Sms Investering AS
Juridisk navn:  Sms Investering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92880419
Johan Svendsens Gate 4B Johan Svendsens Gate 4B Fax:
5531 Haugesund 5531 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 993251380
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.10.2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2320%
Egenkapital  
  
10,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 111.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Egenkapital: 1.144.000 1.033.000 1.038.000 1.042.000 1.046.000
Regnskap for Sms Investering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Finansinntekter 116.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 115.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 111.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 111.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
Sum omløpsmidler 116.000 2.000 2.000 1.000 0
Sum eiendeler 1.206.000 1.092.000 1.092.000 1.091.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 423.000 312.000 317.000 321.000 326.000
Sum egenkapital 1.144.000 1.033.000 1.038.000 1.042.000 1.046.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 59.000 54.000 49.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 1.207.000 1.092.000 1.092.000 1.091.000 1.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Finansinntekter 116.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 115.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 111.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
Sum anleggsmidler 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 116.000 2.000 2.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 116.000 2.000 2.000 1.000 0
Sum eiendeler 1.206.000 1.092.000 1.092.000 1.091.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 423.000 312.000 317.000 321.000 326.000
Sum egenkapital 1.144.000 1.033.000 1.038.000 1.042.000 1.046.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 59.000 54.000 49.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 59.000 54.000 49.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 1.207.000 1.092.000 1.092.000 1.091.000 1.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 -57.000 -52.000 -48.000 -44.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 1.8 0 0 0 0.1
Soliditet 94.8 94.6 95.1 95.5 96.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.2 -0.5 -0.5 -0.4 -0.7
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sven Magne StoresundStyreleder61
Inger Johanne StoresundStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sven Magne Storesund100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00