Sebra AS
Juridisk navn:  Sebra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55122006
c/o Accountor AS, avd. Tysnes Hegglandsvegen 17 Søvikgeilen 22 Fax: 55991516
5680 Tysnes 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 965973168
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 01.12.1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16,61%
Resultat  
  
-236,21%
Egenkapital  
  
-28,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 778.000 933.000 1.114.000 1.696.000 2.206.000
Resultat: -195.000 -58.000 -5.000 140.000 239.000
Egenkapital: 973.000 1.368.000 1.426.000 1.432.000 1.332.000
Regnskap for Sebra AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 778.000 933.000 1.114.000 1.696.000 2.206.000
Driftskostnader -972.000 -991.000 -1.114.000 -1.559.000 -1.966.000
Driftsresultat -193.000 -59.000 0 137.000 241.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 6.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -6.000 -3.000 -3.000
Finans -2.000 0 -5.000 3.000 -2.000
Resultat før skatt -195.000 -58.000 -5.000 140.000 239.000
Skattekostnad 0 0 0 -40.000 -65.000
Årsresultat -195.000 -58.000 -5.000 100.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 1.200.000 1.401.000 1.501.000 1.605.000 1.675.000
Sum eiendeler 1.200.000 1.401.000 1.501.000 1.605.000 1.680.000
Sum opptjent egenkapital 868.000 1.263.000 1.321.000 1.327.000 1.227.000
Sum egenkapital 973.000 1.368.000 1.426.000 1.432.000 1.332.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 227.000 33.000 75.000 173.000 348.000
Sum gjeld og egenkapital 1.200.000 1.401.000 1.501.000 1.605.000 1.680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 778.000 932.000 1.114.000 1.696.000 2.206.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 778.000 933.000 1.114.000 1.696.000 2.206.000
Varekostnad -270.000 -193.000 -412.000 -375.000 -930.000
Lønninger -6.000 -6.000 -6.000 -8.000 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -585.000 -722.000 -722.000 -969.000 -1.162.000
Driftskostnader -972.000 -991.000 -1.114.000 -1.559.000 -1.966.000
Driftsresultat -193.000 -59.000 0 137.000 241.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 6.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -6.000 -3.000 -3.000
Finans -2.000 0 -5.000 3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat -195.000 -58.000 -5.000 100.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 5.000
Varebeholdning 429.000 540.000 610.000 585.000 791.000
Kundefordringer 336.000 261.000 371.000 225.000 95.000
Andre fordringer 7.000 6.000 0 27.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 429.000 593.000 519.000 769.000 765.000
Sum omløpsmidler 1.200.000 1.401.000 1.501.000 1.605.000 1.675.000
Sum eiendeler 1.200.000 1.401.000 1.501.000 1.605.000 1.680.000
Sum opptjent egenkapital 868.000 1.263.000 1.321.000 1.327.000 1.227.000
Sum egenkapital 973.000 1.368.000 1.426.000 1.432.000 1.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 26.000 68.000 120.000 241.000
Betalbar skatt 0 0 0 35.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 7.000 7.000 16.000 14.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 227.000 33.000 75.000 173.000 348.000
Sum gjeld og egenkapital 1.200.000 1.401.000 1.501.000 1.605.000 1.680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 973.000 1.368.000 1.426.000 1.432.000 1.327.000
Likviditetsgrad 1 5.3 42.5 20 9.3 4.8
Likviditetsgrad 2 3.4 26.1 11.9 5.9 2.6
Soliditet 81.1 97.6 9 89.2 79.3
Resultatgrad -24.8 -6.3 0 8.1 10.9
Rentedekningsgrad -96.5 0 45.7 80.7
Gjeldsgrad 0.2 0 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -16.1 -4.1 0.1 8.9 14.4
Signatur
13.12.2011
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten LeknesStyreleder59
Kjell Halvard BrekkeStyremedlem76
Hans Petter LeknesStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Morten Leknes50.0059
Hans Petter Leknes50.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00