000 9.564.000 7.365.000
Resultat: -275.000 217.000 -799.000 -374.000 6.000
Egenkapital: -568.000 -432.000 -589.000 31.000 315.000
Regnskap for Strand Bilsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.490.000 12.759.000 2.887.000 9.564.000 7.365.000
Driftskostnader -6.677.000 -12.468.000 -3.588.000 -9.879.000 -7.314.000
Driftsresultat -188.000 291.000 -701.000 -314.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -87.000 -73.000 -98.000 -60.000 -49.000
Finans -87.000 -73.000 -98.000 -60.000 -45.000
Resultat før skatt -275.000 217.000 -799.000 -374.000 6.000
Skattekostnad -141.000 -60.000 180.000 89.000 -3.000
Årsresultat -416.000 157.000 -619.000 -285.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 281.000 387.000 280.000 18.000
Sum omløpsmidler 2.264.000 3.391.000 942.000 1.499.000 1.431.000
Sum eiendeler 2.265.000 3.672.000 1.329.000 1.779.000 1.449.000
Sum opptjent egenkapital -718.000 -582.000 -739.000 -119.000 165.000
Sum egenkapital -568.000 -432.000 -589.000 31.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 1.941.000 2.628.000 413.000 583.000 744.000
Sum kortsiktig gjeld 892.000 1.476.000 1.504.000 1.166.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 2.265.000 3.672.000 1.328.000 1.780.000 1.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.282.000 12.524.000 2.773.000 9.428.000 7.326.000
Andre inntekter 208.000 235.000 114.000 137.000 40.000
Driftsinntekter 6.490.000 12.759.000 2.887.000 9.564.000 7.365.000
Varekostnad -5.628.000 -11.201.000 -2.437.000 -8.217.000 -6.188.000
Lønninger -489.000 -669.000 -673.000 -1.062.000 -697.000
Avskrivning -39.000 -81.000 -73.000 -50.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -521.000 -517.000 -405.000 -550.000 -411.000
Driftskostnader -6.677.000 -12.468.000 -3.588.000 -9.879.000 -7.314.000
Driftsresultat -188.000 291.000 -701.000 -314.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -87.000 -73.000 -98.000 -60.000 -49.000
Finans -87.000 -73.000 -98.000 -60.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -230.000
Årsresultat -416.000 157.000 -619.000 -285.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 220.000 280.000 100.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 60.000 106.000 179.000 7.000
Sum varige driftsmidler 0 60.000 106.000 179.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 1.000 281.000 387.000 280.000 18.000
Varebeholdning 1.371.000 2.859.000 860.000 1.403.000 843.000
Kundefordringer 502.000 454.000 4.000 6.000 80.000
Andre fordringer 34.000 60.000 58.000 69.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 19.000 20.000 21.000 453.000
Sum omløpsmidler 2.264.000 3.391.000 942.000 1.499.000 1.431.000
Sum eiendeler 2.265.000 3.672.000 1.329.000 1.779.000 1.449.000
Sum opptjent egenkapital -718.000 -582.000 -739.000 -119.000 165.000
Sum egenkapital -568.000 -432.000 -589.000 31.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 789.000 983.000 1.378.000 617.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.941.000 2.628.000 413.000 583.000 744.000
Leverandørgjeld 15.000 366.000 15.000 381.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 41.000 42.000 48.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0 -230.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 86.000 70.000 120.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 892.000 1.476.000 1.504.000 1.166.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 2.265.000 3.672.000 1.328.000 1.780.000 1.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.372.000 1.915.000 -562.000 333.000 1.042.000
Likviditetsgrad 1 2 2.3 0.6 1.3 3.7
Likviditetsgrad 2 1 0.4 0.1 0.1 1.6
Soliditet -25.1 -11.8 -44.4 1.7 21.8
Resultatgrad -2.9 2.3 -24.3 -3.3 0.7
Rentedekningsgrad -2.2 4 -7.2 -5.2 1.1
Gjeldsgrad -9.5 -3.3 56.4 3.6
Total kapitalrentabilitet -8.3 7.9 -52.8 -17.6 3.8
Signatur
23.06.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje UrStyreleder62
Jorunn Ulvestad EikelidStyremedlem33
Brit Marie Barka UrStyremedlem58
Odd Arild JohnsenStyremedlem34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ur Holding AS91.00 
Odd Arild Johnsen9.0034
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00