Martinsen & Sønn Installasjon As
Juridisk navn:  Martinsen & Sønn Installasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69367050
Produksjonsveien 16 Produksjonsveien 16 Fax:
1618 Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune: www.marogsonn.no/
Viken Fredrikstad
Org.nr: 993773700
Aksjekapital: 176.667 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12.02.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Regnskapsfører: Wican Regnskap Fredrikstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,55%
Resultat  
  
46,96%
Egenkapital  
  
1,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 17.514.000 15.842.000 10.617.000 19.568.000 11.419.000
Resultat: 701.000 477.000 531.000 2.551.000 1.635.000
Egenkapital: 2.713.000 2.673.000 2.152.000 2.740.000 1.750.000
Regnskap for Martinsen & Sønn Installasjon As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 17.514.000 15.842.000 10.617.000 19.568.000 11.419.000
Driftskostnader -16.820.000 -15.367.000 -10.078.000 -16.988.000 -9.743.000
Driftsresultat 695.000 474.000 539.000 2.580.000 1.675.000
Finansinntekter 9.000 8.000 20.000 7.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -27.000 -37.000 -44.000
Finans 6.000 2.000 -7.000 -30.000 -39.000
Resultat før skatt 701.000 477.000 531.000 2.551.000 1.635.000
Skattekostnad -161.000 -106.000 -119.000 -571.000 -382.000
Årsresultat 540.000 371.000 412.000 1.979.000 1.253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 208.000 221.000 0 7.000
Sum omløpsmidler 8.350.000 4.978.000 6.782.000 7.479.000 4.232.000
Sum eiendeler 8.513.000 5.186.000 7.003.000 7.479.000 4.239.000
Sum opptjent egenkapital 2.537.000 2.497.000 1.975.000 2.563.000 1.573.000
Sum egenkapital 2.713.000 2.673.000 2.152.000 2.740.000 1.750.000
Sum langsiktig gjeld 111.000 99.000 288.000 1.019.000 630.000
Sum kortsiktig gjeld 5.688.000 2.413.000 4.562.000 3.721.000 1.859.000
Sum gjeld og egenkapital 8.513.000 5.186.000 7.002.000 7.480.000 4.239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.514.000 15.842.000 10.204.000 19.568.000 11.419.000
Andre inntekter 413.000 0 0
Driftsinntekter 17.514.000 15.842.000 10.617.000 19.568.000 11.419.000
Varekostnad -9.705.000 -7.650.000 -4.133.000 -8.856.000 -2.751.000
Lønninger -4.753.000 -5.870.000 -4.758.000 -5.923.000 -4.464.000
Avskrivning -56.000 -50.000 -42.000 0 -29.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.306.000 -1.797.000 -1.145.000 -2.209.000 -2.499.000
Driftskostnader -16.820.000 -15.367.000 -10.078.000 -16.988.000 -9.743.000
Driftsresultat 695.000 474.000 539.000 2.580.000 1.675.000
Finansinntekter 9.000 8.000 20.000 7.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -27.000 -37.000 -44.000
Finans 6.000 2.000 -7.000 -30.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -500.000 0 0
Årsresultat 540.000 371.000 412.000 1.979.000 1.253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 13.000 0 7.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 163.000 158.000 208.000 0 0
Sum varige driftsmidler 163.000 158.000 208.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 163.000 208.000 221.000 0 7.000
Varebeholdning 236.000 172.000 116.000 153.000 179.000
Kundefordringer 3.466.000 916.000 3.710.000 1.433.000 1.538.000
Andre fordringer 117.000 116.000 168.000 78.000 59.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.530.000 3.774.000 2.787.000 5.814.000 2.456.000
Sum omløpsmidler 8.350.000 4.978.000 6.782.000 7.479.000 4.232.000
Sum eiendeler 8.513.000 5.186.000 7.003.000 7.479.000 4.239.000
Sum opptjent egenkapital 2.537.000 2.497.000 1.975.000 2.563.000 1.573.000
Sum egenkapital 2.713.000 2.673.000 2.152.000 2.740.000 1.750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 111.000 554.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 111.000 99.000 288.000 1.019.000 630.000
Leverandørgjeld 3.104.000 582.000 1.254.000 610.000 488.000
Betalbar skatt 143.000 686.000 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 630.000 590.000 770.000 374.000 604.000
Utbytte -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.955.000 1.099.000 1.852.000 2.726.000 767.000
Sum kortsiktig gjeld 5.688.000 2.413.000 4.562.000 3.721.000 1.859.000
Sum gjeld og egenkapital 8.513.000 5.186.000 7.002.000 7.480.000 4.239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.662.000 2.565.000 2.220.000 3.758.000 2.373.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.1 1.5 2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.4 2.0 1.5 2 2.2
Soliditet 31.9 51.6 30.7 36.6 41.3
Resultatgrad 4.0 3.0 5.1 13.2 14.7
Rentedekningsgrad 231.7 79.0 20.0 69.7 38.1
Gjeldsgrad 2.1 0.9 2.3 1.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 8.3 9.3 8.0 34.6 39.6
Signatur
03.05.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2023
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Øystein JørgensenStyreleder55
Ole Kristian RustadStyremedlem56
Christer EnglundStyremedlem53
Atle SolumStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Brutus Invest As1.30 
Brutus Invest As21.69 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00