Herøy Vask Og Vedlikehold AS
Juridisk navn:  Herøy Vask Og Vedlikehold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41619114
Tjørvågvegen 360 Tjørvågvegen 360 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune: www.hvv.no
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 994519646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 28.08.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Balanse Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,05%
Resultat  
  
-90,07%
Egenkapital  
  
4,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.101.000 4.509.000 3.592.000 3.535.000 4.136.000
Resultat: 73.000 735.000 212.000 9.000 341.000
Egenkapital: 1.345.000 1.290.000 740.000 597.000 597.000
Regnskap for Herøy Vask Og Vedlikehold AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.101.000 4.509.000 3.592.000 3.535.000 4.136.000
Driftskostnader -3.990.000 -3.709.000 -3.342.000 -3.524.000 -3.789.000
Driftsresultat 112.000 800.000 250.000 10.000 346.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 6.000 6.000
Finanskostnader -40.000 -67.000 -40.000 -8.000 -12.000
Finans -39.000 -65.000 -39.000 -2.000 -6.000
Resultat før skatt 73.000 735.000 212.000 9.000 341.000
Skattekostnad -19.000 -185.000 -69.000 -9.000 -93.000
Årsresultat 54.000 550.000 143.000 1.000 247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.136.000 2.085.000 2.086.000 158.000 182.000
Sum omløpsmidler 945.000 1.606.000 1.210.000 1.021.000 1.337.000
Sum eiendeler 3.081.000 3.691.000 3.296.000 1.179.000 1.519.000
Sum opptjent egenkapital 1.245.000 1.190.000 640.000 497.000 497.000
Sum egenkapital 1.345.000 1.290.000 740.000 597.000 597.000
Sum langsiktig gjeld 954.000 1.419.000 1.850.000 73.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 981.000 705.000 509.000 809.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 3.690.000 3.295.000 1.179.000 1.519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.101.000 4.509.000 3.592.000 3.535.000 4.136.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.101.000 4.509.000 3.592.000 3.535.000 4.136.000
Varekostnad -57.000 -27.000 -30.000 -13.000 -64.000
Lønninger -2.726.000 -2.670.000 -2.454.000 -2.634.000 -2.788.000
Avskrivning -12.000 -61.000 -71.000 -79.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.195.000 -951.000 -787.000 -798.000 -857.000
Driftskostnader -3.990.000 -3.709.000 -3.342.000 -3.524.000 -3.789.000
Driftsresultat 112.000 800.000 250.000 10.000 346.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 6.000 6.000
Finanskostnader -40.000 -67.000 -40.000 -8.000 -12.000
Finans -39.000 -65.000 -39.000 -2.000 -6.000
Konsernbidrag -63.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 550.000 143.000 1.000 247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 25.000 86.000 157.000 178.000
Sum varige driftsmidler 14.000 25.000 86.000 157.000 178.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.122.000 2.060.000 2.000.000 1.000 4.000
Sum anleggsmidler 2.136.000 2.085.000 2.086.000 158.000 182.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 600.000 832.000 585.000 507.000 638.000
Andre fordringer 27.000 29.000 13.000 17.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 318.000 745.000 611.000 497.000 657.000
Sum omløpsmidler 945.000 1.606.000 1.210.000 1.021.000 1.337.000
Sum eiendeler 3.081.000 3.691.000 3.296.000 1.179.000 1.519.000
Sum opptjent egenkapital 1.245.000 1.190.000 640.000 497.000 497.000
Sum egenkapital 1.345.000 1.290.000 740.000 597.000 597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 81.000 78.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 954.000 1.419.000 1.850.000 73.000 113.000
Leverandørgjeld 196.000 211.000 167.000 40.000 132.000
Betalbar skatt 0 166.000 69.000 9.000 100.000
Skyldig offentlige avgifter 256.000 291.000 276.000 225.000 323.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 234.000 193.000 235.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 981.000 705.000 509.000 809.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 3.690.000 3.295.000 1.179.000 1.519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 163.000 625.000 505.000 512.000 528.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.7 2.0 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.7 2.1 1.7
Soliditet 43.7 3 22.5 50.6 39.3
Resultatgrad 2.7 17.7 7 0.3 8.4
Rentedekningsgrad 2.8 11.9 6.3 2.0 29.3
Gjeldsgrad 1.3 1.9 3.5 1.0 1.5
Total kapitalrentabilitet 3.7 21.7 7.6 1.4 23.2
Signatur
30.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild KirkenesStyreleder61
Galina KirkenesStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Galina Kirkenes50.0050
Arild Kirkenes50.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00