Assistanse Nye Eiendommer AS
Juridisk navn:  Assistanse Nye Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32205910
Postboks 2474 Strømsø Tollbugata 114 Fax: 32205919
3003 Drammen 3041 Drammen
Fylke: Kommune: www.uloba.no
Viken Drammen
Org.nr: 994087010
Aksjekapital: 37.148.000 NOK
Etableringsdato: 27.04.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
41,26%
Egenkapital  
  
-0,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -158.000 -269.000 -63.000 -6.000 -3.113.000
Egenkapital: 79.387.000 79.511.000 79.794.000 79.958.000 22.890.000
Regnskap for Assistanse Nye Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -265.000 -335.000 -102.000 -27.000 -2.052.000
Driftsresultat -265.000 -335.000 -102.000 -27.000 -2.051.000
Finansinntekter 108.000 66.000 39.000 21.000 35.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.096.000
Finans 108.000 66.000 39.000 21.000 -1.061.000
Resultat før skatt -158.000 -269.000 -63.000 -6.000 -3.113.000
Skattekostnad 35.000 -14.000 -102.000 492.000 979.000
Årsresultat -123.000 -283.000 -165.000 486.000 -2.133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.104.000 71.128.000 72.162.000 73.179.000 73.266.000
Sum omløpsmidler 13.039.000 11.796.000 10.531.000 6.779.000 4.456.000
Sum eiendeler 83.143.000 82.924.000 82.693.000 79.958.000 77.722.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -14.110.000
Sum egenkapital 79.387.000 79.511.000 79.794.000 79.958.000 22.890.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 54.655.000
Sum kortsiktig gjeld 3.755.000 3.414.000 2.900.000 0 178.000
Sum gjeld og egenkapital 83.142.000 82.925.000 82.694.000 79.958.000 77.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 28.000 -1.763.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -265.000 -335.000 -102.000 -55.000 -289.000
Driftskostnader -265.000 -335.000 -102.000 -27.000 -2.052.000
Driftsresultat -265.000 -335.000 -102.000 -27.000 -2.051.000
Finansinntekter 108.000 66.000 39.000 21.000 35.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.096.000
Finans 108.000 66.000 39.000 21.000 -1.061.000
Konsernbidrag -3.755.000 -3.414.000 -2.897.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -123.000 -283.000 -165.000 486.000 -2.133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 640.000 1.665.000 2.698.000 3.715.000 3.867.000
Fast eiendom 69.464.000 69.464.000 69.464.000 69.464.000 69.399.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 69.464.000 69.464.000 69.464.000 69.464.000 69.399.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 70.104.000 71.128.000 72.162.000 73.179.000 73.266.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 2.587.000 3.627.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.224.000 7.362.000 6.719.000 4.192.000 829.000
Sum omløpsmidler 13.039.000 11.796.000 10.531.000 6.779.000 4.456.000
Sum eiendeler 83.143.000 82.924.000 82.693.000 79.958.000 77.722.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -14.110.000
Sum egenkapital 79.387.000 79.511.000 79.794.000 79.958.000 22.890.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.755.000 3.414.000 2.897.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 54.655.000
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 62.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 61.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 55.000
Sum kortsiktig gjeld 3.755.000 3.414.000 2.900.000 0 178.000
Sum gjeld og egenkapital 83.142.000 82.925.000 82.694.000 79.958.000 77.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.284.000 8.382.000 7.631.000 6.779.000 4.278.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.5 3.6 25.0
Likviditetsgrad 2 3.5 3.5 3.6 0 25.1
Soliditet 95.5 95.9 96.5 1 29.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0 2.4
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.3 -0.1 -2.6
Signatur
29.06.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut FlaaumStyreleder60
Karin Maria DørstadStyremedlem67
Tore DaleStyremedlem65
Vibeke Marøy MelstrømStyremedlem53
Gunnbjørn GulliksenStyremedlem72
Jan Kåre SturaStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Uloba - Independent Living Norge Sa100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00