Apea AS
Juridisk navn:  Apea AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aspehaugveien 21D Aspehaugveien 21D Fax:
0376 Oslo 376 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993152048
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 26.06.2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inter-Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,15%
Resultat  
  
-68,78%
Egenkapital  
  
1,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 759.000 743.000 729.000 729.000 655.000
Resultat: 69.000 221.000 327.000 428.000 231.000
Egenkapital: 2.915.000 2.862.000 2.662.000 2.355.000 1.980.000
Regnskap for Apea AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 759.000 743.000 729.000 729.000 655.000
Driftskostnader -594.000 -562.000 -612.000 -476.000 -479.000
Driftsresultat 165.000 181.000 117.000 253.000 176.000
Finansinntekter 2.000 161.000 235.000 201.000 126.000
Finanskostnader -98.000 -121.000 -25.000 -26.000 -71.000
Finans -96.000 40.000 210.000 175.000 55.000
Resultat før skatt 69.000 221.000 327.000 428.000 231.000
Skattekostnad -15.000 -22.000 -20.000 -54.000 -22.000
Årsresultat 54.000 199.000 308.000 374.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.442.000 4.442.000 4.459.000 4.469.000 4.474.000
Sum omløpsmidler 95.000 148.000 2.051.000 1.792.000 1.724.000
Sum eiendeler 4.537.000 4.590.000 6.510.000 6.261.000 6.198.000
Sum opptjent egenkapital 2.815.000 2.762.000 2.562.000 2.255.000 1.880.000
Sum egenkapital 2.915.000 2.862.000 2.662.000 2.355.000 1.980.000
Sum langsiktig gjeld 1.497.000 1.606.000 3.780.000 3.799.000 4.024.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 122.000 68.000 108.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 4.537.000 4.590.000 6.510.000 6.262.000 6.197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 759.000 743.000 729.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 729.000 655.000
Driftsinntekter 759.000 743.000 729.000 729.000 655.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -594.000 -562.000 -612.000 -476.000 -479.000
Driftskostnader -594.000 -562.000 -612.000 -476.000 -479.000
Driftsresultat 165.000 181.000 117.000 253.000 176.000
Finansinntekter 2.000 161.000 235.000 201.000 126.000
Finanskostnader -98.000 -121.000 -25.000 -26.000 -71.000
Finans -96.000 40.000 210.000 175.000 55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 199.000 308.000 374.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.441.000 4.441.000 4.441.000 4.441.000 4.441.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.441.000 4.441.000 4.441.000 4.441.000 4.441.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 18.000 27.000 32.000
Sum anleggsmidler 4.442.000 4.442.000 4.459.000 4.469.000 4.474.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 103.000
Sum investeringer 0 0 2.017.000 1.774.000 1.569.000
Kasse, bank 95.000 148.000 33.000 19.000 52.000
Sum omløpsmidler 95.000 148.000 2.051.000 1.792.000 1.724.000
Sum eiendeler 4.537.000 4.590.000 6.510.000 6.261.000 6.198.000
Sum opptjent egenkapital 2.815.000 2.762.000 2.562.000 2.255.000 1.880.000
Sum egenkapital 2.915.000 2.862.000 2.662.000 2.355.000 1.980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 46.000 61.000 79.000 103.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.497.000 1.606.000 3.780.000 3.799.000 4.024.000
Leverandørgjeld 0 30.000 0 0 10.000
Betalbar skatt 24.000 36.000 38.000 78.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 56.000 30.000 30.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 122.000 68.000 108.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 4.537.000 4.590.000 6.510.000 6.262.000 6.197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 26.000 1.983.000 1.684.000 1.531.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 30.2 16.6 8.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 30.2 16.6 9.0
Soliditet 64.2 62.4 40.9 37.6 32.0
Resultatgrad 21.7 24.4 1 34.7 26.9
Rentedekningsgrad 1.7 1.5 4.7 9.7 4.3
Gjeldsgrad 0.6 0.6 1.4 1.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 3.7 7.5 5.4 7.3 4.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jens Erik ØvreeideStyreleder57
Fiona Marie Ring ØstensvigStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jens Erik Øvreeide100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00