ABS Dental AS
Juridisk navn:  Scandenta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71292150
Torget 14 Torget 14 Fax:
6631 Batnfjordsøra 6631 Batnfjordsøra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 994322508
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 13.07.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Molde Revisjon As
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,71%
Resultat  
  
109,84%
Egenkapital  
  
1,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.008.000 2.064.000 2.889.000 2.276.000 2.735.000
Resultat: 31.000 -315.000 518.000 124.000 543.000
Egenkapital: 1.727.000 1.700.000 1.941.000 1.539.000 1.434.000
Regnskap for ABS Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.008.000 2.064.000 2.889.000 2.276.000 2.735.000
Driftskostnader -1.866.000 -2.265.000 -2.332.000 -2.156.000 -2.205.000
Driftsresultat 142.000 -201.000 558.000 119.000 531.000
Finansinntekter 4.000 3.000 5.000 5.000 14.000
Finanskostnader -115.000 -117.000 -45.000 0 -2.000
Finans -111.000 -114.000 -40.000 5.000 12.000
Resultat før skatt 31.000 -315.000 518.000 124.000 543.000
Skattekostnad -4.000 73.000 -116.000 -19.000 -135.000
Årsresultat 27.000 -242.000 403.000 105.000 408.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.055.000 4.154.000 4.457.000 1.104.000 1.127.000
Sum omløpsmidler 383.000 442.000 691.000 858.000 706.000
Sum eiendeler 4.438.000 4.596.000 5.148.000 1.962.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 1.570.000 1.543.000 1.784.000 1.382.000 1.277.000
Sum egenkapital 1.727.000 1.700.000 1.941.000 1.539.000 1.434.000
Sum langsiktig gjeld 2.450.000 2.591.000 2.778.000 39.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 305.000 430.000 384.000 366.000
Sum gjeld og egenkapital 4.439.000 4.596.000 5.149.000 1.962.000 1.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.997.000 2.032.000 2.857.000 2.234.000 2.705.000
Andre inntekter 12.000 32.000 32.000 42.000 30.000
Driftsinntekter 2.008.000 2.064.000 2.889.000 2.276.000 2.735.000
Varekostnad -214.000 -231.000 -321.000 -305.000 -461.000
Lønninger -1.227.000 -1.598.000 -1.473.000 -1.280.000 -1.293.000
Avskrivning -94.000 -108.000 -147.000 -143.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -331.000 -328.000 -391.000 -428.000 -330.000
Driftskostnader -1.866.000 -2.265.000 -2.332.000 -2.156.000 -2.205.000
Driftsresultat 142.000 -201.000 558.000 119.000 531.000
Finansinntekter 4.000 3.000 5.000 5.000 14.000
Finanskostnader -115.000 -117.000 -45.000 0 -2.000
Finans -111.000 -114.000 -40.000 5.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 -242.000 403.000 105.000 408.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 37.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 233.000 233.000 233.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 523.000 617.000 725.000 871.000 895.000
Sum varige driftsmidler 523.000 617.000 957.000 1.104.000 1.127.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.055.000 4.154.000 4.457.000 1.104.000 1.127.000
Varebeholdning 92.000 79.000 87.000 107.000 93.000
Kundefordringer 61.000 189.000 198.000 295.000 248.000
Andre fordringer 14.000 14.000 17.000 15.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 216.000 160.000 390.000 441.000 351.000
Sum omløpsmidler 383.000 442.000 691.000 858.000 706.000
Sum eiendeler 4.438.000 4.596.000 5.148.000 1.962.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 1.570.000 1.543.000 1.784.000 1.382.000 1.277.000
Sum egenkapital 1.727.000 1.700.000 1.941.000 1.539.000 1.434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 36.000 39.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.450.000 2.591.000 2.778.000 39.000 33.000
Leverandørgjeld 41.000 26.000 44.000 100.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 119.000 13.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 86.000 82.000 78.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 193.000 186.000 193.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 305.000 430.000 384.000 366.000
Sum gjeld og egenkapital 4.439.000 4.596.000 5.149.000 1.962.000 1.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 121.000 137.000 261.000 474.000 340.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.6 2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.4 2 1.7
Soliditet 38.9 3 37.7 78.4 78.2
Resultatgrad 7.1 -9.7 19.3 5.2 19.4
Rentedekningsgrad 1.2 -1.7 12.4 272.5
Gjeldsgrad 1.6 1.7 1.7 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.3 -4.3 10.9 6.3 29.7
Signatur
21.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nicole SamorayStyreleder41
Ferenc BalintStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nicole Samoray100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00