Transportsentralen Stjørdal AS
Juridisk navn:  Transportsentralen Stjørdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74829595
Sutterøygata 14 Sutterøygata 14 Fax: 74829575
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune: www.tsstjordal.no
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 847665742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 29.06.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,63%
Resultat  
  
-37,8%
Egenkapital  
  
50,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.686.000 11.323.000 8.800.000 8.879.000 8.991.000
Resultat: 339.000 545.000 -8.000 39.000 -565.000
Egenkapital: 1.009.000 670.000 116.000 -288.000 -310.000
Regnskap for Transportsentralen Stjørdal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.686.000 11.323.000 8.800.000 8.879.000 8.991.000
Driftskostnader -10.378.000 -10.791.000 -8.824.000 -8.859.000 -9.542.000
Driftsresultat 308.000 532.000 -24.000 19.000 -550.000
Finansinntekter 34.000 19.000 18.000 21.000 32.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -2.000 -2.000 -46.000
Finans 30.000 13.000 16.000 19.000 -14.000
Resultat før skatt 339.000 545.000 -8.000 39.000 -565.000
Skattekostnad -75.000 -126.000 2.000 -17.000 140.000
Årsresultat 264.000 419.000 -6.000 22.000 -425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 0 127.000 144.000
Sum omløpsmidler 3.904.000 3.716.000 3.218.000 2.506.000 2.231.000
Sum eiendeler 3.913.000 3.725.000 3.218.000 2.633.000 2.375.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 0 -394.000 -388.000 -410.000
Sum egenkapital 1.009.000 670.000 116.000 -288.000 -310.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.904.000 3.055.000 3.102.000 2.921.000 2.684.000
Sum gjeld og egenkapital 3.912.000 3.725.000 3.217.000 2.633.000 2.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.405.000 10.971.000 8.519.000 8.611.000 8.642.000
Andre inntekter 281.000 351.000 281.000 267.000 350.000
Driftsinntekter 10.686.000 11.323.000 8.800.000 8.879.000 8.991.000
Varekostnad -9.546.000 -9.875.000 -7.992.000 -8.003.000 -8.195.000
Lønninger 0 -17.000 -17.000 -17.000 -1.242.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -832.000 -899.000 -815.000 -839.000 -105.000
Driftskostnader -10.378.000 -10.791.000 -8.824.000 -8.859.000 -9.542.000
Driftsresultat 308.000 532.000 -24.000 19.000 -550.000
Finansinntekter 34.000 19.000 18.000 21.000 32.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -2.000 -2.000 -46.000
Finans 30.000 13.000 16.000 19.000 -14.000
Konsernbidrag 75.000 135.000 409.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 264.000 419.000 -6.000 22.000 -425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 9.000 0 127.000 144.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 0 127.000 144.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 778.000 1.131.000 829.000 587.000 516.000
Andre fordringer 159.000 114.000 684.000 87.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.967.000 2.472.000 1.706.000 1.831.000 1.695.000
Sum omløpsmidler 3.904.000 3.716.000 3.218.000 2.506.000 2.231.000
Sum eiendeler 3.913.000 3.725.000 3.218.000 2.633.000 2.375.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 0 -394.000 -388.000 -410.000
Sum egenkapital 1.009.000 670.000 116.000 -288.000 -310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.248.000 1.413.000 912.000 700.000 261.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 9.000 0 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.657.000 1.642.000 2.181.000 2.220.000 2.351.000
Sum kortsiktig gjeld 2.904.000 3.055.000 3.102.000 2.921.000 2.684.000
Sum gjeld og egenkapital 3.912.000 3.725.000 3.217.000 2.633.000 2.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000.000 661.000 116.000 -415.000 -453.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1 0.9 0.9
Soliditet 25.8 1 3.6 -10.9 -13.1
Resultatgrad 2.9 4.7 -0.3 0.2 -6.1
Rentedekningsgrad 7 88.7 9.5 -11.3
Gjeldsgrad 2.9 4.6 26.7 -10.1 -8.7
Total kapitalrentabilitet 8.7 14.8 -0.2 1.5 -21.8
Signatur
02.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Arne AasenStyreleder67
Lisbeth Myrvold BjerveStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Børstads Transport AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00