Dr. Birger Christensen AS
Juridisk navn:  Dr. Birger Christensen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Sokndalsveien 38 Gamle Sokndalsveien 38 Fax:
4372 Egersund 4372 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 993614653
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 02.01.2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,75%
Resultat  
  
569,07%
Egenkapital  
  
149,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.028.000 3.809.000 3.655.000 3.760.000 3.702.000
Resultat: 455.000 -97.000 943.000 516.000 296.000
Egenkapital: 639.000 256.000 352.000 139.000 211.000
Regnskap for Dr. Birger Christensen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.028.000 3.809.000 3.655.000 3.760.000 3.702.000
Driftskostnader -3.573.000 -3.905.000 -2.713.000 -3.245.000 -3.414.000
Driftsresultat 456.000 -95.000 942.000 515.000 287.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 0 -1.000 0 0 8.000
Resultat før skatt 455.000 -97.000 943.000 516.000 296.000
Skattekostnad -73.000 0 -229.000 -137.000 -91.000
Årsresultat 383.000 -97.000 714.000 378.000 205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 81.000 106.000 14.000 61.000 138.000
Sum omløpsmidler 1.148.000 1.272.000 1.285.000 1.032.000 1.115.000
Sum eiendeler 1.229.000 1.378.000 1.299.000 1.093.000 1.253.000
Sum opptjent egenkapital 539.000 156.000 252.000 39.000 111.000
Sum egenkapital 639.000 256.000 352.000 139.000 211.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 590.000 1.122.000 946.000 954.000 1.043.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 1.378.000 1.298.000 1.093.000 1.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.028.000 3.809.000 3.655.000 3.760.000 3.702.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.028.000 3.809.000 3.655.000 3.760.000 3.702.000
Varekostnad -204.000 -215.000 -156.000 -203.000 -360.000
Lønninger -2.342.000 -2.745.000 -1.635.000 -2.403.000 -3.207.000
Avskrivning -44.000 -32.000 -47.000 -77.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -983.000 -913.000 -875.000 -562.000 249.000
Driftskostnader -3.573.000 -3.905.000 -2.713.000 -3.245.000 -3.414.000
Driftsresultat 456.000 -95.000 942.000 515.000 287.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 0 -1.000 0 0 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 -450.000 0
Årsresultat 383.000 -97.000 714.000 378.000 205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 21.000 4.000 11.000 17.000
Driftsløsøre 81.000 85.000 9.000 50.000 121.000
Sum varige driftsmidler 81.000 106.000 14.000 61.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 81.000 106.000 14.000 61.000 138.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 43.000 33.000 21.000 14.000
Andre fordringer 76.000 20.000 89.000 106.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.019.000 1.209.000 1.163.000 905.000 1.102.000
Sum omløpsmidler 1.148.000 1.272.000 1.285.000 1.032.000 1.115.000
Sum eiendeler 1.229.000 1.378.000 1.299.000 1.093.000 1.253.000
Sum opptjent egenkapital 539.000 156.000 252.000 39.000 111.000
Sum egenkapital 639.000 256.000 352.000 139.000 211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 86.000 47.000 33.000 26.000 30.000
Betalbar skatt 73.000 0 229.000 137.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 243.000 366.000 58.000 164.000 519.000
Utbytte 0 0 -500.000 -450.000 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 709.000 126.000 177.000 403.000
Sum kortsiktig gjeld 590.000 1.122.000 946.000 954.000 1.043.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 1.378.000 1.298.000 1.093.000 1.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 558.000 150.000 339.000 78.000 72.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.1 1.4 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1.1 1.4 1.1 1.1
Soliditet 5 18.6 27.1 12.7 16.8
Resultatgrad 11.3 -2.5 25.8 13.7 7.8
Rentedekningsgrad 2 -47.5 9 257.5 148.5
Gjeldsgrad 0.9 4.4 2.7 6.9 4.9
Total kapitalrentabilitet 37.3 -6.8 72.7 47.3 23.7
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
JOHN BIRGER CHRISTENSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
John Birger ChristensenStyreleder52
Euthemia KatsarouStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
JOHN BIRGER CHRISTENSEN100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00