Juss Pluss Regnskap DA
Juridisk navn:  Juss Pluss Regnskap DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99161266
Ole Deviks Vei 2 Ole Deviks Vei 2 Fax:
0666 Oslo 666 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994506994
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.09.2009
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,67%
Resultat  
  
-13,95%
Egenkapital  
  
-29,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.254.000 2.806.000 2.914.000 3.441.000 3.084.000
Resultat: 1.030.000 1.197.000 1.061.000 847.000 737.000
Egenkapital: 337.000 476.000 332.000 321.000 564.000
Regnskap for Juss Pluss Regnskap DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.254.000 2.806.000 2.914.000 3.441.000 3.084.000
Driftskostnader -1.199.000 -1.586.000 -1.832.000 -2.574.000 -2.333.000
Driftsresultat 1.056.000 1.220.000 1.082.000 866.000 752.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -24.000 -21.000 -20.000 -15.000
Finans -26.000 -24.000 -21.000 -20.000 -15.000
Resultat før skatt 1.030.000 1.197.000 1.061.000 847.000 737.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.030.000 1.197.000 1.061.000 847.000 737.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.083.000 1.246.000 1.242.000 1.305.000 1.251.000
Sum eiendeler 1.083.000 1.246.000 1.242.000 1.305.000 1.251.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 476.000 332.000 321.000 564.000
Sum egenkapital 337.000 476.000 332.000 321.000 564.000
Sum langsiktig gjeld 207.000 190.000 194.000 142.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 580.000 716.000 842.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 1.083.000 1.246.000 1.242.000 1.305.000 1.251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.254.000 2.806.000 2.891.000 3.441.000 2.986.000
Andre inntekter 0 0 23.000 0 98.000
Driftsinntekter 2.254.000 2.806.000 2.914.000 3.441.000 3.084.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -837.000 -1.137.000 -1.428.000 -1.643.000 -1.420.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -362.000 -449.000 -404.000 -931.000 -913.000
Driftskostnader -1.199.000 -1.586.000 -1.832.000 -2.574.000 -2.333.000
Driftsresultat 1.056.000 1.220.000 1.082.000 866.000 752.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -24.000 -21.000 -20.000 -15.000
Finans -26.000 -24.000 -21.000 -20.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.030.000 1.197.000 1.061.000 847.000 737.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 62.000 132.000 155.000 62.000
Andre fordringer 1.007.000 1.172.000 1.066.000 1.101.000 1.106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 12.000 44.000 49.000 82.000
Sum omløpsmidler 1.083.000 1.246.000 1.242.000 1.305.000 1.251.000
Sum eiendeler 1.083.000 1.246.000 1.242.000 1.305.000 1.251.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 476.000 332.000 321.000 564.000
Sum egenkapital 337.000 476.000 332.000 321.000 564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 207.000 190.000 194.000 142.000 199.000
Leverandørgjeld 4.000 24.000 275.000 277.000 62.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 139.000 203.000 208.000 210.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 404.000 418.000 238.000 358.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 580.000 716.000 842.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 1.083.000 1.246.000 1.242.000 1.305.000 1.251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 544.000 666.000 526.000 463.000 763.000
Likviditetsgrad 1 2 2.1 1.7 1.5 2.6
Likviditetsgrad 2 2 2.1 1.7 1.6 2.6
Soliditet 31.1 38.2 26.7 24.6 45.1
Resultatgrad 46.9 43.5 37.1 25.2 24.4
Rentedekningsgrad 40.6 50.8 51.5 43.3 50.1
Gjeldsgrad 2.2 1.6 2.7 3.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 97.5 97.9 87.1 66.4 60.1
Signatur
22.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Anne Johansen BaisgårdStyreleder57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00